Silniční daň

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2011 mělo být podáno a zaplaceno nejpozději do 31. ledna 2012 podle § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Silniční daň

Kdo ale přiznání ještě nepodal a chce svou chybu napravit, má šanci tak učinit až do 7. února, a to bez sankcí. V daňovém řádu je totiž zakotvena tzv. liberační lhůta. Podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se úrok z prodlení začne počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. V tento den, tedy 7. února, už ale musí být peníze bezpodmínečně připsány na účet správce daně.

Pro lepší přehled přinášíme problematiku silniční daně shrnutou do několika stručných bodů:

 • náležitosti silniční daně řeší zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
 • znění zákona o dani silniční se oproti loňskému roku nezměnilo,
 • přiznání k silniční dani se podává zpětně za uplynulý kalendářní rok,
 • daň se platí za vozidla registrovaná v ČR a používaná k podnikání, a to jen v měsících kdy jsou skutečně využívána v souvislosti s podnikáním,
 • za nákladní automobily nad 3,5 tuny se daň platí vždy bez ohledu na podnikání,
 • od daně jsou osvobozena vozidla s elektromotorem nebo na LPG,
 • osvobozena jsou také vozidla diplomatů, hasičů, ozbrojených sil, zdravotnické záchranné služby a některá další,
 • silniční daň platí provozovatel vozidla, pouze pokud jím byla zemřelá fyzická osoba nebo zaniklá či zrušená právnická osoba, platí daň ten, kdo vozidlo užívá,
 • poplatníkem může být i zaměstnavatel, pokud vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady při použití jeho vozidla,
 • u osobních automobilů se sazba daně počítá podle objemu motoru v cm3,
 • u návěsů se daň počítá podle počtu náprav a u ostatních vozidel podle nejvyšší povolené hmotnosti v tunách,
 • nová vozidla mohou uplatnit slevu na dani, která se postupně snižuje a po 108 měsících od data první registrace možnost slevy zaniká,
 • u vozidel registrovaných v ČR před rokem 1990 se daň navyšuje o 25 %,
 • zálohy na silniční daň jsou splatné za jednotlivá čtvrtletí v termínech 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince,
 • daň za prosinec a případný nedoplatek je splatný k termínu podání daňového přiznání, tedy 31. ledna následujícího roku.

Mohlo by vás zajímat

Družstevní byty jako investice

Družstevní byty jako investice

Ještě donedávna se zdálo, že družstevní byty budou brzo minulostí. Jenže v poslední době výstavba nemovitostí tohoto typu znovu ožívá. Stále více lidí v souvislosti s dopady krize nedosáhne na vysokou hypotéku. Družstevní byty tak mohou být pro ně vhodnou alternativou, jak vyřešit bydlení.