Může SVJ/BD pronajímat volné prostory a jak na to? Co s černou nabíjecí stanicí pro elektromobily ve společných částech domu?

Dnes se opět vracíme k našemu setkání s právníkem, odborníkem na problematiku SVJ a BD. Tentokrát se blíže zaměříme na otázky kolem problematiky pronájmů společných částí domu.

Může SVJ/BD pronajímat volné prostory a jak na to? Co s černou nabíjecí stanicí pro elektromobily ve společných částech domu?

Může SVJ či BD pronajímat volné prostory v domě?

Jedním z témat setkání s právníkem byla i otázka, zda SVJ či bytové družstvo může pronajímat volné prostory v domě a jak správně postupovat?

Pokud máte v domě volné společné prostory, například sklady, nepoužívané kočárkárny apod., můžete je samozřejmě pronajmout. V Bytovém družstvu, které je vlastníkem celého domu, je situace jednodušší. Smlouvy uzavírá přímo představenstvo bytového družstva. Ve společenství vlastníků je situace složitější. Samotnému uzavření smlouvy na komerční pronájem společných částí domu musí předcházet rozhodnutí spoluvlastníků, jak je možné s takovým prostorem nakládat a za jakých podmínek. Otázku pronájmu musí projednat nejdříve shromáždění společenství vlastníků jednotek, samotný výběr nájemce a uzavření smlouvy pak provádí statutární orgán SVJ, nejčastěji výbor SVJ, podle dohodnutých pravidel např. musí provést výběrové řízení na pronájem, musí dodržet dohodnutý způsob využití prostoru apod.

Jedna dáma z řad účastníků setkání řeší konkrétní problém Jak vyřešit situaci, kdy si předchozí členové výboru SVJ zabrali volné sklepní prostory pro sebe, neplatí žádný nájem ani nehradí zvýšené náklady na provoz těchto prostor?

Taková situace je poměrně častá. Vynalézavost některých členů společenství vlastníků jednotek je opravdu originální. Setkali jsme se například i se zamřížovanými kójemi pod schody, které si vlastníci zabrali jen pro sebe. Taková věc je samozřejmě nepřípustná. Jak to ale napravit? Výbor SVJ odpovídá za to, že využívání společných prostor SVJ je v souladu se stanovami SVJ. Musí proto vyzvat vlastníky k uvolnění společných prostor.

Samotnému pronájmu společných prostor domu by mělo předcházet transparentní výběrové řízení. Někdy se stane, že o konkrétní prostor má zájem člen SVJ např. z důvodu, že sklad, společný prostor domu, je umístěn vedle jeho sklepa. Pro nikoho jiného takový prostor není zajímavý, je tedy na dohodě nájemníka, aby se s výborem dohodl na přiměřeném nájemném a na úhradě služeb. Pokud se stalo, že si takové prostory zabrali právě členové výboru SVJ, lze to považovat za hrubé porušení jejich povinností a zneužití situace. Doporučujeme takovou situaci projednat na shromáždění společenství vlastníků, uzavřít nájemní smlouvy a požadovat kompenzaci za roky, kdy členové výboru SVJ užívali společné části domu pro své potřeby bez souhlasu shromáždění SVJ.

V poslední době jsme se také několikrát setkali se „zajímavým“ pojetím využívání společné elektřiny. V jednom větším SVJ, kde jsou ve společných částech domu v suterénu umístěny elektrické zásuvky např. pro využití na luxování aut a podobně, se prudce zvýšila spotřeba elektřiny, protože si jeden z vlastníku vesele nabíjel svůj elektromobil na účet sousedů. V jiném SVJ si zase v suterénu domu připojil vlastník ke společné elektřině svůj kotel. Co v takové situaci dělat? Rozhodně se vyplatí průběžně sledovat spotřebu elektřiny a při podezřelém nárůstu konat a najít příčinu, resp. přičinlivého souseda a požadovat po něm náhradu škod.

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse Vyzkoušejte přehlednou platformu pro společenství vlastníků. Ušetříte čas, peníze i nervy. S naším portálem SVJ lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Jako předseda SVJ, výbor SVJ nebo správce SVJ oceníte zjednodušení práce v rámci SVJ. Nabízíme nejlepší online hlasování per rollam pro SVJ. Sdílení dokumentů SVJ a komunikace s vlastníky jednotek pro vás bude hračkou.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál společenství vlastníků. Náš portál SVJ vám usnadní život. Mějte váš dům v kapse.


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?