Přijďte na seminář: Profesionální předseda SV a právně uznatelné on-line hlasování

Má vaše společenství vlastníků problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství? Potýká se vaše SV s nezájmem o účast na shromážděních?

Přijďte na seminář: Profesionální předseda SV a právně uznatelné on-line hlasování

Možnost řešení nejen těchto problémů představíme na odborném semináři, který se uskuteční 19. dubna 2018 na témata funkce profesionálního předsedy SV a on-line hlasování. Přednáší JUDr. Tomáš Pacner, předseda představenstva RAK CZ, a. s., který vysvětlí funkci a výhody Profesionálního předsedy a zároveň seznámí s možností využívání nástroje pro efektivní právně uznatelné on-line hlasování bez úskalí, která s sebou nese například způsob per rollam.

Na společenství vlastníků jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru. To vyžaduje naprosto profesionální přístup. I to mohou být odrazující faktory a zároveň obavy mnoha členů z vykonávání takové funkce. Zvláště, pokud se jedná ve většině případů o běžně pracující občany, kteří by měli po večerech ještě zodpovědně a důsledně fungovat a plnit povinnosti jako členové nebo předsedové výboru SV.

Nový občanský zákoník umožňuje, aby statutárním zástupcem SV byla zvolena též osoba, která není členem SV. Nabízí se tedy možnost svěřit výkon této funkce profesionálům. Proto se přihlaste na seminář včas, pomocí webového formuláře, abyste se o Profesionálním předsedovi dozvěděli maximum informací, počet míst je omezen!. Akce proběhne v Praze, Senovážné nám. 978/23.

Druhé téma semináře je představení systému hlasování svonline.cz

Hledáte skutečně plně on-line způsob hlasování, které by bylo právně závazné, jednoduché na obsluhu, a aby tato možnost byla současně pro společenství vlastníků maximálně dostupná?

Pak se přihlaste na náš seminář, pomocí webového formuláře, a přijďte se přesvědčit o možnostech a nabídce patentovaného řešení elektronického hlasování, které splňuje všechny požadavky pro hlasování per rollam.

Zodpovíme i otázky, proč byste měli uvažovat o pořízení hlasování on-line, a na co všechno tento nástroj ještě můžete využít mimo hlasování.

Díky nám získáte užitečné informace, které vám pomohou v rozhodování pro lepší fungování vašeho SVJ. Přihlaste se na seminář pomocí webového formuláře, případné dotazy pište na domovnik@sousede.cz.


Mohlo by vás zajímat

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Měsíční vyúčtování, dálkový odečet. To jsou dvě základní změny, co čekají na SVJ a budou jim velkou výzvou nejen do roku 2023. Na jaké změny se mohou připravit majitelé bytů, o co se musejí postarat SVJ, kdo ponese náklady celého procesu a jak to do budoucna bude s žalobami za chyby ve vyúčtování? Kdo vlastně stojí za novelizací zákona č. 67/2013 Sb.?