Povodeň - záplava, katastrofické riziko v pojištění nemovitosti

Největším živelním rizikem postihujícím Českou republiku je povodeň a následné záplavy. Nevybírají si ani rok, ani místo, a možná se to nezdá, ale setkáváme se s nimi každoročně, a to ať už se jedná o bleskové přívalové povodně nebo rozsáhlé povodně říční.

Povodeň - záplava, katastrofické riziko v pojištění nemovitosti

Z těch posledních velkých říčních nelze zapomenout rok 1997, kdy byla zasažena severní a střední část Moravy, v roce 2006 pak oblast Jižní Moravy, pro Čechy byl kritický rok 2002 a 2013. V posledních letech naopak převládají lokální bleskové povodně především v severních podhorských oblastech republiky.

Pozor na bleskové povodně

Historie povodní, záplav na našem území je dlouhá, ale v posledních desetiletích se zdají častější a katastrofičtější. Je to pravda, a proč tomu tak je? Protože, se mění ráz krajiny, ubývá zemědělské půdy, údržba vodních toků je často nedostatečná, obce mnohdy upřednostňují výstavbu hřišť, cyklostezek před protipovodňovými opatřeními. K tomu roste zástavba, a to i v záplavových oblastech, tam, kde riziko povodně je vysoké a stavět by se nemělo. Bytové domy na břehu vodních toků jsou jistě atraktivní, ale „velká voda“ může jejich majitelům přinést i velké problémy.

Jak předcházet povodni - záplavě?

Pokud ještě nejste majiteli nemovitosti – bytového domu nebo bytové jednotky, je situace podstatně jednodušší.

Před koupí nebo výstavbou si vždy lokalitu prověřte:

  • Pravděpodobnost výskytu povodně-záplavy na konkrétní adrese zjistíte například na stránkách České asociace pojišťoven.
  • Rozhodující může být i povodňová historie v místě – často je obecně známá nebo k doptání na obci, lze ji vyhledat i na internetu.
  • I charakter nemovitosti – bytový dům se vstupy v úrovni nebo dokonce pod úrovní terénu, s podzemním garážovým stáním, technologiemi v přízemí nebo suterénu může být z hlediska povodně-záplavy problematický.

Pokud je tedy riziko vysoké, investici si dobře rozmyslete.

Jste-li již vlastníci bytového domu, bytové jednotky a povodeň-záplava se již vyskytla nebo se Vaše nemovitost nachází v záplavovém území, je více než vhodné se ji pokusit eliminovat. Protipovodňová opatření, jako jsou například zdi, valy, mobilní zábrany vybudované Povodími a obcemi nemusí být vždy dostatečná a spolehlivá, a tak každý zodpovědný vlastník by si měl svůj majetek zabezpečit:

  • Zpětné klapky v kanalizaci,
  • mobilní zábrany vstupů do objektu,
  • umístění drahých technologií do bezpečných podlaží
  • a samozřejmě – vhodné pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitosti - povodně

Pojištění rizika povodeň - záplava je nezbytné, a to i v místech zdánlivě bezpečných. Přívalová povodeň hrozí de facto kdekoliv. Zahlcená kanalizace, blízkost nevhodně osetého pole, vstupy domu pod úrovní terénu. Váš majetek může být ohrožen i pokud jste vlastník bytové jednotky v bezpečném vyšším nadzemním podlaží, vlastníte totiž i část společných prostor, využíváte svůj sklep.

Pojištění tohoto rizika se většinou sjednává na tzv. limit pojistného plnění, který je nižší než hodnota pojišťované nemovitosti – bytového domu nebo bytové jednotky. Většina pojišťoven využívá pro stanovení výše pojistného informaci o pravděpodobnosti vzniku tohoto rizika v místě pojištění z informačního mapového systému ČAP Aguarius společnosti Intermap Technologies, s.r.o. V ceně pojištění se samozřejmě projeví i příznivá povodňová historie, vybudovaná protipovodňová opatření – Kooperativa spolupracuje s firmou JaP-Jacina, s.r.o., která má s výrobou a instalací protipovodňových zábran nejen u bytových domů již letité zkušenosti. Naši obchodní zástupci Vám rádi v tomto směru poradí, zprostředkují kontakt s firmou.

A při pojištění své nemovitosti nezapomeňte i na pojištění domácnosti, i ta může být zasažena povodní - záplavou.

Přečtěte si také:

Jak pojistit sportovní vybavení nejen proti odcizení

Požár bytového domu a jak na něj - 1. část

Požár bytového domu a jak na něj? 2. část - Jak předcházet požáru?

Více o Kooperativě

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jak se zbavit sršního hnízda a jak o tom informovat?

Jak se zbavit sršního hnízda a jak o tom informovat?

Sršni jsou známy jako nežádoucí sousedé, kteří mohou způsobit problémy, zejména pokud se rozhodnou postavit své hnízdo blízko lidských obydlí. Je třeba být opatrný při manipulaci se sršním hnízdem, protože sršni mohou být agresivní, pokud cítí, že je jejich hnízdo ohroženo. V tomto článku se podíváme na to, jak se zbavit sršního hnízda a jak o tom informovat.