Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) může pro SVJ představovat komplikaci v již tak složitém procesu. Od 1. ledna 2022 musí být koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně.

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Co přesně představuje směrnice EED pro rok 2022?

Měření spotřeby je jen jednou z mnoha součástí správy nemovitostí. EED tedy znamená změnu ve třech konkrétních oblastech:

  • dálkový odečet měřičů
  • sběr dat a spravedlivé vyúčtování
  • informovaní a zplnomocnění nájemníci

Cílem směrnice je, aby inteligentní měřiče poskytly nájemníkům nový a kompletní pohled na jejich spotřebu a umožnily jim tak optimalizovat spotřebu energie a teplé vody. To vše s cílem šetřit zdroje nejen finanční, ale i přírodní. Zodpovědnost je tedy na straně SVJ.

obrázek

Informace by měly být k dispozici jak v elektronické podobě, tak klasicky v tištěné, tedy poštou. Jakou formu si dané SVJ vybere, záleží už přímo na nich. Záleží na tom, kolik času chtějí či mohou věnovat zpracování dat z měřidel. Nejjednodušší formou je přístup na portálové služby, které zobrazují všechny potřebné informace o odečtech automaticky, včetně historie spotřeby, porovnání, a to i v grafické podobě.

Inteligentní měřiče

Data z inteligentních měřičů poskytují setrvalý tok informací o spotřebě, výkonnosti a stavu systému. Ale představují také zdroj informací, na jejichž základě lze optimalizovat prostředky a činnosti. Vytváří transparentnost a dokonalý základ pro rozhodování a stanovení priorit. zajišťuje spravedlivé individuální vyúčtování – a svým nájemníkům pomůžete optimalizovat jejich každodenní spotřebu energie

Přečtěte si více o Směrnici EED:

Rozšíření povinností SVJ aneb co pro vás znamená směrnice EED? | 1. díl

Evropská směrnice EED: Jaké jsou povinnosti SVJ? | 2. díl

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Dotace pro SVJ na energie pro rok 2023

Dotace pro SVJ na energie pro rok 2023

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s domovními kotelnami? A co domy s centrálním vytápěním? Jaké jsou podmínky pro získání státního příspěvku pro rok 2023? Zapište si důležité datum 30. listopadu 2022.

Ochrana dat vlastníků jednotek při využívání externích dodavatelů

Ochrana dat vlastníků jednotek při využívání externích dodavatelů

Ochrana osobních údajů je často interpretována jako zbytečná a otravná administrativa, kterou po nás vyžaduje Evropská unie a SVJ zbytečně zatěžuje. To je ale zbytečně negativní pohled. Ochrana soukromí je jednou z hodnot, kterou česká ústava chránila dávno před naším vstupem do Evropské unie. A administrativní zátěž pro SVJ lze chytře minimalizovat.