Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) může pro SVJ představovat komplikaci v již tak složitém procesu. Od 1. ledna 2022 musí být koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně.

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Co přesně představuje směrnice EED pro rok 2022?

Měření spotřeby je jen jednou z mnoha součástí správy nemovitostí. EED tedy znamená změnu ve třech konkrétních oblastech:

  • dálkový odečet měřičů
  • sběr dat a spravedlivé vyúčtování
  • informovaní a zplnomocnění nájemníci

Cílem směrnice je, aby inteligentní měřiče poskytly nájemníkům nový a kompletní pohled na jejich spotřebu a umožnily jim tak optimalizovat spotřebu energie a teplé vody. To vše s cílem šetřit zdroje nejen finanční, ale i přírodní. Zodpovědnost je tedy na straně SVJ.

obrázek

Informace by měly být k dispozici jak v elektronické podobě, tak klasicky v tištěné, tedy poštou. Jakou formu si dané SVJ vybere, záleží už přímo na nich. Záleží na tom, kolik času chtějí či mohou věnovat zpracování dat z měřidel. Nejjednodušší formou je přístup na portálové služby, které zobrazují všechny potřebné informace o odečtech automaticky, včetně historie spotřeby, porovnání, a to i v grafické podobě.

Inteligentní měřiče

Data z inteligentních měřičů poskytují setrvalý tok informací o spotřebě, výkonnosti a stavu systému. Ale představují také zdroj informací, na jejichž základě lze optimalizovat prostředky a činnosti. Vytváří transparentnost a dokonalý základ pro rozhodování a stanovení priorit. zajišťuje spravedlivé individuální vyúčtování – a svým nájemníkům pomůžete optimalizovat jejich každodenní spotřebu energie

Přečtěte si více o Směrnici EED:

Rozšíření povinností SVJ aneb co pro vás znamená směrnice EED? | 1. díl

Evropská směrnice EED: Jaké jsou povinnosti SVJ? | 2. díl

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

V domě si téměř nikdo na nic nestěžoval, i když to byla společnost pestrá, jak ze seriálu Byl jednou jeden dům. Z dvanácti bytů deset obývali jeho vlastníci a jen dva byli pronajaté. Bohužel nájemníci jednoho z nich postupně a se sílící intenzitou, začali narušovat ticho, pohodu, pořádek a klid v celém domě. Šlo o studenty, kterých bylo zkrátka moc a bylo je náležitě slyšet. A to téměř pořád.

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.