Povodeň - záplava, katastrofické riziko v pojištění nemovitosti

Největším živelním rizikem postihujícím Českou republiku je povodeň a následné záplavy. Nevybírají si ani rok, ani místo, a možná se to nezdá, ale setkáváme se s nimi každoročně, a to ať už se jedná o bleskové přívalové povodně nebo rozsáhlé povodně říční.

Povodeň - záplava, katastrofické riziko v pojištění nemovitosti

Z těch posledních velkých říčních nelze zapomenout rok 1997, kdy byla zasažena severní a střední část Moravy, v roce 2006 pak oblast Jižní Moravy, pro Čechy byl kritický rok 2002 a 2013. V posledních letech naopak převládají lokální bleskové povodně především v severních podhorských oblastech republiky.

Pozor na bleskové povodně

Historie povodní, záplav na našem území je dlouhá, ale v posledních desetiletích se zdají častější a katastrofičtější. Je to pravda, a proč tomu tak je? Protože, se mění ráz krajiny, ubývá zemědělské půdy, údržba vodních toků je často nedostatečná, obce mnohdy upřednostňují výstavbu hřišť, cyklostezek před protipovodňovými opatřeními. K tomu roste zástavba, a to i v záplavových oblastech, tam, kde riziko povodně je vysoké a stavět by se nemělo. Bytové domy na břehu vodních toků jsou jistě atraktivní, ale „velká voda“ může jejich majitelům přinést i velké problémy.

Jak předcházet povodni - záplavě?

Pokud ještě nejste majiteli nemovitosti – bytového domu nebo bytové jednotky, je situace podstatně jednodušší.

Před koupí nebo výstavbou si vždy lokalitu prověřte:

  • Pravděpodobnost výskytu povodně-záplavy na konkrétní adrese zjistíte například na stránkách České asociace pojišťoven.
  • Rozhodující může být i povodňová historie v místě – často je obecně známá nebo k doptání na obci, lze ji vyhledat i na internetu.
  • I charakter nemovitosti – bytový dům se vstupy v úrovni nebo dokonce pod úrovní terénu, s podzemním garážovým stáním, technologiemi v přízemí nebo suterénu může být z hlediska povodně-záplavy problematický.

Pokud je tedy riziko vysoké, investici si dobře rozmyslete.

Jste-li již vlastníci bytového domu, bytové jednotky a povodeň-záplava se již vyskytla nebo se Vaše nemovitost nachází v záplavovém území, je více než vhodné se ji pokusit eliminovat. Protipovodňová opatření, jako jsou například zdi, valy, mobilní zábrany vybudované Povodími a obcemi nemusí být vždy dostatečná a spolehlivá, a tak každý zodpovědný vlastník by si měl svůj majetek zabezpečit:

  • Zpětné klapky v kanalizaci,
  • mobilní zábrany vstupů do objektu,
  • umístění drahých technologií do bezpečných podlaží
  • a samozřejmě – vhodné pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitosti - povodně

Pojištění rizika povodeň - záplava je nezbytné, a to i v místech zdánlivě bezpečných. Přívalová povodeň hrozí de facto kdekoliv. Zahlcená kanalizace, blízkost nevhodně osetého pole, vstupy domu pod úrovní terénu. Váš majetek může být ohrožen i pokud jste vlastník bytové jednotky v bezpečném vyšším nadzemním podlaží, vlastníte totiž i část společných prostor, využíváte svůj sklep.

Pojištění tohoto rizika se většinou sjednává na tzv. limit pojistného plnění, který je nižší než hodnota pojišťované nemovitosti – bytového domu nebo bytové jednotky. Většina pojišťoven využívá pro stanovení výše pojistného informaci o pravděpodobnosti vzniku tohoto rizika v místě pojištění z informačního mapového systému ČAP Aguarius společnosti Intermap Technologies, s.r.o. V ceně pojištění se samozřejmě projeví i příznivá povodňová historie, vybudovaná protipovodňová opatření – Kooperativa spolupracuje s firmou JaP-Jacina, s.r.o., která má s výrobou a instalací protipovodňových zábran nejen u bytových domů již letité zkušenosti. Naši obchodní zástupci Vám rádi v tomto směru poradí, zprostředkují kontakt s firmou.

A při pojištění své nemovitosti nezapomeňte i na pojištění domácnosti, i ta může být zasažena povodní - záplavou.

Přečtěte si také:

Jak pojistit sportovní vybavení nejen proti odcizení

Požár bytového domu a jak na něj - 1. část

Požár bytového domu a jak na něj? 2. část - Jak předcházet požáru?

Více o Kooperativě

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jaké jsou možnosti luxusní koupelny v bytovém domě?

Jaké jsou možnosti luxusní koupelny v bytovém domě?

Uvažujete o rekonstrukci koupelny, nebo o menším vylepšení tohoto prostoru? Nemusíte se bát, že v menším prostoru nebudete mít prostor pro moderní prvky. Luxusní koupelnu si lze zařídit i v bytovém domě. Je třeba rozhodnout o svých prioritách a pořádně si prohlédnout nabídku na trhu, ať si vyberete to pravé řešení pro vás. V koupelně trávíme čas každý den, tak proč si tyto momenty nezpříjemnit?

Zbořme stereotypy: Co opravdu stojí za výskytem štěnic a jak je správně zlikvidovat

Zbořme stereotypy: Co opravdu stojí za výskytem štěnic a jak je správně zlikvidovat

Drtivá většina lidí si přítomnost štěnic dokáže představit jenom v levné ubytovně bez dostatečného hygienického zázemí, kde se tísní desítky lidí. Ovšem v dnešní době se štěnice čím dál tím častěji objevují i v naprosto běžných domácnostech, kde je úklid samozřejmostí. Jaké jsou tedy zdroje zavlečení a proč není třeba se za výskyt štěnic stydět?