Větrání bytových domů

Rekuperace vzduchu je zpětné získávání energie z odpadního (vnitřního) vzduchu a představuje snížení výdajů za další vstupy energií.

Větrání bytových domů

Výhody rekuperace vzduchu

    1. Větrání bez nutnosti otevírat okna.
    1. Filtrace vzduchu výrazně sníží přenos prachu a pylů do interiéru.
    1. Při rekonstrukci bydlení, ve kterém se objevovaly potíže s vlhkostí, dochází k výraznému zlepšení.

V posledních letech se převážně řeší zateplování bytových domů (výměna oken a izolace obvodových stěn), čímž se sníží spotřeby energie na vytápění. Zároveň je ale nutné vyřešit i vnitřní mikroklima v obytných místnostech, to znamená, odvádět znehodnocený vzduch a na jeho místo přivádět čerstvý venkovní, aby se dalo v domě zdravě žít. Nová těsná okna a dveře řeší problém s únikem tepla, ale znehodnocený vzduch nemá bohužel kudy odcházet a větráním okny přicházíme o hlavní výhodu zateplení – z domu se ztrácí teplo. Pro zdravé vnitřní prostředí a zároveň pro snížení vysokých nákladů na vytápění je třeba výměnu vzduchu v interiéru řešit řízeným větráním.

Způsoby větrání bytů lze rozdělit na centrální a decentrální. Obě řešení mají svoje charakteristické vlastnosti a nelze obecně tvrdit, že jedno řešení je lepší než druhé. Zvolení typu systému stanoví odpovědný projektant dle technických možností objektu a požadavků investora.

1) Decentrálním systémem se rozumí vlastní vzduchotechnická (VZT) jednotka pro každý byt. Typicky bude tato jednotka umístěna přímo v rámci bytu, ukrytá v podhledu koupelny nebo chodby. I decentrální řešení může obsahovat různou míru centralizace v podobě společného centrálního potrubí čerstvého vzduchu anebo vyfukovaného odpadního vzduchu – viz obrázek níže. Centální_větrání_s_jednotkou

2) Centrální systém představuje jednu centrální jednotku pro více bytů, kde každý byt má svůj bytový box. I v tomto případě má uživatel stejné možnosti řízení větrání z nástěnného ovladače, přes internet, nebo na základě např. čidel koncentrace CO₂.

Centrální_větrání


Barbora Paříková

manažerka zakázek

(+420) 608 644 649

barbora.parikova@atrea.cz

Československé armády 32

466 05 Jablonec nad Nisou

Česká republika

Zdroj foto: ATREA s.r.o.

Společnost ATREA s.r.o. naleznete také ZDE na Tržišti portálu sousede.cz

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat