Osobní odpovědnost předsedy SVJ či jiného statutárního orgánu

Povinnosti člena výboru společenství vlastníků či například předsedy bytového družstva je role, která by se neměla podceňovat. Pokud tuto roli přijmete, musí se z vás stát řádný hospodář. Budete se starat o společný majetek jako by byl váš vlastní. Pokud na to nemáte sílu nebo čas, funkci nepřijímejte. Riskujete osobní odpovědnost, tedy i svůj majetek a v extrémním případě i trestní stíhání.

Osobní odpovědnost předsedy SVJ či jiného statutárního orgánu

V jednom malém společenství v Praze ve Vysočanech jsme se například setkali s tím, že výbor oficiálně rozhodl, že v domě nebudou žádné hasící přístroje, nebudou dodržovány požární normy a dveře na schodišti, umožňující jediný přístup k půlce bytů, budou permanentně zamčené bez možnosti jiného nouzového východu. Varovali jsme je, že v případě požáru (ať už z jakéhokoliv důvodu), můžou být členové výboru odpovědní nejen za škodu, ale teoreticky i za nedbalostní trestný čin. Přesto si nedali říct, báli se zlodějů a do jakéhokoliv byť jednoduchého opatření se jim nechtělo investovat. Požár zatím nevypuknul, ale pak již bude pozdě.

Rovněž dalším příkladem může být paní Mileny, která přijala funkci předsedkyně SVJ, nicméně neměla na to čas a brala to jen jako povinnost svolat jednou za rok schůzi. Komplikace nastaly, když ji napadl soused, za předraženou investici na opravu výtahu, na které se ani příliš nepodílela. Dokonce na ni podal žalobu a domáhal se škody, kterou měla způsobit.

Tím, že člověk přijme funkci, stává se osobně odpovědným za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem takové funkce. To je základní informace pro každého funkcionáře SVJ. Této odpovědnosti se nemůže zbavit žádnou smlouvou ani najmutím profesionální správcovské společnosti.

Typickým příkladem majetkového rizika pro statutární orgány SVJ je otálení ve vymáhání pohledávek. Pokud se totiž pohledávka jeho vinou například promlčí, může se to obrátit proti kapse daného člena výboru či představenstva.

V tomto případě se nelze vymluvit na neznalost, nedostatečné vzdělání nebo nedostatek času. Je potřeba zvážit, zda-li na výkon funkce budete mít dost času a nutné koncentrace. Doporučujeme také archivovat veškerou komunikaci a vše podstatné si nechat potvrdit do e-mailu, ať je to možné v budoucnu prokázat.

Všechny podstatné kroky a rozhodnutí je pak doporučeníhodné konzultovat s advokátem či jiným konkrétním odborníkem a nechat si potvrdit členskou schůzí či shromážděním. Ušetří se tak mnoho zbytečných stresů, výdajů, papírování či jiných problémů.

www.dostupnyadvokat.cz


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?