Otázky a odpovědi v SVJ

Do naší právní poradny dorazily další zajímavé dotazy. Třeba odpovědi na ně pomohou i vám!

Otázky a odpovědi v SVJ

Dotazy SVJ

  1. Může být podíl na společných částech nemovité věci a pozemcích 1/6 (v domě je 6 bytových jednotek), nebo musí být podíl dle podílu podlahové plochy?

  2. Jde nějak zakotvit do Dohody o vypořádání – společná kotelna pro dva byty?

  3. Je možné do stanov zakotvit povinnost účasti na svépomocné opravě, úpravě společných prostor, případně vymáhání sankce při neúčasti?

Odpovědi právníka

Na dotazy odpovídá Mgr. Vojtěch Opočenský z AK Ladislav Drha.

  1. Podíl na společných částech nemovité věci a pozemcích musí být vždy rozdělen dle podlahové plochy bytové či nebytové jednotky a je tedy přímo spojen s vymezením užitné plochy jednotky.

  2. Zakotvit dohodou o vypořádání právní vztahy mezi dvěma vlastníky bytových jednotek při užívání jedné kotelny samozřejmě lze, pokud jsou obě jednotky schopné doložit objem spotřebovaného tepla na svých měřidlech.

  3. Do stanov si můžete vložit skutečně co uznáte uvnitř společenství za vhodné a schválíte si to na shromáždění / per rollam. Vymáhat pokutu za absenci při svépomocné opravě společné části lze, ale pokud byste dotyčného jako SVJ pro neuhrazení takové pokuty zažalovali, tak Vám soud s Vaším nárokem pravděpodobně nevyhoví. Museli byste velmi přesně v žalobním petitu vymezit přiměřenost této sankce vůči majetkovým poměrům vlastníka a rovněž soudu doložit a zdůvodnit mechanismus výpočtu výše takové pokuty. Institut sankce ve stanovách funguje spíše jako výstraha a donucovací prostředek.

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o. Václavské náměstí 802/56 110 00 Praha kancelář: (+420) 776 578 488 kancelář: (+33) 6 77 33 70 73 email: vojtech.opocensky@ak-drha.cz www.ak-drha.cz

Kontakt na SVJ Právník


Mohlo by vás zajímat

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Nemůžeme se ve výboru SVJ shodnout na povolení montáže klimatizační jednotky na fasádu domu. Jeden názor je, že je potřeba svolení stavebního úřadu a všech členů sdružení vlastníků, druhý, že montáž už zasahuje do cizího pozemku. Jak máme postupovat? Dotaz: Jan Ježíšek.

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Období účetních závěrek je za námi a každý výbor SVJ, který nechce riskovat pokuty, zařadí na program nejbližšího shromáždění SVJ bod: Schválení účetní závěrky. Chystáte se i letos zvednout ruku PRO, aniž byste tušili, zda je v pořádku? Připravili jsme krátký přehled pro členy sdružení vlastníků jednotek.