Karta sociálních systémů

Karta bude mít identifikační, autorizační a v některých případech i platební funkci.Nahrazuje také současné papírové průkazy TP, ZTP a ZTP/P.

Karta sociálních systémů

Karta sociálních systémů je určena občanům čerpajícím sociální nebo zdravotní dávky. Jde o novinku, kterou zavádí tzv. sociální reforma (psali jsme zde), konkrétně nový § 4b v zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR. Karta bude mít identifikační, autorizační a v některých případech i platební funkci. Nahrazuje také současné papírové průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Vzor karty a další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 424/2011 Sb.

Karty sociálních systémů bude vydávat Úřad práce ČR a prioritně budou sloužit k identifikaci osob právě na tomto úřadu. Budou obsahovat jméno a příjmení, číslo karty, rodné číslo, podpis a fotografii. Pro zdravotně postižené osoby bude karta plnit i funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P a bude tedy obsahovat i označení stupně mimořádných výhod.

Kartou se bude občan prokazovat při vyřizování veškeré agendy na úřadech práce. Karta může sloužit i jako platební, tato funkce bude využívána především u osob, které čerpají dávky pomoci v hmotné nouzi, a současně u nich existuje riziko zneužití. Úřad pak bude moci povolit výběr dávky v bankomatech nebo funkce karty omezit pouze na nákup zboží v obchodě, případně pouze na nákup sociálních služeb. Ke každé dávce bude standardně jeden výběr z bankomatu a jeden převod zdarma. Zdarma bude také vedení celého účtu, nákupy u obchodníků i kontrola zůstatku na účtu.

Autorizační funkce pak umožní kontrolovat z domova prostřednictvím internetu např. přehled o čerpaných sociálních dávkách. Karta bude fungovat v běžné síti bankomatů. Obchodníci se do systému mohou zapojit se svými terminály, musí je ale autorizovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Autorizaci neobdrží např. bary nebo herny.

Karty budou chráněny jako běžné bankovní karty. Podobný systém je dnes využíván v mnoha zemích nejen v EU.


Mohlo by vás zajímat

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Pokud plánujete nákup nemovitosti v zahraničí, čeká vás podobně jako v případě pořízení nemovitosti u nás proces složený z několika kroků. U koupě domu či bytu v zahraničí musíte ale navíc počítat s překladem a ověřením pravosti důležitých listin, přičemž může být potřebný soudní překlad, apostila nebo superlegalizace. Co si pod těmito pojmy představit?

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?