Odpovědnost majitelů bytových domů, členů orgánů

Pojištění bytového domu se bez pojištění odpovědnosti neobejde. A důvodů je plno, například pokud vlastníte přilehlý chodník nebo cestu do domu, tak odpovídáte i za jejich údržbu či úklid. V zimě při náledí to může být velký problém. Přes noc může napadnout nový sníh nebo vzniknout námraza, kterou nestihnete odklidit.

Odpovědnost majitelů bytových domů, členů orgánů

Dalším problém může nastat při uvolněné střešní tašce nebo okapovém plechu, které mohou spadnout a poškodit parkující vozidla pod domem a v tom horším případě někoho zranit. Škody se stávají například i ze zvětralého zdiva, které se časem odloupne a spadne dolů na chodník. Pokud se ulomí větší část zvětralé omítky, opět může dojít k fatální škodě, zejména pokud na ulici pod domem někdo pravidelně venčí psy nebo se na ulici pod domem nachází nějaký komerční prostor, tak se riziko vzniku škody zvyšuje několikanásobně.

Obecně se v těchto případech jedná o odpovědnost nahradit újmu jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku, a to způsobenou:

  • na životě nebo na zdraví člověka,
  • vzniklou na hmotné věci,
  • újmu na živém zvířeti,

a to včetně následných finančních škod.

Následnou finanční škodu si můžete představit jako související škodu, která nastala v důsledku hlavní způsobené škody. Například spadlá taška z domu poškodila zaparkované vozidlo pod domem. V důsledku toho nemohl jet poškozený do zaměstnání a musel řešit způsobenou škodu. Tím, že nemohl do zaměstnání mu vznikl ušlý zisk z pracovního dne a může ho po Vás požadovat nahradit.

Dále u bytových domů není zanedbatelná i odpovědnost členů orgánů společenství vlastníků nebo členů bytového družstva způsobená chybným rozhodnutím.

Je tedy zřejmé, že odpovědnost může představovat pro vlastníky nebo držitele bytových domů, orgány SVJ nebo BD značný problém. Řešení je jednoduché – pojištění. Jaké pojištění odpovědnosti k pojištění bytového domu Vám můžeme nabídnout v Kooperativě, se dočtete v dalším článku.

Více o Kooperativě

Přečtěte si také:

Povodeň - záplava, katastrofické riziko v pojištění nemovitosti

Požár bytového domu a jak na něj - 1. část

Asistenční služby se mohou hodit i v pojištění majetku

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?