Můžeme chtít, aby pes platil za výtah jako další osoba v bytě?

V domě máme 4 vchody a tedy 4 výtahy. Konkrétně v našem vchodě o 19 bytech je pět bytů, ve kterých mají vlastníci psa. Spotřebu energie máme o 100 % vyšší než ostatní tři vchody, je to jistě tím, že majitelé psů jezdí své miláčky několikrát denně venčit. Kdyby psy neměli, jistě by tolikrát výtah nepoužili. Je možné, aby shromáždění odhlasovalo psa jako další osobu, za kterou se platí za užívání výtahu?

Můžeme chtít, aby pes platil za výtah jako další osoba v bytě?

Odpovídá: MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Jedná se o vskutku kuriózní dotaz a na úvod odpovědi tazatele ihned zklamu, neboť psa ani jiné zvíře skutečně nelze považovat za další osobu rozhodnou pro rozúčtování nákladů na služby.

Pes v bytovém domě

Provoz výtahu patří dle zákona č. 67/2013 Sb. mezi služby spojené s užíváním bytů v bytovém domě. Dle občanského zákoníku pak rozhodování o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky náleží do působnosti shromáždění. Nerozhodne-li shromáždění, uplatní se úprava obsažená v zákonu č. 67/2013 Sb., dle které se náklady na provoz výtahu rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Shromáždění sice tedy může rozhodnout o jiném způsobu pro rozúčtování provozu výtahu, ovšem nikoli tak, že by za osobu rozhodnou pro rozúčtování ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb. byl považován pes či jiné zvíře. I pokud by tak shromáždění rozhodlo, jednalo by se dle mého názoru o rozhodnutí nicotné, na které se hledí, jakoby nebylo přijato.

Nepřehlédněte

Štěkající pes u sousedů v bytě

Pes do bytu - pán do bytu

Pes a pronájem bytu

Když pes o samotě zlobí a štěká, neodhazujte hned flinty do žita!


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?