Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Nevíte si rady s webovými stránkami pro vaše SVJ? Tyhle problémy už nemusíte řešit. Od 1. 7. tohoto roku vešla v platnost novela občanského zákoníku, která tuto povinnost ruší.

Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Na dotazy Magazínu odpovídá Mgr. Bc. Vojtěch Opočenský, právník v AK Drha.

Občanský zákoník a webové stránky družstva

V červenci 2020 došlo ke změně úpravy způsobu svolávání členů družstva na členské schůze. V důsledku toho už většina družstev není povinna zveřejňovat pozvánky na schůze na internetových stránkách, čímž také fakticky zaniká povinnost vůbec internetové stránky zřizovat.

Před účinností novely občanského zákoníku a některých souvisejících zákonů, tj. i zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), která nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2020, stanovil § 636 ZOK povinnost svolavateli schůze zveřejnit pozvánku na členskou schůzi vždy nejméně patnáct dnů před konáním schůze na internetových stránkách družstva a nechat ji zde uveřejněnou až do konání schůze. Z toho tedy pro družstvo vyplývala povinnost mít zřízené webové stránky. Současná úprava však toto ustanovení zrušila a nahradila jej povinností zveřejnit pozvánku na informační desce. Její podobu upravuje § 562 ZOK, a to tak, že musí být povinně umístěna v sídle družstva tak, aby byla každý všední den přístupná všem členům. Stanovy mohou určit, že bude informační deska zpřístupněna i na internetu. V takovém případě zde musí být také zveřejněna i pozvánka na schůzi. Pro bytová družstva, která mají povinnost zveřejnění pozvánky na členskou schůzi na internetu zakotvenou ve stanovách, tato povinnost trvá i po přijetí novely ZOK.

Výjimky

Výjimkou jsou družstva, ve kterých v souladu se stanovami plní působnost členské schůze (zcela či úplně) shromáždění delegátů. Což se samozřejmě netýká menších bytových družstev. V tomto případě naopak novela určuje, že tato družstva musí mít zpřístupněnou informační desku na webových stránkách vždy. Kromě výše zmíněného novela výslovně umožňuje zasílat členům pozvánky pouze elektronicky, pokud k tomu dají souhlas. Souhlas může mít jakoukoli formu, ze které bude patrná vůle člena.

Více o AK Drha

Přečtěte si také:

Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

Dlužníci ve společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat