Omezení poslanecké imunity

Po 20 letech planých slibů a po 15 nezdařených pokusech se Poslanecké sněmovně podařilo schválit omezení poslanecké imunity.

Omezení poslanecké imunity

Ta by nově neměla být doživotní, ale trvala by pouze po dobu trvání mandátu. Změna se týká také ústavních soudců, kteří by měli požívat imunity jen po dobu výkonu funkce. Pokud novela Ústavyprojde Senátem, začne platit od začátku příštího roku.

Návrh na změnu zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, podali společně zástupci všech parlamentních politických stran. Pro jeho schválení pak hlasovalo 156 ze 161 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

V současné době rozhoduje o vydání poslanců k trestnímu stíhání Poslanecká sněmovna, o vydání senátorů a ústavních soudců rozhoduje Senát. Odepře-li příslušná komora souhlas s trestním stíháním, je už navždy vyloučeno. A právě tato ustanovení obsažená v Ústavě v článcích 27 a 86 se novelou mění. Podle nového znění bude trestní stíhání při odepření souhlasu vyloučeno u poslanců a senátorů pouze po dobu trvání mandátu a u ústavních soudců po dobu trvání funkce. Nic tedy nebude bránit tomu, aby trestní stíhání bylo zahájeno po zániku mandátu či funkce. Tato doba se nebude počítat do promlčecí doby.

Novela je nyní postoupena k projednání v Senátu, pokud senátoři návrh schválí, začne platit od 1. 1. 2013. Protože se jedná o změnu Ústavy, je i tato novela ústavním zákonem, který prezident republiky podle čl. 62 Ústavy nemůže, na rozdíl od běžných zákonů, vrátit Parlamentu.


Mohlo by vás zajímat

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Pokud plánujete nákup nemovitosti v zahraničí, čeká vás podobně jako v případě pořízení nemovitosti u nás proces složený z několika kroků. U koupě domu či bytu v zahraničí musíte ale navíc počítat s překladem a ověřením pravosti důležitých listin, přičemž může být potřebný soudní překlad, apostila nebo superlegalizace. Co si pod těmito pojmy představit?

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?