Změny v silniční dopravě

Vládní návrhy omezují výskyt billboardů u silnic a dálnic a zavádí slevu na mýtném, nebo vrácí sanitkám přednost na přechodech pro chodce.

Změny v silniční dopravě

Billboardy a sleva na mýtném

Postupné odstranění billboardů od silnic a dálnic přináší novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V současné době jsou v ČR na každém kilometru dálnice průměrně 2 billboardy, všechny by ale měly do 5 let zmizet. Podle novely už nebude možné uzavírat nové smlouvy na reklamy u silnic a dálnic. U stávajících smluv musí vlastník reklamního zařízení zajistit jeho odstranění do 5 dnů po vypršení platnosti povolení, nejdéle však do 5 let od vstupu novely v platnost. Novela by měla začít platit prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Výjimku dostanou pouze poutače na restaurace, motely a benzínové pumpy, reklamu ale budou smět umístit maximálně 200 metrů od podniku.

Novela dále zavádí až třináctiprocentní slevy na mýtném pro kamiony, které byly dopravcům slíbeny již v listopadu loňského roku výměnou za dvojnásobné zdražení mýtného. Sleva bude "množstevní", tedy kdo víc jezdí, získá vyšší slevu. Přesné částky a podmínky budou stanoveny nařízením vlády.

Součástí původního návrhu novely bylo také ustanovení, které by silničářům a železničářům umožnilo kácet stromy, které jsou v ochranném pásmu dráhy nebo na silničních pozemcích a nejsou součástí stromořadí, bez správního řízení, pouze na základě ohlášení. Toto pravidlo ale poslanci neschválili a z novely bylo vyjmuto.

Zkoušky pro autodopravce a přednost sanitek

Přísnější testování odborné způsobilosti majitelů firem autobusové a nákladní dopravy s vozidly nad 3,5 tuny zavádí novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Autodopravci budou muset projít písemným testem a řešením případové studie v českém jazyce. Výsledek testu bude hodnotit minimálně tříčlenná komise jmenovaná dopravním úřadem. Novela by měla nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Do novely byl dodatečně vložen pozměňovací návrh poslance Rudolfa Chlada (TOP 09), který vrací vozidlům integrovaného záchranného systému, tedy např. sanitkám a hasičům, přednost na přechodech pro chodce. Podle současné právní úpravy totiž tato vozidla nemají absolutní přednost a jsou povinna navzdory zapnutým výstražným znamením před přechody zastavit a chodcům umožnit silnici přejít.


Mohlo by vás zajímat

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?