Pozvánka na konzultační dny partnera SNBD

Zveme Vás na fyzický konzultační den od našeho odborného partnera SMBD Praha. Přiblížíme si problematiku zápisů do KN v novelizaci stavebního zákona z úst Ing. Květy Olivové, specialistky pro problematiku KN

Pozvánka na konzultační dny partnera SNBD

Zveme Vás na úterý 11. června 2024 od 10 do 13 hodin do Kongresového centra (suterén, Těšnov 5/1163, Praha 1) na Konzultační den SMBD

Hlavní téma konzultačního dne: Katastr nemovitostí

Přednášející: Ing. Květ Olivová, specialista pro problematiku KN

Přihlášení/registrace na email: sdruzeni@bytovadruzstva.cz (název BD nebo SVJ, jméno a příjmení). Z každé právnické osoby se může Konzultačního dne účastnit jeden zástupce.

Do předmětu emailu zadejte: POZVÁNKA NA KONZULTAČNÍ DEN SMBD - 11. června 2024


1. Katastr nemovitostí (zákon č. 256/2013 Sb.)

  • katastr jako veřejný seznam, právní účinky zápisu práva do katastru (formální a materiální publicita, priorita zápisů)
  • předmět evidence, obsah a údaje katastru, stavba jako součást pozemku. Stavba jako součást práva stavby. Stavba jako samostatná věc. Přestavek.
  • zápis práv (vklad, záznam, poznámka)
  • zápis jiných údajů
  • oprava chyb.

2. Vznik jednotek vymezených podle občanského zákoníku, vznik nových jednotek v domech s jednotkami vymezenými podle zákona o vlastnictví bytů a jejich zápis do katastru nemovitostí

3. Změna údajů o jednotce

4. Změna prohlášení – novelizované ust. § 1169 OZ

  • výklad správného postupu pro případy dotčených vlastníků všech jednotek/vlastníků jen některých jednotek/při změně společné části ve výlučném užívání vlastníka jednotky
  • stručně k písemnému souhlasu se změnou prohlášení osoby, oprávněné z věcného práva – banky, oprávněný ze služebnosti doživotního užívání jednotky, popř. její části…
  • několik modelových příkladů

5. Odstranění vady prohlášení – ust. § 1168 OZ

  • výklad rozdílů mezi odstraněním vady prohlášení a změnou prohlášení
  • modelový příklad pro porovnání

6. Založení úplného nového znění prohlášení do Sbírky listin katastrálního úřadu – ust. 1220 OZ

  • výklad k předpokládanému dotazu – parafování (potvrzení správnosti) úplného nového znění prohlášení, vypracovaného osobou odpovědnou za správu domu – vlastníky jednotek/výborem SVJ/původcem prohlášení, pokud existuje (BD ještě nebylo zrušeno s likvidací).

Účast prosím potvrďte na email: sdruzeni@bytovadruzstva.cz (název BD nebo SVJ, jméno a příjmení). Z každé právnické osoby se může Konzultačního dne účastnit jeden zástupce.

Neváhejte a rezervujte si své místo, kapacita sálu je omezená, děkujeme za pochopení.

Současně s přihláškou můžete zasílat své dotazy všeobecného charakteru tak, aby byly přínosné i pro ostatní účastníky.

pozdravem

JUDr. František Lebl, předseda

Sdružení bytových družstev

a společenství vlastníků ČR, z. s.

(ve zkratce SMBD)

Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1

tel. 224 805 511

www.bytovadruzstva.cz

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat