Požár bytového domu a jak na něj? 2. část - Jak předcházet požáru?

Z hlediska pojišťovny je požár vedle povodně nebo záplavy nejrozšířenější riziko, při kterém dochází k velkým materiálním škodám, je ohroženo zdraví, život. Proto přinášíme 2. část informací o požáru bytového domu a jak na něj. Tentokrát se dozvíte, jak požáru předcházet.

Požár bytového domu a jak na něj? 2. část - Jak předcházet požáru?

Vyhláška o požární ochraně

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v příloze č. 4 přesně stanovuje druhy a množství přenosných hasících přístrojů ve stavbách bytových domů.

Tak například cit. - na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů, je stanoven jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A.

Pokud objekt nebude splňovat nařízení vyhlášky, hrozí majiteli pokuta, v případě nového objektu pak, že nebude zkolaudován.

Investice do hasících přístrojů se rozhodně vyplatí. Navíc, v nabídce Kooperativy je automaticky připojištěno jejich případné odcizení.

Samozřejmostí, ale často ne úplně dodržovanou, by dále měly být volné chodby, schodiště, únikové cesty a východy pro evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.

Práva a povinnosti vlastníka domu

Vlastník domu odpovídá za dodržování povinností na úseku požární ochrany ve všech společných prostorách, za povinné revize. Mít revize elektrických a plynových zařízení, správně vyčištěné komíny je základem požární bezpečnosti. Zdaleka to ale nestačí. Kontrolovat se musí hasicí přístroje, hydranty, stabilní hasicí zařízení i elektronická požární signalizace. U všech zařízení se provádí kontrola provozuschopnosti jednou ročně. Navíc elektronická požární signalizace vyžaduje každý měsíc zkoušku činnosti ústředny a každý půlrok celkovou zkoušku činnosti. Hasicí přístroje kromě kontroly provozuschopnosti musí mít periodickou zkoušku každých 5 let (vodní a pěnové hasicí přístroje každé 3 roky). Není toho málo, ale je to nutné, účelné.

Na druhé straně, vlastní domácnost zabezpečenou proti požáru má ale málokdo, a přitom to není nijak složité, ani drahé. Například autonomní hlásiče požáru/kouře jsou jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach, jejich připojení na ústřednu není nutné. Instalaci zvládne každý, stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí. Ideálně je lze umístit do každé místnosti, ale stačí i v centrální části bytu, například chodbě.

A nakonec – pojištění

Pojištění je nezbytné a pro převážnou většinu vlastníků bytových domů samozřejmé.

Základem je dobře stanovená hodnota domu. Pokud si nebudete jisti, se stanovením tzv. pojistné částky Vám ochotně pomůže obchodní zástupce Kooperativy. A v průběhu pojištění je dobré pak nezapomínat na míru inflace, zhodnocení domu, například výstavbou půdních bytů, to vše může cenu Vašeho domu zvýšit.

Vedle pojištění bytového domu a v souvislosti s nejčastějším místem požáru je na místě i pojištění domácnosti. Zde opět platí – stanovit odpovídající pojistnou částku pro zařízení a vybavení bytu, jeho stavebních součástí a příslušenství, jako je například zabudovaná kuchyňská linka, vestavěné skříně.

A ještě – zjistěte si, zda je Vás dům skutečně pojištěn, pokud ne a jste vlastníkem bytové jednotky, sjednejte si její pojištění.

Přečtěte si také:

Požár bytového domu a jak na něj - 1. část

Asistenční služby se mohou hodit i v pojištění majetku

Podle čeho bych si měl volit pojištění majetku? Na co je výhodné se pojistit?

Více o Kooperativě

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.