Český ostrovní dům – soutěž 2017

Druhý ročník soutěže o nejlepší ostrovní řešení pro udržitelné budovy třetího tisíciletí je stále ještě v plném běhu, ale než budou na konci června vyhlášeni vítězové a my budeme moci obdivovat, co pěkného mladí architekti navrhli, připomeneme si letošní zadání. Tentokrát nepůjde jen o nejlepší ostrovní řešení, tedy o nezávislost stavby na inženýrských sítích (elektřina, voda, kanalizace, teplo), ale navíc o přiblížení takového druhu řešení k běžnému rodinnému domu. Cílem není absolutní nezávislost na vnějších zdrojích, ale co největší míra úspornosti a šetrnosti při zachování jednoduchosti a dostupného použití těchto řešení. Je tedy zřejmé, že zadavatelům soutěžních podmínek jde zejména o to, aby se myšlenky udržitelné výstavby snáze dostaly do povědomí veřejnosti tím, že jí nabídnou snadné a přijatelné způsoby inovace použitelné pro běžnou domácnost.

Český ostrovní dům – soutěž 2017

Pasivní domy

Je jasné, že i letos budou soutěžící vycházet z konceptu pasivních domů, jejich absolutní dodržení ale není nutnou podmínkou. Pokud si však uvědomíme, že naše budovy spotřebují celkem 40% celkového množství vyprodukované energie a dokonce 50% v případě, že započítáme energetickou stopu životního cyklu (výrobu materiálu, dopravu, údržbu, likvidaci apod.), nabízí pasivní standardy nejen ohleduplnost k životnímu prostředí, ale zejména výraznou úsporu nákladů na provoz domu. Oproti běžným stavbám je u pasivních domů spotřeba tepla na vytápění a chlazení nižší až o osmdesát pět až devadesát procent.

![](/upload/_public/magazine/img/pasivni_dum_hustopec e.jpg)

(pasivní dům Hustopeče, zdroj: www.master-design.cz)

Lidé si nejvíce myslí, že pasivní standard vyžaduje vysokou vstupní investici, zkrátka že je příliš drahé takový dům postavit a že vyžaduje řadu nákladných technologií. Tyto představy jsou mylné. Současné pořizovací náklady na pasivní dům jsou vyšší asi jen o 7-8 procent. I od složitých technologií se ustupuje, největší službu prokáže důkladné zateplení a izolace obvodové obálky. Například 22 cm izolace šetří až 2/3 nákladů na teplo, s klidem lze však použít i 30 cm. Návratnost investice do zateplení se pohybuje v řádu let. Dům je pak vytápěn zejména sluncem zvenku a přístroji a lidmi zevnitř, protože získané teplo neuniká tepelnými mosty ven.

K nejlepšímu hospodaření s energiemi přispívá kromě účinné izolace i umístění a dispozice domu. Měl by být celistvý a co nejméně členitý. Důležitá je také jižní orientace s největší plochou oken, naopak nejméně oken v severní části. Dům by neměl být stíněný zástavbou nebo terénem, ale musí být uvažováno s letním stíněním proti přehřívání. Je dobré se také vyhnout větrným polohám.

Udržitelná řešení ve skutečném životě

Do jaké míry se letošní soutěžící s pasivními standardy ztotožní, zatím není zřejmé. Jasné ovšem je, že soutěžní návrhy se budou týkat skutečně existujícího rovinatého pozemku v obci Borovany blízko Českých Budějovic, v jehož okolí je rybník a umožňuje připojení na vodovod a elektřinu. Majitel pozemku, který plánuje stavět dvoupodlažní dům pro čtyřčlennou rodinu, se pak rozhodne, kterou soutěžní variantu upřednostní k vlastní realizaci. I tím je letošní roční soutěže zajímavý, protože se později prokáže, do jaké míry jsou navrhovaná udržitelná řešení uskutečnitelná v reálném životě.


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.