Řešení hnízdění ptáků v zateplené fasádě a její údržba

Zateplení fasády je účinným způsobem, jak snížit náklady na energie, ale může také přinést nečekané výzvy v podobě hnízdění ptáků, zejména jiřiček, uvnitř zateplení.

Řešení hnízdění ptáků v zateplené fasádě a její údržba

Jakmile se tito ptáci rozhodnou pro umístění svého hnízda na vašem domě, může to způsobit velké poškození KZS v podobě vytvoření tepelných mostů a rizika zatékání do fasád. To vyžaduje opatření k ochraně jak domu, tak i ptáků.

Kroky při řešení hnízdění ptáků v zateplené fasádě

Nejprve je nutné identifikovat druh ptáka a umístění hnízda. Většinou jsou umístěna v otvorech v zateplené fasádě, které ptáci vyklovou. Opravy a čištění fasády by měly probíhat mimo období hnízdění, které je obvykle v jarních a letních měsících. Některé druhy ptáků jsou chráněny zákonem, a proto je důležité tyto předpisy dodržet a vyčkat, dokud nebudou mláďata schopna opustit hnízdo. Po vyčkání na vhodné období je možné přistoupit k opravě a opatřením pro ochranu fasády. To zahrnuje mimo jiné zaplnění otvorů novým izolantem, přestěrkování a natažení nové omítky. V některých případech je nutné také provést čištění fasády, která je znečištěna trusem. V případě, kdy fasáda nebude vyčištěna, dojde v budoucnu k masivnímu růstu mikroorganismů. fasáda2 Jelikož se hnízda většinou objevují na špatně dostupných místech, je vhodné požádat o pomoc profesionály. Opravy se provádí zejména pomocí horolezecké techniky. fasáda

Prevence poškození zateplené fasády ptactvem

Vlastníci objektů mohou také přistoupit k preventivním opatřením, aby zamezili hnízdění ptáků ve své fasádě. Tato opatření však nejsou vždy na 100 % funkční. Jednou z možností je instalace ochranných prvků, jako jsou trny proti ptactvu v ostěních a římsách nebo speciální nerezové mřížky v atikách, které zabraňují ptákům v přístupu k fasádě. Dále je možné použít makety dravců, případně malby siluet na fasádě. Důležitá je také pravidelná údržba fasády. Ta může zabránit hromadění materiálů, které mohou poskytnout ideální místo pro hnízdění ptáků. Je třeba uvést, že snahy o zamezení budování hnízd v zateplených fasádách jsou většinou marné a tomuto chování ptactva se jen velmi těžko brání.

Celkově je důležité přistupovat k problému s ohledem na bezpečnost ptáků a dodržovat příslušné zákony. S rozumným a ohleduplným postupem lze do určité míry vyřešit problémy spojené s hnízděním ptáků na zateplené fasádě a zároveň ochránit dům a jeho energetickou účinnost.

Máte-li stejné problémy nebo dotazy na profesionální údržbu fasády, neváhejte kontaktovat PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o..

Zdroj foto : PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Příspěvky na energie a jak je získat

Příspěvky na energie a jak je získat

S příchodem zimy a stále rostoucích cen energií se mnozí z nás ocitají v situaci, kdy je každá finanční úleva více než vítána. Příspěvky na energie pomáhají zmírnit finanční tlak způsobený zvýšenými výdaji na vytápění a elektrickou energii, což je zejména během chladných měsíců klíčové.