Otázky a odpovědi v SVJ

Do naší právní poradny dorazily další zajímavé dotazy. Třeba odpovědi na ně pomohou i vám!

Otázky a odpovědi v SVJ

Dotazy SVJ

  1. Může být podíl na společných částech nemovité věci a pozemcích 1/6 (v domě je 6 bytových jednotek), nebo musí být podíl dle podílu podlahové plochy?

  2. Jde nějak zakotvit do Dohody o vypořádání – společná kotelna pro dva byty?

  3. Je možné do stanov zakotvit povinnost účasti na svépomocné opravě, úpravě společných prostor, případně vymáhání sankce při neúčasti?

Odpovědi právníka

Na dotazy odpovídá Mgr. Vojtěch Opočenský z AK Ladislav Drha.

  1. Podíl na společných částech nemovité věci a pozemcích musí být vždy rozdělen dle podlahové plochy bytové či nebytové jednotky a je tedy přímo spojen s vymezením užitné plochy jednotky.

  2. Zakotvit dohodou o vypořádání právní vztahy mezi dvěma vlastníky bytových jednotek při užívání jedné kotelny samozřejmě lze, pokud jsou obě jednotky schopné doložit objem spotřebovaného tepla na svých měřidlech.

  3. Do stanov si můžete vložit skutečně co uznáte uvnitř společenství za vhodné a schválíte si to na shromáždění / per rollam. Vymáhat pokutu za absenci při svépomocné opravě společné části lze, ale pokud byste dotyčného jako SVJ pro neuhrazení takové pokuty zažalovali, tak Vám soud s Vaším nárokem pravděpodobně nevyhoví. Museli byste velmi přesně v žalobním petitu vymezit přiměřenost této sankce vůči majetkovým poměrům vlastníka a rovněž soudu doložit a zdůvodnit mechanismus výpočtu výše takové pokuty. Institut sankce ve stanovách funguje spíše jako výstraha a donucovací prostředek.

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o. Václavské náměstí 802/56 110 00 Praha kancelář: (+420) 776 578 488 kancelář: (+33) 6 77 33 70 73 email: vojtech.opocensky@ak-drha.cz www.ak-drha.cz

Kontakt na SVJ Právník


Mohlo by vás zajímat

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém, resp. monitoring osob v domě i v přilehlých místech, je prostředek, který povětšinou zasahuje do základních lidských práv, a to konkrétně na soukromý a rodinný život. Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů se v aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů neustále vyvíjí i s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Úřad dosud vyžadoval souhlas každého člena SVJ nebo BD s instalací takového kamerového systému. Nyní však vydal stanovisko č. 1/2016, které v plném znění uveřejňujeme.

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.