Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Nevíte si rady s webovými stránkami pro vaše SVJ? Tyhle problémy už nemusíte řešit. Od 1. 7. tohoto roku vešla v platnost novela občanského zákoníku, která tuto povinnost ruší.

Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Na dotazy Magazínu odpovídá Mgr. Bc. Vojtěch Opočenský, právník v AK Drha.

Občanský zákoník a webové stránky družstva

V červenci 2020 došlo ke změně úpravy způsobu svolávání členů družstva na členské schůze. V důsledku toho už většina družstev není povinna zveřejňovat pozvánky na schůze na internetových stránkách, čímž také fakticky zaniká povinnost vůbec internetové stránky zřizovat.

Před účinností novely občanského zákoníku a některých souvisejících zákonů, tj. i zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), která nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2020, stanovil § 636 ZOK povinnost svolavateli schůze zveřejnit pozvánku na členskou schůzi vždy nejméně patnáct dnů před konáním schůze na internetových stránkách družstva a nechat ji zde uveřejněnou až do konání schůze. Z toho tedy pro družstvo vyplývala povinnost mít zřízené webové stránky. Současná úprava však toto ustanovení zrušila a nahradila jej povinností zveřejnit pozvánku na informační desce. Její podobu upravuje § 562 ZOK, a to tak, že musí být povinně umístěna v sídle družstva tak, aby byla každý všední den přístupná všem členům. Stanovy mohou určit, že bude informační deska zpřístupněna i na internetu. V takovém případě zde musí být také zveřejněna i pozvánka na schůzi. Pro bytová družstva, která mají povinnost zveřejnění pozvánky na členskou schůzi na internetu zakotvenou ve stanovách, tato povinnost trvá i po přijetí novely ZOK.

Výjimky

Výjimkou jsou družstva, ve kterých v souladu se stanovami plní působnost členské schůze (zcela či úplně) shromáždění delegátů. Což se samozřejmě netýká menších bytových družstev. V tomto případě naopak novela určuje, že tato družstva musí mít zpřístupněnou informační desku na webových stránkách vždy. Kromě výše zmíněného novela výslovně umožňuje zasílat členům pozvánky pouze elektronicky, pokud k tomu dají souhlas. Souhlas může mít jakoukoli formu, ze které bude patrná vůle člena.

Více o AK Drha

Přečtěte si také:

Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

Dlužníci ve společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Období účetních závěrek je za námi a každý výbor SVJ, který nechce riskovat pokuty, zařadí na program nejbližšího shromáždění SVJ bod: Schválení účetní závěrky. Chystáte se i letos zvednout ruku PRO, aniž byste tušili, zda je v pořádku? Připravili jsme krátký přehled pro členy sdružení vlastníků jednotek.

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru SVJ

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru SVJ

Jak je to s povinností hlásit změnu počtu osob žijících v bytě v rámci SVJ? Je tato povinnost pro všechny stejná nebo se liší podle stanov SVJ? Komu se tato změna ve společenství vlastníků hlásí? Přečtěte si jak na to.