Přijďte na seminář: Profesionální předseda SV a právně uznatelné on-line hlasování

Má vaše společenství vlastníků problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství? Potýká se vaše SV s nezájmem o účast na shromážděních?

Přijďte na seminář: Profesionální předseda SV a právně uznatelné on-line hlasování

Možnost řešení nejen těchto problémů představíme na odborném semináři, který se uskuteční 19. dubna 2018 na témata funkce profesionálního předsedy SV a on-line hlasování. Přednáší JUDr. Tomáš Pacner, předseda představenstva RAK CZ, a. s., který vysvětlí funkci a výhody Profesionálního předsedy a zároveň seznámí s možností využívání nástroje pro efektivní právně uznatelné on-line hlasování bez úskalí, která s sebou nese například způsob per rollam.

Na společenství vlastníků jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru. To vyžaduje naprosto profesionální přístup. I to mohou být odrazující faktory a zároveň obavy mnoha členů z vykonávání takové funkce. Zvláště, pokud se jedná ve většině případů o běžně pracující občany, kteří by měli po večerech ještě zodpovědně a důsledně fungovat a plnit povinnosti jako členové nebo předsedové výboru SV.

Nový občanský zákoník umožňuje, aby statutárním zástupcem SV byla zvolena též osoba, která není členem SV. Nabízí se tedy možnost svěřit výkon této funkce profesionálům. Proto se přihlaste na seminář včas, pomocí webového formuláře, abyste se o Profesionálním předsedovi dozvěděli maximum informací, počet míst je omezen!. Akce proběhne v Praze, Senovážné nám. 978/23.

Druhé téma semináře je představení systému hlasování svonline.cz

Hledáte skutečně plně on-line způsob hlasování, které by bylo právně závazné, jednoduché na obsluhu, a aby tato možnost byla současně pro společenství vlastníků maximálně dostupná?

Pak se přihlaste na náš seminář, pomocí webového formuláře, a přijďte se přesvědčit o možnostech a nabídce patentovaného řešení elektronického hlasování, které splňuje všechny požadavky pro hlasování per rollam.

Zodpovíme i otázky, proč byste měli uvažovat o pořízení hlasování on-line, a na co všechno tento nástroj ještě můžete využít mimo hlasování.

Díky nám získáte užitečné informace, které vám pomohou v rozhodování pro lepší fungování vašeho SVJ. Přihlaste se na seminář pomocí webového formuláře, případné dotazy pište na domovnik@sousede.cz.


Mohlo by vás zajímat