Prevence a řešení sousedských stížností

Sousedský spor nemá vítěze, protože i nadále budete sousedy. Lepší je se vždy domluvit.

Prevence a řešení sousedských stížností

Konflikty se sousedy jsou běžnou součástí společného soužití lidí různého věku, kultur, osobnostních rysů, denních rytmů a návyků. Prostupují celou společností nehledě na sociální status či etnickou příslušnost. A přesto, že mají lidé v naprosté většině případů se svými sousedy dobré vztahy, nespokojenost se sousedy zažili téměř dva lidi z deseti. Sousedských sporů obecně přibývá. Příkladem budiž skutečnost, že nejméně polovina přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, které každoročně doputují k veřejnému ochránci práv (VOP), se týká sousedských konfliktů.

Zajisté jste jako každý správný člen statutárního orgánu viděl film Vlastníci, kde se nám předvedly jednotlivé herecké osobnosti jako ultimátní představitelé “persón”, se kterými se můžeme v rámci sousedského soužití a fungování SVJ potkat. Po vlastních zkušenostech mohu přiznat, že v každém domě se Vám musí zákonitě dříve či později objevit nějaká nepříjemnost, která nespadá do přímé odpovědnosti statutárů, jak ukládá zákon, ale v rámci sousedských vztahů jste jako vedoucí pracovníci nuceni zasáhnout.

Na portále sousedé.cz najdete mnoho rad, jak se vypořádat se stížnostmi vlastníků “sousedů”, když dochází k porušování základních práv vlastníka. Ať se Váš soused projeví jako alkoholik, nebo náruživý uživatel omamných látek. Mnoho sousedských sporů je však z roviny občanskoprávní a tedy na osobní úrovni a nesouvisí přímo s vedením SVJ jako takovým. Nejlepším lékem je prevence a předcházení možných problémů. Vždy doporučujeme vytyčit jasná pravidla pro fungování domu. Když nepomůže interní rozhovor je dobré před právním zásahem využít i mediátory konfliktů. Důležité je i ošetřit vnitřní chod SVJ/BD ve stanovách (mají vyšší právní váhu a vymahatelnost) a doplnit v ]domovním řádu](https://www.sousede.cz/magazin/clanek/domovni-rad/724), který umístíte na viditelné místo jak v domě, tak jej máte přístupný online nejen pro vlastníky, ale i pro nájemníky, kteří v domě s vámi žijí a užívají společné prostory.

V rámci projektu MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“ oceňuji práci státního aparátu a vypracování brožury: PREVENCE A ŘEŠENÍ SOUSEDSKÝCH STÍŽNOSTÍ. Byl natočen i průvodní webinář, kde jsou témata sousedského soužití a praxe ze zahraničí konkrétně popsána.

Slovy pana Martina Hrabala (Pracovníka informační kampaně projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR):” Brožura se věnuje tématu předcházení sousedských stížností, popřípadě jak nastalé problémy co nejefektivněji řešit. Cílem je podívat se na otázku sousedských stížností v sociálním bydlení z různých úhlů pohledu a očima rozličných aktérů. Mimo jiné se dozvíte, na co je dobré myslet a jak nad tématem přemýšlet. Tento materiál vydáváme především na základě zkušeností vzniklých během podpory realizátorů Housing First z výzvy č. 108 OPZ (2019–2022), kdy jsme se s tématem sousedského soužití často setkávali. To potvrzují i nejnovější data, která říkají, že 27 % realizátorů v rámci sociální práce nějakým způsobem pracovalo se sousedstvím, řešení sousedských stížností se přímo týkalo 13 % klientů. Zkušenosti jsme však čerpali také ze zahraničí.”

Základní pravidla a prevence:

  • Kdo je připraven není zaskočen - základem jsou dobře definované pravidla domu (stanovy, domovní řád) + postup/manuál pravidel pro majitele, kteří pronajímají byty v SVJ/BD
  • Seznámení nájemce s pravidly domu i kontakty, kam se mohou obrátit v případě problémů
  • Problémy se řeší v zárodku a snažíme se dohodnout (pomoci může mediace externího profesionálního pracovníka), usměrnění přebujelých sousedských emocí
  • Stížnosti je třeba dělit dle závažnosti a oprávněnosti - dle dělení pak jednodušeji zvolíme postup řešení.
  • Dobré také je udržovat obecně kvalitní sousedské vztahy, vyšší anonymita vyúsťuje k větším sousedským sporům.

Za portál vám přejeme klidné soužití!

Zdroj foto: pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Příspěvky na energie a jak je získat

Příspěvky na energie a jak je získat

S příchodem zimy a stále rostoucích cen energií se mnozí z nás ocitají v situaci, kdy je každá finanční úleva více než vítána. Příspěvky na energie pomáhají zmírnit finanční tlak způsobený zvýšenými výdaji na vytápění a elektrickou energii, což je zejména během chladných měsíců klíčové.