Získejte pomoc pro svou komunitu

Máte kolem sebe skupinu nadšenců, kteří by rádi společnými silami změnili něco ve svém nejbližším okolí? Jste aktivní lidé, kteří chtějí udělat ten správný krok pro sousedskou komunitu a vylepšit její životní prostor? Možná však nemáte dostatek finančních prostředků a chybí vám i znalosti, jak v tomto procesu postupovat.

Získejte pomoc pro svou komunitu

Někdy je nejjednodušší si neustále stěžovat na věci kolem sebe a nedělat nic pro jejich změnu k lepšímu. Naštěstí existuje čím dál více lidí, kteří se aktivně staví k problémům ve svém okolí a snaží se je svou činností měnit a zlepšovat.

Z jejich iniciativy pak vznikají nové sousedské komunity se společně sdílenými prostory, sloužící ke společnému trávení volného času, jak ve městech, tak na vesnicích.

Nadšeným skupinám dobrovolníků může pomoci nezávislá česká Nadace Via, jež nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. Nadace chce rozvíjet komunitní život a podporovat ty, kteří zlepšují své okolí. Podle nadace se tím lidé učí pečovat o společný prostor, spolupracovat a zároveň zlepšují vzájemné vztahy mezi sebou.

Její představitelé chtějí stát u zrodu širokého spektra aktivit v sousedských komunitách. Za cíl si dali podporu pozitivní změny, umožnění vzájemného potkávání, spolupráci lidí a upevňování lidských vztahů prostřednictvím společných zážitků. Příkladem podporovaných projektů mohou být sousedské slavnosti, oživení veřejného prostoru, komunitní zahrady, sousedská komunitní centra, obnovy tradic, opravy drobných památek, obnovy krajiny, oživení chátrajících staveb, komunitní divadla a podobně.

Nadace nabízí pomoc jak finanční, v podobě grantů, tak i s konzultacemi na míru nebo vzděláváním. Pomůže zároveň s uskutečněním vašich nápadů, zapojením sousedů, podporou ve využívání místních zdrojů, spoluprací s místními partnery a rozvojem místního dialogu.

V současné době nabízí nadace pomoc například prostřednictvím druhého kola programu Živá komunita, přihlašování do něj končí 8. března. Program kromě partnerského a individuálního přístupu nabízí: až 100 000 Kč na roční projekt ve vaší komunitě; podporu zkušeného mentora; podporu v rozjezdu místního fundraisingu, průběžné vzdělávání a prostor pro sdílení s těmi, kteří dělají podobné věci jako vy. Pro zájemce o tento program pořádá Nadace Via 17. února konzultační setkání v Brně.

Vzorem pro komunitní projekty mohou být ty již úspěšně ukončené, které vznikly za pomoci některého z programů nadace. Jmenujme například jihočeskou obci Strmilov, kde byly nově vybudovány pěší stezka, cvičící stroje pro seniory i mládež, bike park nebo posezení s ohništěm. Grantem byla podpořena i oprava místnosti v centru Třebíče, sloužící pro projekt Vrátka, jenž zaměstnává handicapované lidi. V opravené místnosti vznikla pekárna, do jejích původních prostor se totiž zaměstnanci nemohli vejít. Nadace podpořila také projekt ve Vraném nad Vltavou, kde skupina nadšenců zachránila budovu chátrající staré školy a udělala z ní opět živé místo. Vedle sebe tam dnes fungují skauti, senioři, tanečníci, děti, výtvarníci, hudebníci nebo vojáci. Každou neděli tam dokonce můžete navštívit i kavárnu.

A co vy, inspirovali jsme vás?

Zdroj foto:


Mohlo by vás zajímat