České Velenice – město s vizí

Zvykli jsme si čítat o podezřelých výběrových řízeních, o chybějících penězích a zbytečných investicích. Denně se z médií dozvídáme, kde se za podivných okolností pár dnů před volbami podepisují zvláštní smlouvy a kde naopak nová zastupitelstva a parlamenty jako první bod programu ruší opatření nebo legislativu těch předchozích. Vlastně celá polistopadová epocha postrádá jednotící ideu, společný cíl nebo vizi, která by zemi spojovala, za kterou by občané cílevědomě směřovali. Země, která nemá cíl, nikam nekráčí a vlastně ani nikoho nezajímá.

České Velenice – město s vizí

Tento poněkud truchlivý obrázek občas rozsvítí lidé, kteří to nevzdali a mají za to, že udělat něco nadčasového, co přežije i druhé a další volební období, má smysl. Středočeské Pyšely, kterým přes 20 let „vládne“ tentýž starosta a ze kterých se během této doby stalo moderní město, jsou toho přesvědčivým důkazem. Dalším následováníhodným přístupem se mohou chlubit České Velenice, příhraniční jihočeské město s pohnutou historií, o jehož osudu jsme psali v prvním dílu cyklu „Vynucená sousedství“.

![](/upload/_public/magazine/img/Screenshot-2017-10-7 Vize města České Velenice.png)

Nešťastným dědictvím po rozdělení města následujícím po rozpadu Rakouska-Uherska je totiž chybějící přirozené centrum Českých Velenic, které se vedení města rozhodlo řešit teprve až v nedávné době. Chybí nejen střed v podobě náměstí, ale i uliční síť s častými prolukami a nesourodě vystavěnými domy nevytváří kompaktní prostor, který by městu dával charakter. Nejde ale jen o domy. Vize rozvoje města zahrnuje i budování nových sportovišť, odpočinkových zón nebo obnovu aleje. Jde o velkoryse pojatý plán, jehož naplňování zabere několik desetiletí. O vizi nám více říká starosta Českých Velenic, pan Ing. Jaromír Slíva, MBA.

Vize rozvoje města - to zní v dnešní zrychlené době bez myšlenek skoro jako z říše snů. Je příjemné vědět, že alespoň někde vizi mají. Jak k tomu došlo v Českých Velenicích? A o co vlastně v tomto projektu jde?

První myšlenka na vytvoření vize jako velmi dlouhodobého dokumentu vznikla v době, kdy byl v Českých Velenicích zahájen prodej pozemků, které do té doby patřily Českým drahám. Tyto pozemky tvoří velkou část rozlohy města, zasahují přímo do jeho centra a město prakticky dělí na dvě části. Tehdy jsme se rozhodovali, jak s možností případného odkupu pozemků naložit. Jsou pro další rozvoj města potřebné, nebo máme všemu nechat volný průběh? Jediným dokumentem, ze kterého jsme mohli vycházet, byl platný územní plán a ten toto území řešil velmi vágně, bylo v něm vyznačeno jako městské centrum bez dalších podrobností. Ale i v dalších případech, kdy jsme měli nějak rozhodovat o nemovitém majetku, nám chyběla konkrétnější představa o řešeném území. Zjistili jsme, že standardně pořizované dokumenty jako územní plán, případně územní studie či regulační plány nám neposkytují dostatečnou odpověď. Buď neřeší využití území do většího detailu, nebo řeší podrobněji pouze jeho část a my jsme chtěli mít v rukou koncepční dokument, do kterého by byla vtělena představa o rozvoji města jako celku. Oslovili jsme proto mladé architekty, jejichž progresivní a dynamický přístup se nám na první pohled zalíbil. Budoucí rozvoj města totiž neřešili od stolu, ale chtěli poznat historické souvislosti, názor veřejnosti jak na dosavadní problémy, tak i na další rozvoj, s městem se před prvním návrhem téměř dokonale seznámili. Ve městě se na týden ubytovali, aby se mohli věnovat jeho poznávání, zorganizovali veřejnou anketu, hovořili s místními i s návštěvníky, zkrátka na tu dobu se stali našimi občany. I proto už jejich první návrh nebyl jen výstřelem naslepo, ale v mnohém trefil do černého.

Při laickém a zběžném pohledu na prezentaci umístěnou na webu města je jasné, že České Velenice trpí téměř sto let starou událostí - odtržením od svého původního centra v Gmündu. Přirozené centrum města tak chybí. Myslíte si, že to jde po tak dlouhé době ještě dohnat, napravit?

Ano, České Velenice jsou poměrně mladým městem, které vzniklo před necelými sto lety odtržením části rakouského území a jeho připojením k tehdejšímu Československu. Samotné město tak vzniklo spojením několika tehdejších obcí v jeden celek. Dnešní město tak opravdu nemá přirozené centrum ve smyslu nějakého náměstí. Centrem v současné době je prostor v okolí křižovatky třech nejvýznamnějších českovelenických ulic na počátku kaštanové aleje. Vize nám však dokázala, že širší městské centrum může v tomto prostoru vzniknout. Cesta k němu nebude jednoduchá, v prostoru budoucího centra se například nachází některé stavby, jejichž umístění tomu brání. Věřím ale, že všechno má nějaké řešení a proto ho také hledáme. Už dnes jsme zakomponovali část budoucího náměstí do projektu rekonstrukce kaštanové aleje, takže první krok ke vzniku centra v dohledné době učiníme.

Rekonstrukce kaštanové aleje? Tedy první vlaštovka, hmatatelný důkaz naplňování vize?

Ano, projekt rekonstrukce kaštanové aleje je projektem, jehož realizaci si vyžádal zdravotní stav stromů. V aleji jsou téměř výhradně vysazeny jírovce a ty jsou na pokraji své životnosti (přes 100 let). Stav stromů je nebezpečný, stromy jsou ve velkém počtu vyhnilé a ohrožují okolí. Přestože je alej nejvýznamnějším zeleným prvkem ve městě a kaštanový list je symbolem zdobícím znak i prapor města, je nutné přistoupit k výměně všech stromů. Je to pro veřejnost citlivá záležitost a město se rozhodlo nahradit stávající stromy za stromy vzrostlé, ne mladé sazenice. Vzhledem k citlivosti tohoto projektu máme připravený celý balík podkladů, které budeme zveřejňovat a prezentovat na veřejném jednání občanům města. Věříme, že to pomůže „změkčit“ celkový dopad tohoto projektu. V roce 2018 proběhne realizace první etapy rekonstrukce, a to úseku od centra města po křižovatku ulic Revoluční a T. G. Masaryka.

A co bude dál? Kdy se začne stavět? Jak je celý plán časově naplánovaný a kolik vlastně bude stát? Pomůže vám někdo s financováním?

Od samého počátku neprezentujeme vizi rozvoje města jako plán výstavby, který by měl být naplněn v konkrétně stanoveném čase. Jeho smyslem je, aby stavební rozvoj města neprobíhal nahodile, aby měl nějaký řád a hlavně aby existovala představa o budoucí podobě města. Je to nejdlouhodobější dokument, jaký v současné době město má, jeho naplnění závisí na celé řadě okolností a je postupně zapracováván do dalších koncepčních dokumentů. Nejde tedy o „volební program“ na jedno či další období. Je ale zároveň jasné, že jeho naplňování je potřeba zajistit i přes případné výměny vedení města. Proto již nyní zapracováváme vizi do nového územního plánu Českých Velenic, proces jeho tvorby právě teď běží. Současně s územním plánem vtělíme vizi i do podrobnějších regulačních plánů a v neposlední řadě využijeme vizi při tvorbě strategického plánu rozvoje města. Ten v současné době rovněž pořizujeme a i s ohledem na vizi ho netvoříme jen na zbytek programovacího období EU, ale na 10 let, tedy jak s přesahem dotačního, tak i volebního období. Zároveň už nyní některé části vize zapracováváme do konkrétních projektů. I když tedy nemáme nastaven časový horizont pro realizaci vize, k jejímu naplnění směřujeme a budeme se mu všemi silami věnovat.

Co Vám osobně projekt nejvíc přináší, v čem je jeho největší přidaná hodnota a nejsilnější stránka?

Největší přidanou hodnotou je to, že vize rozvoje Českých Velenic nám představuje naše město tak, jak by si ho veřejnost přála vidět za 10, 20, 30 … 50 let. Jak jsem již zmínil, nemáme ambici stanovit si přesný časový úsek, kdy by měla být vize naplněna. To bude záležet na konkrétních možnostech, jak pokud se týká rozpočtu města, tak pokud jde o případný zájem externích investorů. Jasné ale je, že kroky města směřují k jejímu naplnění a jak vedení města, tak jeho občané vědí, jakým směrem se ubíráme. V každodenní praxi máme zároveň dokument, který nám říká, jak se například zachovat při případném prodeji či nákupu nemovitého majetku, jak postupovat při dalším rozvoji města tak, aby měl nějakou logiku.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vizi, ať je úspěšně naplněna.

(Vizualizace dostavby dle vize rozvoje města České Velenice - foto: )


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.