Sousedé.cz radí a pomáhají

V dnešním článku poradí Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz s dotazem na řešení plísní v několika bytech bytového domu, kdy ne všichni souhlasí se zateplením.

Sousedé.cz radí a pomáhají

Ptá se pan U.:

Dobrý den, asi před rokem jsem psal se svým problémem, kdy se nám v bytě tvoří ve třech rohách plíseň. Tyto rohy jsou totiž mokré. Mokré jsou vždy poté, co venku spadne teplota k nule, nikoli když prší. Děláme vše proto, abychom měli doma co nejmenší vlhkost. Takže v tomto to nebude. Nejsme jediný byt s tímto problémem, tyto problémy mají ještě tři byty. Doporučili jste mi, abych na schůzi požadoval odborný posudek a poté se uvidí. Toto jsem také na schůzi požadoval, kdy se odhlasovalo, že se na celou věc přijde podívat člověk k tomu způsobilý, kterého doporučilo družstvo, kdy se tímto má zabývat. Již jsme SVJ, ale spravuje nás družstvo. Tento navrhl zateplit střechu a překontrolovat spáry. Nic z toho nepomohlo. Nakonec uznal, že jediné, co by zřejmě danou věc vyřešilo je zateplení celého domu, jelikož důvody jsou promrzající spáry a tvoření tzv. studených rohů, kde se poté sráží vlhkost (jsme byt u střechy a krajní). Stejný názor má i můj známý, co dělá ve stavebnictví fasády. 80 % lidí však zateplit nechce, jelikož většina bytů není krajních a u střechy, tím pádem problémy nemají. Také argumentují, že zateplení spíše uškodí, než pomůže, a navíc se prý nevyplatí. Co mohu v dané věci dělat, mohu se nějak zateplení dožadovat a také by mě zajímalo, který zákon povinnosti a práva v těchto případech upravuje. Děkuji mnohokrát za radu.

Odpověď od právníka:

Vážený pane Ujčíku,

situace, kterou popisujete, je bohužel právně poměrně složitě řešitelná a záleží na celé řadě okolností, bez jejichž bližších znalosti Vám nejsme schopni jednoznačně fundovaně odpovědět. Pokud bychom však celou záležitost posuzovali pouze v obecné rovině, pak je zejména primární stanovit, co je příčinou vlhkosti a kde má tento problém svůj původ. Zodpovězení této otázky je pak z hlediska právního naprosto klíčové pro určení odpovědnosti za její vznik a případnou související újmu (myšleno tím i snížení Vašeho komfortu bydlení). Pokud má vlhkost svůj původ v částech tvořící společné prostory domu, pak je za vznik tohoto problému a případné odstranění následků vždy odpovědné společenství. Společenství vlastníků, je totiž ze zákona správcem společných prostor a je tedy povinno řádně společné prostory udržovat (toto zahrnuje samozřejmě i povinnost odstraňovat jakékoliv vady/nedostatky, které by mohly způsobit újmu vlastníkům jednotek). Pokud by však tento problém měl svůj původ i v jiných prostorách (např. jednotky ostatních vlastníků), pak se nelze domáhat odpovědnosti po společenství, ale výlučně po vlastníku dané jednotky, popř. spoluodpovědnosti. K zodpovězení uvedeného by však bylo nejspíše nutné, přizvat odborného znalce, který by tuto záležitost prozkoumal a vyslovil jasné stanovisko.

Co se týče Vašeho dotazu ohledně nároku na provedení zateplení, tak tento bohužel není možné opřít o žádný právní předpis. Společenství vlastníků je subjekt, který funguje na tzv. demokratickém principu hlasování. Pokud tak není k určitému návrhu (ve Vašem případě realizace zateplení) dosažena potřebná většina hlasů, pak nemůže být taková záležitost realizována. Jestliže tedy píšete, že 80 % vlastníků zateplení nechce, pak bude velice problematické tuto stavební úpravu prosadit. V takovém případě by pak případně bylo vhodné na nadcházejícím shromáždění vysvětlit celý problém (zejména s poukázáním na skutečnost, že plíseň vznikající z vlhkosti se může ještě dále rozšířit i do dalších prostor), zdůraznit veškerá úskalí, která tak mohou v budoucnu nastat a pokusit se na realizaci zateplení dohodnout. Alternativní cestou je pak pokusit se domoci realizace zateplení soudní cestou, nicméně se obáváme, že v tomto případě by takový postup neměl příliš velkou šanci na úspěch.

K návrhu konkrétnějšího postupu ve Vaši věci, bychom však potřebovali blíže prozkoumat stanovy Vašeho SVJ, popř. další interní dokumentaci.

Mgr. Jan Eisenreich

právník

www.svjpravnik.cz


Mohlo by vás zajímat

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice EED – nové povinnosti pro SVJ

Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) může pro SVJ představovat komplikaci v již tak složitém procesu. Od 1. ledna 2022 musí být koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně.

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Jak spravovat nemovitosti efektivně? Lekvi pomůže

Pečovat o nemovitost správně zabere obrovské množství času. Je třeba řešit obrovské množství problémů, ať už aktuálních, nebo dlouhodobých, což je spíš práce pro odborníka, než pro někoho, kdo se této problematice věnuje večer po celodenní práci. Pokud nemáte dostatek času, odbornosti a konec konců i nervů, je výhodné povolat ke správě nemovitosti odborníka.