Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Jaká jsou pravidla a výjimky pro instalaci měřidel pro teplo a teplou vodu?

Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Úvodem bychom rádi poděkovali našim posluchačům, že využívají databáze našich vzdělávacích webinářů, které jsou přístupné na YouTube kanále a poskytují širokou nabídku témat.

Dotaz posluchače z Ostravy:

Dobrý den, shlédnul jsem váš webinář Legislativní změny v rozúčtování energií a služeb SVJ pro rok 2022. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za dobře odvedenou prezentaci a spoustu relevantních informací. Zaujalo mne sdělení, kde je řečeno, že povinnost měření je i pro malá bytová družstva. Dále je uvedeno, že výjimky jsou zřejmě uvedeny v zákoně 406 o hospodaření s energií, ale v případě potřeby je možno tyto informace doplnit. Jsem členem malého družstva v kterém bohužel k dnešnímu dni nemáme zavedeno měření tepla. Bytový dům má tři vchody, kde jsou utvořeny tři právnické osoby: dvě družstva s jedno SVJ. Naše družstvo (jako i každá z ostatních dvou právnických osob) tvoří 6 bytů o výměře cca 70 m2 každý. Dům je nezateplený s plastovými okny dvojsklo. Mohu poprosit o seznam výjimek, jež by se mohly vztahovat k našemu domu, případně kde je dále hledat?

Odpovídá Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení, společnost ista Česká republika

Bytový dům je legislativně specifikován jako objekt od 4 bytových jednotek, tj. všechny domy kde je 4 a více BJ spadají do legislativní povinnosti instalace dálkového měření a dále pak i informace o měsíční spotřebě. Nezáleží tedy, zdali se jedná o společenství vlastníků nebo bytové družstvo. Legislativa zahrnuje všechny subjekty.

Povinnost osadit registrační přístroje vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, který svou novelou (zákonem č. 318/2012 Sb.) stanovil nejzazší termín pro instalaci přístrojů do 1.1.2015. Prováděcí předpis (vyhláška MPO č. 194/2007 Sb.), který tuto povinnost blíže specifikuje, byl novelizován dne 7.11.2014 (vyhl. 237/2014 Sb.). Prováděcí předpis blíže specifikuje popisy přístrojů pro měření a dále mimo jiné stanoví, na které budovy (objekty, prostory) se povinnost nevztahuje. Další novelizace zákona o hospodaření energií byla provedena zákonem č. 103/2015 Sb. a záměrem bylo upravit zákon v souladu s evropskou směrnicí, tedy instalovat měřiče tam, kde je to efektivní a ekonomické.

Zákon hovoří, že povinnost instalovat měřiče nemusí být splněny v případě:

a) budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění,

b) budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu 28),

c) víceúčelových staveb, kde jednotlivé využívané prostory nejsou od sebe ani od společných prostor budovy uzavřeny pevnou stavební konstrukcí, která by pro potřeby vytápění jednotlivé prostory uživatelů vymezovala a tím omezovala dodávku tepelné energie pouze do vymezeného prostoru, nebo kde je v budově instalováno několik technických systémů budovy,

d) budov, kdy ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle zvláštního právního předpisu 29).

Doplnění základních povinností pro funkčnost a instalaci dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií s účinnost od 1.1.2022 - § 7:

  • Veškerá měřidla – MT, RTN a VDM TV musí být dálkově odečitatelná.

  • přístroje instalované od 1.1.2022 musí být dálkově odečitatelné

  • dosud instalované (dálkově neodečitatelné) přístroje musí být vyměněny za dálkově odečitatelné do 1.1.2027

ZDE Vás odkazujeme na na § 7 - především v bodech/odstavcích 4, 5, 10 a 11 definuje to, co uvádíme.

Děkujeme za dotaz i odpověď

Váš tým sousedé.cz

Zdroj foto: pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Jak funguje rozúčtování tepla pro bytové jednotky umístěné v přízemí domu, které jsou objektivně vystaveny většímu chladu a tedy i vyšší spotřebě tepla?

Komunitní energetika

Komunitní energetika

Bytový dům, firma nebo škola. Komunitní energetika dostala zelenou. Přidejte se do energetického společenství.