Český ostrovní dům – soutěž 2017

Druhý ročník soutěže o nejlepší ostrovní řešení pro udržitelné budovy třetího tisíciletí je stále ještě v plném běhu, ale než budou na konci června vyhlášeni vítězové a my budeme moci obdivovat, co pěkného mladí architekti navrhli, připomeneme si letošní zadání. Tentokrát nepůjde jen o nejlepší ostrovní řešení, tedy o nezávislost stavby na inženýrských sítích (elektřina, voda, kanalizace, teplo), ale navíc o přiblížení takového druhu řešení k běžnému rodinnému domu. Cílem není absolutní nezávislost na vnějších zdrojích, ale co největší míra úspornosti a šetrnosti při zachování jednoduchosti a dostupného použití těchto řešení. Je tedy zřejmé, že zadavatelům soutěžních podmínek jde zejména o to, aby se myšlenky udržitelné výstavby snáze dostaly do povědomí veřejnosti tím, že jí nabídnou snadné a přijatelné způsoby inovace použitelné pro běžnou domácnost.

Český ostrovní dům – soutěž 2017

Pasivní domy

Je jasné, že i letos budou soutěžící vycházet z konceptu pasivních domů, jejich absolutní dodržení ale není nutnou podmínkou. Pokud si však uvědomíme, že naše budovy spotřebují celkem 40% celkového množství vyprodukované energie a dokonce 50% v případě, že započítáme energetickou stopu životního cyklu (výrobu materiálu, dopravu, údržbu, likvidaci apod.), nabízí pasivní standardy nejen ohleduplnost k životnímu prostředí, ale zejména výraznou úsporu nákladů na provoz domu. Oproti běžným stavbám je u pasivních domů spotřeba tepla na vytápění a chlazení nižší až o osmdesát pět až devadesát procent.

![](/upload/_public/magazine/img/pasivni_dum_hustopec e.jpg)

(pasivní dům Hustopeče, zdroj: www.master-design.cz)

Lidé si nejvíce myslí, že pasivní standard vyžaduje vysokou vstupní investici, zkrátka že je příliš drahé takový dům postavit a že vyžaduje řadu nákladných technologií. Tyto představy jsou mylné. Současné pořizovací náklady na pasivní dům jsou vyšší asi jen o 7-8 procent. I od složitých technologií se ustupuje, největší službu prokáže důkladné zateplení a izolace obvodové obálky. Například 22 cm izolace šetří až 2/3 nákladů na teplo, s klidem lze však použít i 30 cm. Návratnost investice do zateplení se pohybuje v řádu let. Dům je pak vytápěn zejména sluncem zvenku a přístroji a lidmi zevnitř, protože získané teplo neuniká tepelnými mosty ven.

K nejlepšímu hospodaření s energiemi přispívá kromě účinné izolace i umístění a dispozice domu. Měl by být celistvý a co nejméně členitý. Důležitá je také jižní orientace s největší plochou oken, naopak nejméně oken v severní části. Dům by neměl být stíněný zástavbou nebo terénem, ale musí být uvažováno s letním stíněním proti přehřívání. Je dobré se také vyhnout větrným polohám.

Udržitelná řešení ve skutečném životě

Do jaké míry se letošní soutěžící s pasivními standardy ztotožní, zatím není zřejmé. Jasné ovšem je, že soutěžní návrhy se budou týkat skutečně existujícího rovinatého pozemku v obci Borovany blízko Českých Budějovic, v jehož okolí je rybník a umožňuje připojení na vodovod a elektřinu. Majitel pozemku, který plánuje stavět dvoupodlažní dům pro čtyřčlennou rodinu, se pak rozhodne, kterou soutěžní variantu upřednostní k vlastní realizaci. I tím je letošní roční soutěže zajímavý, protože se později prokáže, do jaké míry jsou navrhovaná udržitelná řešení uskutečnitelná v reálném životě.


Mohlo by vás zajímat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.

Rekordní rok 2020: Nejvíce prodaných bytů za deset let

Rekordní rok 2020: Nejvíce prodaných bytů za deset let

Na pražském trhu s novými byty zaznamenaly developerské společnosti v posledním loňském čtvrtletí doslova explozi poptávky. Celkem se jim podařilo prodat na 2050 jednotek, což je nejvíc za posledních deset let. Díky tomu dohnaly ztráty v prodejích z druhého kvartálu a celkově rok zakončily na počtu 5800 prodaných nových bytů.