Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Předložit vyúčtování SVJ je povinné!

Povinnost předložit vyúčtování má společenství vlastníků jednotlivým vlastníkům bytů a nebytových prostor v domě, jehož správu zajišťuje. Stejně tak bytové družstvo předává vyúčtování svým členům. Vlastník bytu či domu potom předává vyúčtování svým nájemníkům a nájemníci předávají vyúčtování svým podnájemníkům. Pokud jste například členem společenství vlastníků a byt pronajímáte, máte právo obdržet vyúčtování od SVJ, ale také povinnost předložit vyúčtování svému nájemci. Přitom se ale nejedná jen o předání obdrženého dokumentu. Vyúčtování, které Vám doručí SVJ, je třeba přepracovat tak, aby se shodovalo s ujednáními, která máte s nájemcem, a aby byl také uveden správný adresát vyúčtování.

Teplo, voda, odpad nebo výtah

Ve vyúčtování se uvádějí jen služby určené zákonem (§ 3 zákona č. 67/2013 Sb.), kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty). Jsou to zejména dodávka tepla, centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod, čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů, odvoz komunálního odpadu. Konkrétní vymezení služeb SVJ pak najdete ve stanovách společenství vlastníků jednotek či bytového družstva, případně v nájemní smlouvě, jste-li nájemcem.

Hlídejte stanovy SVJ

Dále je třeba služby vyúčtování správně vyúčtovat. Způsob rozúčtování služeb určuje společenství vlastníků jednotek či družstvo, měl by být tedy také uveden ve stanovách SVJ, případně v nájemní smlouvě. V případě, že k určení způsobu rozúčtování z nějakého důvodu nedojde, užijí se pro rozúčtování nákladů na služby pravidla obsažená v ust. § 5 zákona č. 67/2013 Sb. Vyúčtování musí dle ust. § 7 zákona č. 67/2013 Sb. být rozčleněno podle jednotlivých poskytovaných služeb a vždy musí být uvedena skutečná výše nákladů a celková výše přijatých měsíčních záloh, aby byly rozdíly ve vyúčtování zřejmé a dobře zkontrolovatelné.

Termíny účetní uzávěrky 2021

Vyúčtování musí být adresátům doručeno nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, pro vyúčtování za rok 2020 je tedy nejzazším termínem 30. duben 2021. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků musí proběhnout nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb, nedohodnete-li se s poskytovatelem služeb jinak.

Práva členů SVJ

Členové společenství vlastníků jednotek či družstva mají právo po předložení písemné žádosti nahlédnout do podkladů vztahujících se k nákladům za služby SVJ a způsobu jejich rozúčtování, a to do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období. Dále mají členové SVJ právo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, či doložení podkladů, vznést námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování. Tyto námitky musí být společenstvím či družstvem vyřízeny nejpozději do 30 dnů od jejich doručení.

Co s neplatným vyúčtováním?

Pokud se stane, že vyúčtování není správně sestaveno nebo neobsahuje všechny zákonné náležitosti, je neplatné. Důsledkem pak je, že nelze vymáhat dluhy z těchto špatně vyúčtovaných služeb u soudu, protože nezačne běžet splatnost nedoplatků (a ani přeplatků), a v neposlední řadě hrozí poskytovateli služeb (společenství vlastníků jednotek nebo družstvu) pokuta ve výši až 50,- Kč za každý započatý den prodlení, nedohodnou-li se strany na pokutě nižší.

Více o SVJ PRÁVNÍK

Přečtěte si také:

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vytvořili jsme přehlednou platformu pro společenství vlastníků jednotek s cílem ušetřit čas, peníze a nervy. S námi lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Zjednodušili jsme práci pro správce SVJ a pro výbor SVJ. Jako předseda SVJ budete mít vše důležité na jednom místě, vždy a odkudkoliv dostupné a samozřejmě přehledné. Pro správce SVJ jsme připravili přehledný komunikační kanál, který umožňuje rychlou distribuci dokumentů s garancí přečtení a evidenci závad, která vám ulehčí od starostí s hlášením a řešením jakýchkoliv závad v rámci SVJ.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál společenství vlastníků. Zjednodušte si život a využijte online prostředí. Mějte váš dům v kapse.

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!