Mám povinnost SVJ oznámit stavební úpravy?

Rekonstruujete byt? A víte, že s tím přichází oznamovací povinnost? Svému SVJ musíte nejen sdělit, že si budete zvelebovat bydlení, ale na požádání ukázat potřebnou dokumentaci a případně umožnit osobní návštěvu bytu ostatním členům sdružení vlastníků jednotek.

Mám povinnost SVJ oznámit stavební úpravy?

Pokud si nejste úplně jistí, co všechno spadá do vašich povinností v rámci společenství vlastníků, nevadí. Vše kolem problematiky oznamování stavebních úprav v SVJ objasňuje právník Jan Eisenreich z advokátní kanceláře AK Drha.

Musím SVJ oznámit rekonstrukci? Aneb povinnost oznámení o stavebních úpravách.

Povinnost umožnit přístup do bytu v souvislosti se stavebními úpravami obsahovalo ust. § 1182 občanského zákoníku již ve znění platném před novelou. Důvod zakotvení tohoto práva do zákona je prozaický, ačkoli se stavební úprava týká výlučného majetku vlastníka bytu, mohla by se případným zásahem do společných částí negativně dotknout i ostatních členů společenství vlastníků jednotek. Nově bylo s účinností od 1. 7. 2020 toto ustanovení doplněno o povinnost předem oznámit zamýšlenou stavební úpravu osobě odpovědné za správu domu. Takovou osobou je dle občanského zákoníku společenství vlastníků, popř. správce SVJ, nevzniklo-li společenství (dále společně jen jako „správce SVJ“).

Tato nová oznamovací povinnost má být dle důvodové zprávy k novele vykládána široce a má se tak vztahovat i na takové stavební úpravy, u nichž není zákonem vyžadováno žádné ohlášení. Vlastník je tedy povinen dopředu oznámit správci SVJ každou stavební úpravu svého bytu. Doplnění oznamovací povinnosti je tak logickým zpřesněním zákonné úpravy. Pro úplnost je třeba konstatovat, že zákon neupravuje formu tohoto oznámení. To se týká i výzvy správce SVJ k umožnění vstupu do bytu.

Nehrozí stavební úpravou poškození společných prostor? Může mi SVJ rekonstrukci zakázat?

Cílem tohoto ustanovení je usnadnit správci SVJ prověření, zda nehrozí poškození nebo změna společných částí domu. Správce SVJ v této souvislosti může např. požadovat po vlastníku jednotky poskytnutí relevantní stavební dokumentace (v případě, že zákon vyžaduje, aby vlastník takovou dokumentaci měl k dispozici). Pokud zjistí, že k tomu, aby mohlo dostatečně posoudit dopady stavebních úprav, potřebuje vstoupit do bytu, musí to po předchozí výzvě vlastník bytu umožnit. Obdobně může správce SVJ postupovat i v případě, že ho vlastník bytu o chystané stavební úpravě neinformuje, ačkoli byl dle zákona povinen tak učinit.

Dojde-li správce SVJ k závěru, že by mohlo provedení stavebních úprav vážně poškodit nebo jinak zasáhnout do společných částí, měl by se obrátit na soud s požadavkem, aby soud uložil vlastníku stavebně upravované jednotky učinit taková opatření, která by zabránila případnému vzniku škody na společných částech společenství vlastníků jednotek.

Povinnost vlastníka umožnit vstup do bytu a práva správce SVJ

Pro úplnost je třeba zmínit, že vedle toho je vlastník ze zákona povinen umožnit vstup do své jednotky také, je-li to nutné v rámci údržby, oprav, úprav, přestavby či jiné změny domu nebo pozemku, pokud o tom bylo v rámci společenství vlastníků řádně rozhodnuto, ale i pokud je třeba umístit zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla atp. nebo provést jeho kontrolu či údržbu. I tehdy ale platí, že musí společenství vlastníka předem vyzvat. Shrneme-li výše zmíněné, vlastník jednotky je nyní vždy povinen dopředu oznámit správci SVJ plánovanou stavební úpravu svého bytu. Správce SVJ má pak právo po předchozí výzvě vstoupit do bytu vlastníka, pokud se správce SVJ rozumně domnívá, že je to nezbytné ke zhodnocení dopadů stavební úpravy na společné části, a to i v případě, že vlastník nesplní svou oznamovací povinnost. Bude-li mít správce SVJ po prověření situace zato, že stavební úpravy ohrožují společné části, může a měl by se obrátit v této věci na soud, pokud není vlastník sám schopen a ochoten učinit nezbytná preventivní opatření. Závěrem je třeba zdůraznit, že ačkoli se právo na umožnění vstupu do jednotky za účelem ověření dopadů stavebních úprav může jevit jako rozsáhlé, je jeho uplatnění stále limitováno právě tímto účelem.

Veškeré právní problémy pro vás vyřeší AK Drha. Ať už řešíte problémy v SVJ, nebo jinde.

Přečtěte si také: Co dělat, když si předseda dělá co chce? | Problémy SVJ

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vytvořili jsme přehlednou platformu pro společenství vlastníků jednotek s cílem ušetřit čas, peníze a nervy. S námi lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Zjednodušili jsme práci pro správce SVJ a pro výbor SVJ. Jako předseda SVJ budete mít vše důležité na jednom místě, vždy a odkudkoliv dostupné a samozřejmě přehledné. Pro správce SVJ jsme připravili přehledný komunikační kanál, který umožňuje rychlou distribuci dokumentů s garancí přečtení a evidenci závad, která vám ulehčí od starostí s hlášením a řešením jakýchkoliv závad v rámci SVJ.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál SVJ. Zjednodušte si život a využijte online prostředí. Mějte váš dům v kapse.

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jaké jsou možnosti luxusní koupelny v bytovém domě?

Jaké jsou možnosti luxusní koupelny v bytovém domě?

Uvažujete o rekonstrukci koupelny, nebo o menším vylepšení tohoto prostoru? Nemusíte se bát, že v menším prostoru nebudete mít prostor pro moderní prvky. Luxusní koupelnu si lze zařídit i v bytovém domě. Je třeba rozhodnout o svých prioritách a pořádně si prohlédnout nabídku na trhu, ať si vyberete to pravé řešení pro vás. V koupelně trávíme čas každý den, tak proč si tyto momenty nezpříjemnit?

Zbořme stereotypy: Co opravdu stojí za výskytem štěnic a jak je správně zlikvidovat

Zbořme stereotypy: Co opravdu stojí za výskytem štěnic a jak je správně zlikvidovat

Drtivá většina lidí si přítomnost štěnic dokáže představit jenom v levné ubytovně bez dostatečného hygienického zázemí, kde se tísní desítky lidí. Ovšem v dnešní době se štěnice čím dál tím častěji objevují i v naprosto běžných domácnostech, kde je úklid samozřejmostí. Jaké jsou tedy zdroje zavlečení a proč není třeba se za výskyt štěnic stydět?

Jak ochladit domácnost během letních veder?

Jak ochladit domácnost během letních veder?

Máte doma během letní vlny veder příliš horko? Nezoufejte, existuje mnoho způsobů, jak dostat teploty na příjemnou úroveň. Ty nejlepší vám prozradíme v dnešním článku.