Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Nevíte si rady s webovými stránkami pro vaše SVJ? Tyhle problémy už nemusíte řešit. Od 1. 7. tohoto roku vešla v platnost novela občanského zákoníku, která tuto povinnost ruší.

Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Na dotazy Magazínu odpovídá Mgr. Bc. Vojtěch Opočenský, právník v AK Drha.

Občanský zákoník a webové stránky družstva

V červenci 2020 došlo ke změně úpravy způsobu svolávání členů družstva na členské schůze. V důsledku toho už většina družstev není povinna zveřejňovat pozvánky na schůze na internetových stránkách, čímž také fakticky zaniká povinnost vůbec internetové stránky zřizovat.

Před účinností novely občanského zákoníku a některých souvisejících zákonů, tj. i zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), která nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2020, stanovil § 636 ZOK povinnost svolavateli schůze zveřejnit pozvánku na členskou schůzi vždy nejméně patnáct dnů před konáním schůze na internetových stránkách družstva a nechat ji zde uveřejněnou až do konání schůze. Z toho tedy pro družstvo vyplývala povinnost mít zřízené webové stránky. Současná úprava však toto ustanovení zrušila a nahradila jej povinností zveřejnit pozvánku na informační desce. Její podobu upravuje § 562 ZOK, a to tak, že musí být povinně umístěna v sídle družstva tak, aby byla každý všední den přístupná všem členům. Stanovy mohou určit, že bude informační deska zpřístupněna i na internetu. V takovém případě zde musí být také zveřejněna i pozvánka na schůzi. Pro bytová družstva, která mají povinnost zveřejnění pozvánky na členskou schůzi na internetu zakotvenou ve stanovách, tato povinnost trvá i po přijetí novely ZOK.

Výjimky

Výjimkou jsou družstva, ve kterých v souladu se stanovami plní působnost členské schůze (zcela či úplně) shromáždění delegátů. Což se samozřejmě netýká menších bytových družstev. V tomto případě naopak novela určuje, že tato družstva musí mít zpřístupněnou informační desku na webových stránkách vždy. Kromě výše zmíněného novela výslovně umožňuje zasílat členům pozvánky pouze elektronicky, pokud k tomu dají souhlas. Souhlas může mít jakoukoli formu, ze které bude patrná vůle člena.

Více o AK Drha

Přečtěte si také:

Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

Dlužníci ve společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

Pořád ještě váháte nad internetovou aplikací sousede.cz a nejste si stoprocentně jistí, jestli ji chcete zkusit? Na otázky Magazínu odpovídá předseda SVJ Jiráskova 300, které je ve správě SBD PS Liberec, Jaroslav Horáček.

Jak na výměnu špaletových oken nebo rekonstrukci fasády v památkové zóně nebo rezervaci v Praze? Poradíme!

Jak na výměnu špaletových oken nebo rekonstrukci fasády v památkové zóně nebo rezervaci v Praze? Poradíme!

Lidskou přirozeností je snaha o život v komfortním a kulturním prostředí. S touhle potřebou ale v průběhu let neodmyslitelně souvisí také nutnost částečné nebo kompletní modernizace. Pokud jde o bytový dům nacházející se v památkové zóně nebo rezervaci, jichž je nejen v našem hlavním městě nespočet, může být situace o něco komplikovanější.