Příspěvky na energie a jak je získat

S příchodem zimy a stále rostoucích cen energií se mnozí z nás ocitají v situaci, kdy je každá finanční úleva více než vítána. Příspěvky na energie pomáhají zmírnit finanční tlak způsobený zvýšenými výdaji na vytápění a elektrickou energii, což je zejména během chladných měsíců klíčové.

Příspěvky na energie a jak je získat

O jaké příspěvky můžete zažádat?

Existují dva způsoby, jak můžete dosáhnout snížení nákladů za energie a zlepšit tak alespoň trochu svou finanční situaci. V první řadě se jedná o příspěvek na bydlení, v druhé řadě pak o doplatek na bydlení. V textu níže budou jednotlivé formy pomoci detailněji popsány a dozvíte se, jak o jednotlivé příspěvky zažádat. V úvodu textu bude rovněž krátce nastíněno, co z hlediska úlev (ve vztahu k energiím) platilo a již neplatí kvůli zastropování cen energií.

Úsporný tarif

V roce 2022 vláda schválila takzvaný úsporný tarif. Ten v sobě zahrnoval státní příspěvek a zároveň odpuštění příspěvku na POZE. Zkratka POZE pod sebou ukrývá podporované zdroje energie.

Poskytnutí státního příspěvku a odpuštění příspěvku na POZE proběhlo v roce 2022 automaticky, nemuseli jste tedy o nic žádat. Tento úsporný tarif měl platit do konce roku 2023. Kvůli zastropování cen energií však vláda zrušila druhou etapu úsporného tarifu. Jediné, co bylo ponecháno, je odpuštění příspěvku na POZE, a to do konce roku 2023. Můžete tak ročně uspořit okolo 1700 Kč. O odpuštění příspěvku se nijak extra nežádá, jedná se o automatickou záležitost.

Zastropování cen energií

Úsporný tarif nahradilo zastropování cen energií. Cenový strop byl stanoven na období od 1. 1. 2023 do konce roku 2023. Nevylučuje se však možnost prodloužení. Cenový strop se do vašeho vyúčtování opět promítne automaticky, není potřeba o nic žádat. Dodavatel, u kterého máte smlouvu, je povinen vám upravit zálohy a zaslat upravený rozpis záloh do 30 dní od vyhlášení cenového stropu.

Cenový strop pro rok 2023 byl následující:

 • Elektřina: 6,05 Kč/kWh včetně DPH
 • Plyn: 3,025 Kč/kWh včetně DPH

V případě, že máte energie fixované ve své smlouvě a jsou nižší, než je cenový strop, platíte tu částku, která je smluvená po dobu fixace.

Příspěvek na bydlení

V případě, že jsou vaše náklady na bydlení (nájem, služby, plyn, elektřina a vodné) vyšší než 30 % vašich čistých příjmů, můžete zažádat o příspěvek na bydlení. Tento příspěvek lze uplatnit i 3 měsíce zpětně a jeho průměrná výše se v současné době pohybuje okolo 4.000 Kč.

TIP: Pokud je nejhůře, využijte rychlé půjčky než vám dojde výplata.

Zde je však důležité zmínit, že je každá domácnost posuzována individuálně a také záleží na místě vašeho bydliště. Příspěvek mohou čerpat lidé, kteří bydlí ve své nemovitosti nebo v pronájmu. O příspěvek mohou rovněž zažádat lidé, kteří provádějí rekonstrukci domu, či kteří trvale žijí na chatě nebo chalupě. V dané nemovitosti nemusíte mít trvalé bydliště. obr.

Kde a jak si můžete zažádat o příspěvek na bydlení?

O příspěvek na bydlení si můžete zažádat osobně na nejbližší pobočce úřadu práce v ČR. Pokud se vám nechce na úřady, můžete zaslat elektronickou žádost prostřednictvím formuláře na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro vyřízení žádosti online je potřeba mít identitu občana, což je nejčastěji bankovní identita (internetové bankovnictví) nebo eObčanka. Na webových stránkách ministerstva rovněž najdete několik vzorových vyplněných formulářů a také videonávod, jak postupovat v jednotlivých krocích. Podání žádosti online se určitě vyplatí, protože ušetříte spoustu času, který byste museli jinak strávit na úřadu.

Co to je eObčanka?

eObčanka je občanský průkaz s aktivovaným čipem. Ten umožňuje zaručené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy. Všechny občanské průkazy, které byly vydány po 1. 7. 2018 obsahují čip.

Co je nutné k získání příspěvku doložit?

Pro to, aby byla vaše žádost vyřízena co nejrychleji, je nutné mít připraveno:

  1. potvrzení o výši příjmu (výplatní páska nebo platový výměr)
  1. potvrzení nákladů na energie (výše nákladů na plyn nebo elektřinu za uplynulé měsíce)
  1. potvrzení nákladů na služby (vodné, stočné a svoz odpadu)
  1. nájemní smlouva (pokud bydlíte v pronájmu)
  1. potvrzení o studiu (v případě, že je vaše dítě student starší patnácti let)
  1. prohlášení dalších osob (v případě, že s vámi bydlí další osoba starší osmnácti let, budete potřebovat její prohlášení)
  1. vyúčtování služeb nebo energií (přeplatky nebo nedoplatky)

Do kdy je žádost o příspěvek vyřízena?

Žádost o příspěvek je vyřízena do 30 dnů od podání žádosti. V případě, že se jedná o složitý případ, kde je nutné sociální šetření, může být lhůta až dvojnásobná.

Kdy se vyplácí příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení se vyplácí v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. V praxi to tedy znamená, že dávku za únor dostanete v březnu.

Doplatek na bydlení

Pokud jste v hmotné nouzi, můžete využít doplatek na bydlení. Ten vám pomůže uhradit nezbytné náklady spojené s bydlením. Každá žádost je posuzována individuálně. Pokud na doplatek dosáhnete, je vyplacen přímo vám nebo pronajímateli dané nemovitosti.

Kdo může zažádat o doplatek na bydlení?

Doplatek na bydlení získáte, pokud již dostáváte příspěvek na živobytí, ale váš celkový příjem (po zaplacení nákladů na jídlo a další nezbytné položky) přesto nestačí na zaplacení bydlení a nákladů s ním spojených. Doplatek na bydlení může být přiznán i bez příspěvku na živobytí. Podmínkou je, že váš příjem nepřesahuje 1,3 násobek částky živobytí. obr.2.

Co je to částka živobytí?

Po zaplacení přiměřených nákladů na bydlení vám z vašeho příjmu společně s dalšími členy domácnosti nezůstává státem určená částka, které se říká částka živobytí. Výše částky živobytí se u každého trochu liší. Záleží na mnoha podmínkách, např.: zda bydlíte sami nebo s někým, zda pracujete, zda pobíráte starobní/invalidní důchod apod. Konkrétní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

TIP: Chcete uspořit? Zařiďte si spořící účet a spořte si díky úrokům.

Kde a jak si můžete zažádat o doplatek na bydlení?

Stejně jako u příspěvku na bydlení, tak i o doplatek můžete zažádat osobně nebo online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost je posuzována do 30 dnů. Lhůta však může být delší s ohledem na konkrétního žadatele.

Co je nutné k získání doplatku doložit?

K získání tohoto doplatku je nutno doložit více dokumentů, než je tomu u příspěvku na bydlení. V textu níže jsou vypsány pouze některé z nich. Kompletní přehled opět najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí pod názvem Žádost o doplatek na bydlení. Pro kladné vyřízení žádosti budete potřebovat:

  1. Průkaz totožnosti u každé osoby + rodný list u dětí do 15 let
  1. Informace o užívaném bytu (nájemní smlouva, smlouva o ubytování aj.)
  1. Zálohy stanovené dodavatelem elektřiny a plynu, faktury za elektřinu, plyn a jiná paliva.
  1. Doklad o výši měsíčních příjmů (za poslední tři předchozí měsíce, a to pro každou osobu v domácnosti).
  1. Výpis z bankovního účtu u každé osoby v domácnosti, která BÚ vlastní.
  1. Potvrzení o zdravotním stavu (pro každou osobu, která je dlouhodobě nemocná).
  1. Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud je v domácnosti takový člen).
  1. Potvrzení o nutnosti dietního stravování (osob, kterých se týká), atd.

Kdy se vyplácí doplatek na bydlení?

Doplatek na bydlení se vyplácí v měsíci, za který náleží. V praxi to znamená, že částku za červen obdržíte v červnu.

Praktické tipy jak ušetřit v domácnosti

 • Úsporné spotřebiče mají sice vyšší pořizovací náklady, ale v rámci měsíční spotřeby se vám to brzy vrátí: https://www.mora.cz/rada/ctyri-jednoduche-tipy-jak-usetrit-pri-peceni/,
 • LED žárovky už jsou takový základ, kde začít šetřit, i když jste jen v pronájmu,
 • termostatické hlavice - o těch zas tolik lidí neví, což je škoda. Slouží k regulaci průtoku kapaliny radiátorového ventilu a tím celkové teploty v radiátoru,
 • nezapomínejte odmrazovat lednice,
 • pořiďte si myčku na nádobí - myčka je lepší než když myjete nádobí ručně. Ručně můžete spotřebovat až 40 l vody, zatímco myčka si vezme jen 7-15 l,
 • používejte perlátory - šikovná věcička, která vám ušetří desítky litrů vody ročně,
 • odvzdušněte radiátor - více zde.

Zdroj foto:pixabay.cz

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat