Kam se stromkem po vánocích?

Vánoce jsou za námi a jeden z jejich hlavních symbolů – stromek – ještě stojí ve většině domácností. Podle tradice se vánoční stromky odstrojují 6. ledna na Tři krále. U někoho vydrží až do února. Víte, jak správně strom zlikvidovat a kam ho vyhodit?

Kam se stromkem po vánocích?

Obce v České republice jsou na likvidaci stromků každý rok připravené a jejich odvoz probíhá během ledna a února. Každá obec či příslušné technické služby si svoz organizují podle svého. Někde jsou přesně vymezené termíny na konkrétní dny, ve větších městech je svoz prováděn i několikrát týdně, zároveň s vyvážením směsného odpadu. Pro velké množství stromků, jsou navíc v mnoha městech nasazeny i speciální vozy. Největší nápor zažívají pracovníci právě kolem 6. ledna, vyplatí se tady s vyhozením jehličnanu počkat na později.

A jak zjednodušit práci zaměstnancům technických služeb? Ve většině měst platí hlavní doporučení – ponechat řádně odstrojený stromek vedle kontejnerů se smíšeným odpadem. Odtud se již stromek dostane na správné místo. Technické služby neodporučují umisťování stromků přímo do popelnic, ani jejich rozřezání na menší díly nezamezí přeplnění nádoby. Pokud máte popelnice umístěny ve vnitrobloku, nebo jinak hůře přístupném místě, řiďte se pokyny obce nebo technických služeb. Stromy se v takových případech většinou umisťují na speciálně vymezený prostor, před dům nebo do míst, kam mají odpovědní pracovníci dobrý přístup.

Většina stromků po odvozu skončí ve spalovnách, existuje ovšem i ekologičtější cesta jejich likvidace. Mohou se zpracovat v kompostárně, kde se drtí na dřevní štěpku. Ta se následně stane součástí ostatního biologicky rozložitelného odpadu, ze kterého vzniká kompost nebo substrát. Pro možnou přítomnost háčků, zbytků prskavek nebo třásní se v žádném případě nedoporučuje odnést stromek do lesa pro zvěř. Také zoologické zahrady takové stromky nepřijímají, výjimku tvoří neprodané jehličnany přímo od prodejců. Nehrozí u nich žádné nebezpečí pro zvířata a zároveň jsou do ZOO dovezeny ještě před Vánoci, v čerstvém neoschlém stavu.

Vánoční stromek zdarma přijmou i v příslušném sběrném dvoře, jehož adresu naleznete na internetu. Do sběrného dvora patří i umělý stromek určený k likvidaci. Nevhazujte jej do kontejnerů na smíšený ani tříděný odpad.

Je vám líto, že každoročně stromek uschne a musíte ho vyhodit? Pořiďte si jehličnan v nádobě. Přes rok vám ozdobí zahradu nebo balkon a na Vánoce mu dáte vánoční háv. Na internetu si můžete takový stromek i pronajmout, firma vám jej přiveze před Vánocemi až domů, po Vánocích odveze a zasadí zpět do přírody.

Zdroj foto:

Nepřehlédněte!

Vánoční dekorace svépomocí

Vánoční dekorace snadno a rychle


Mohlo by vás zajímat

Co má vliv na kvalitu kohoutkové vody?

Co má vliv na kvalitu kohoutkové vody?

Koncem loňského roku byla vydána nová evropská směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Mírně kostrbatý název však skrývá dokument, který by měl zajistit zdravotně nezávadnou a čistou vodu a v celé Unii k ní všem obyvatelům zlepšit přístup. Už nyní ale existují způsoby, jak si ohlídat vysokou kvalitu pitné vody.