Silniční daň

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2011 mělo být podáno a zaplaceno nejpozději do 31. ledna 2012 podle § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Silniční daň

Kdo ale přiznání ještě nepodal a chce svou chybu napravit, má šanci tak učinit až do 7. února, a to bez sankcí. V daňovém řádu je totiž zakotvena tzv. liberační lhůta. Podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se úrok z prodlení začne počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. V tento den, tedy 7. února, už ale musí být peníze bezpodmínečně připsány na účet správce daně.

Pro lepší přehled přinášíme problematiku silniční daně shrnutou do několika stručných bodů:

 • náležitosti silniční daně řeší zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
 • znění zákona o dani silniční se oproti loňskému roku nezměnilo,
 • přiznání k silniční dani se podává zpětně za uplynulý kalendářní rok,
 • daň se platí za vozidla registrovaná v ČR a používaná k podnikání, a to jen v měsících kdy jsou skutečně využívána v souvislosti s podnikáním,
 • za nákladní automobily nad 3,5 tuny se daň platí vždy bez ohledu na podnikání,
 • od daně jsou osvobozena vozidla s elektromotorem nebo na LPG,
 • osvobozena jsou také vozidla diplomatů, hasičů, ozbrojených sil, zdravotnické záchranné služby a některá další,
 • silniční daň platí provozovatel vozidla, pouze pokud jím byla zemřelá fyzická osoba nebo zaniklá či zrušená právnická osoba, platí daň ten, kdo vozidlo užívá,
 • poplatníkem může být i zaměstnavatel, pokud vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady při použití jeho vozidla,
 • u osobních automobilů se sazba daně počítá podle objemu motoru v cm3,
 • u návěsů se daň počítá podle počtu náprav a u ostatních vozidel podle nejvyšší povolené hmotnosti v tunách,
 • nová vozidla mohou uplatnit slevu na dani, která se postupně snižuje a po 108 měsících od data první registrace možnost slevy zaniká,
 • u vozidel registrovaných v ČR před rokem 1990 se daň navyšuje o 25 %,
 • zálohy na silniční daň jsou splatné za jednotlivá čtvrtletí v termínech 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince,
 • daň za prosinec a případný nedoplatek je splatný k termínu podání daňového přiznání, tedy 31. ledna následujícího roku.

Mohlo by vás zajímat

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?