Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Nevíte si rady s webovými stránkami pro vaše SVJ? Tyhle problémy už nemusíte řešit. Od 1. 7. tohoto roku vešla v platnost novela občanského zákoníku, která tuto povinnost ruší.

Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Na dotazy Magazínu odpovídá Mgr. Bc. Vojtěch Opočenský, právník v AK Drha.

Občanský zákoník a webové stránky družstva

V červenci 2020 došlo ke změně úpravy způsobu svolávání členů družstva na členské schůze. V důsledku toho už většina družstev není povinna zveřejňovat pozvánky na schůze na internetových stránkách, čímž také fakticky zaniká povinnost vůbec internetové stránky zřizovat.

Před účinností novely občanského zákoníku a některých souvisejících zákonů, tj. i zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), která nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2020, stanovil § 636 ZOK povinnost svolavateli schůze zveřejnit pozvánku na členskou schůzi vždy nejméně patnáct dnů před konáním schůze na internetových stránkách družstva a nechat ji zde uveřejněnou až do konání schůze. Z toho tedy pro družstvo vyplývala povinnost mít zřízené webové stránky. Současná úprava však toto ustanovení zrušila a nahradila jej povinností zveřejnit pozvánku na informační desce. Její podobu upravuje § 562 ZOK, a to tak, že musí být povinně umístěna v sídle družstva tak, aby byla každý všední den přístupná všem členům. Stanovy mohou určit, že bude informační deska zpřístupněna i na internetu. V takovém případě zde musí být také zveřejněna i pozvánka na schůzi. Pro bytová družstva, která mají povinnost zveřejnění pozvánky na členskou schůzi na internetu zakotvenou ve stanovách, tato povinnost trvá i po přijetí novely ZOK.

Výjimky

Výjimkou jsou družstva, ve kterých v souladu se stanovami plní působnost členské schůze (zcela či úplně) shromáždění delegátů. Což se samozřejmě netýká menších bytových družstev. V tomto případě naopak novela určuje, že tato družstva musí mít zpřístupněnou informační desku na webových stránkách vždy. Kromě výše zmíněného novela výslovně umožňuje zasílat členům pozvánky pouze elektronicky, pokud k tomu dají souhlas. Souhlas může mít jakoukoli formu, ze které bude patrná vůle člena.

Více o AK Drha

Přečtěte si také:

Co dělat, když si předseda dělá, co chce? | Problémy SVJ

Dlužníci ve společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Správu plynového zařízení je nutné rozdělit na zařízení ve vlastnictví právnické osoby – společenství vlastníků a zařízení ve vlastnictví soukromé osoby - ve smyslu domácnost. Jaký je rozdíl mezi osobou odpovědnou a pověřenou? Jaká je role výboru SVJ při jejich určování?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Vláda po několikaměsíčním čekání představila přesnější podobu tzv. úsporného tarifu, který má pomáhat domácnostem hradit vysoké účty za energie. Tento tarif bude pamatovat i na domácnosti, které neplatí za spotřebu energií přímo, ale hradí je dodavateli tepla, což jsou typicky členové společenství vlastníků, nebo družstva. Jak se mají o úsporný tarif společenství vlastníků jednotek přihlásit?