Větrání bytových domů

Rekuperace vzduchu je zpětné získávání energie z odpadního (vnitřního) vzduchu a představuje snížení výdajů za další vstupy energií.

Větrání bytových domů

Výhody rekuperace vzduchu

    1. Větrání bez nutnosti otevírat okna.
    1. Filtrace vzduchu výrazně sníží přenos prachu a pylů do interiéru.
    1. Při rekonstrukci bydlení, ve kterém se objevovaly potíže s vlhkostí, dochází k výraznému zlepšení.

V posledních letech se převážně řeší zateplování bytových domů (výměna oken a izolace obvodových stěn), čímž se sníží spotřeby energie na vytápění. Zároveň je ale nutné vyřešit i vnitřní mikroklima v obytných místnostech, to znamená, odvádět znehodnocený vzduch a na jeho místo přivádět čerstvý venkovní, aby se dalo v domě zdravě žít. Nová těsná okna a dveře řeší problém s únikem tepla, ale znehodnocený vzduch nemá bohužel kudy odcházet a větráním okny přicházíme o hlavní výhodu zateplení – z domu se ztrácí teplo. Pro zdravé vnitřní prostředí a zároveň pro snížení vysokých nákladů na vytápění je třeba výměnu vzduchu v interiéru řešit řízeným větráním.

Způsoby větrání bytů lze rozdělit na centrální a decentrální. Obě řešení mají svoje charakteristické vlastnosti a nelze obecně tvrdit, že jedno řešení je lepší než druhé. Zvolení typu systému stanoví odpovědný projektant dle technických možností objektu a požadavků investora.

1) Decentrálním systémem se rozumí vlastní vzduchotechnická (VZT) jednotka pro každý byt. Typicky bude tato jednotka umístěna přímo v rámci bytu, ukrytá v podhledu koupelny nebo chodby. I decentrální řešení může obsahovat různou míru centralizace v podobě společného centrálního potrubí čerstvého vzduchu anebo vyfukovaného odpadního vzduchu – viz obrázek níže. Centální_větrání_s_jednotkou

2) Centrální systém představuje jednu centrální jednotku pro více bytů, kde každý byt má svůj bytový box. I v tomto případě má uživatel stejné možnosti řízení větrání z nástěnného ovladače, přes internet, nebo na základě např. čidel koncentrace CO₂.

Centrální_větrání


Barbora Paříková

manažerka zakázek

(+420) 608 644 649

barbora.parikova@atrea.cz

Československé armády 32

466 05 Jablonec nad Nisou

Česká republika

Zdroj foto: ATREA s.r.o.

Společnost ATREA s.r.o. naleznete také ZDE na Tržišti portálu sousede.cz

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Fotovoltaiky pro bytové domy: Takhle to vypadá v praxi v Praze a Plzni

Fotovoltaiky pro bytové domy: Takhle to vypadá v praxi v Praze a Plzni

Téma střešních fotovoltaik pro bytové domy nikdy nebylo aktuálnější. Letošní změna legislativy v oblasti komunitní energetiky probudila na straně bytových družstev a společenství vlastníků jednotek nebývalý zájem o vlastní zdroj energie. Všichni si uvědomují, že solární elektrárny můžou obyvatelům bytových domů přinést výrazné úspory. Zároveň ale platí pravidlo „důvěřuj, ale prověřuj“. Proto vám přinášíme dva příklady, jak to může vypadat v praxi.

Fotovoltaiky pro bytové domy – nejčastější otázky a odpovědi

Fotovoltaiky pro bytové domy – nejčastější otázky a odpovědi

Téma střešních fotovoltaik pro bytové domy nikdy nebylo aktuálnější. Nedávná změna legislativy v oblasti komunitní energetiky probudila nebývalý zájem o fotovoltaiku na straně SVJ a bytových družstev. Vlastní zdroj energie může přinést výrazné úspory, zároveň ale kolem tématu panuje řada otázek. Sestavili jsme kompilaci nejčastějších dotazů a přinášíme přehledné odpovědi odborníků ze společnosti S-Power Energies.