Reklama

Využijte 10% slevu na objednávku, kód SOUSEDEKNIHA

Zdravotní péče vašim dětem

Bronislava Herrmannová, 2. 4. 2012

Je možné, aby vašemu dítěti byla poskytnuta zdravotní služba bez vašeho souhlasu?

Od 1. dubna 2012 začal platit zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravuje poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi. Podle zákona musí být ke všem zdravotním výkonům udělen souhlas alespoň jedním rodičem. S některými zdravotními službami poskytovanými dětem musí nově souhlasit oba rodiče. Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo k tomuto ustanovení na svých webových stránkách právní názor, ve kterém upřesňuje, ke kterým zdravotním službám bude souhlas obou rodičů zdravotnickými zařízeními vyžadován.

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách, lze nezletilému pacientovi poskytnout zdravotní služby pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy se bude jednat o neodkladnou péči. Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta doprovázel k lékaři alespoň jeden z rodičů. U pacientů starších 15 let bude podle zákona stačit pouze písemný souhlas zákonného zástupce, že souhlasí s poskytováním služeb svému dítěti bez dalšího zjišťování souhlasu rodičů.

Podle § 35 odst. 2 písm. a) bod 1, zákona o zdravotních službách, je pro poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, potřeba souhlasu obou rodičů, jsou-li jeho zákonnými zástupci. Zákon o zdravotních službách však blíže neurčuje, co lze za tyto služby považovat. Podle názoru Ministerstva zdravotnictví nelze za zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, považovat zejména preventivní péči, včetně očkování, podávání běžných léků, atd. Mezi tyto služby budou naopak patřit některé operační výkony, například transplantace nebo výkony plastické chirurgie, chemoterapie atd.

Ministerstvo ve své zprávě dále upozorňuje, že zákon o zdravotních službách nevyžaduje k vyslovení souhlasu osobní přítomnost obou rodičů. Proto je možné, abypísemný souhlas jednoho rodiče předložil druhý rodič. Jeden z rodičů může druhého rodiče zastoupit také na základě plné moci podle § 31 občanského zákoníku. V plné moci by měl být mimo jiné uveden rozsah zmocněncova oprávnění, tzn. pro jaký právní úkon je rodič druhým rodičem zmocněn. Některá zdravotnická zařízení už na svých webových stránkách vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta uveřejnila.

Ministerstvo zdravotnictví ve své zprávě dále uvádí, za jakých podmínek je možná hospitalizace nezletilého pacienta a kdy je nutné při poskytování zdravotních služeb zjišťovat i názor nezletilého pacienta. Celý text Ministerstva zdravotnictví najdete zde.