Co má vliv na kvalitu kohoutkové vody?

Koncem loňského roku byla vydána nová evropská směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Mírně kostrbatý název však skrývá dokument, který by měl zajistit zdravotně nezávadnou a čistou vodu a v celé Unii k ní všem obyvatelům zlepšit přístup. Už nyní ale existují způsoby, jak si ohlídat vysokou kvalitu pitné vody.

Co má vliv na kvalitu kohoutkové vody?

Směrnice EU pro kvalitní pitnou vodu

Aby dobře dostupná voda byla kvalitní pitnou vodou, stanovuje směrnice minimální požadavky, které by voda určená k lidské spotřebě měla splňovat. Je proto třeba přijmout ve všech členských státech nezbytná opatření k zajištění toho, aby taková voda neobsahovala žádné mikroorganismy, parazity ani žádné látky, které svým množstvím nebo koncentrací mohou představovat ohrožení lidského zdraví.

Je kohoutková voda kvalitní?

Zdaleka ne všichni jsou o kvalitě tzv. kohoutkové vody přesvědčeni. Nutnost zvyšování důvěry v tento zdroj zlepší obeznámenost spotřebitelů s relevantními informacemi. Snadno přístupným způsobem, například na fakturách či prostřednictvím inteligentní aplikace, se dozví o svém ročním spotřebovaném objemu, změnách ve spotřebě, srovnání s průměrnou domácností, jakož i informace o ceně za litr vody určené k lidskému užívání. To umožní porovnání s cenou balené vody, a zároveň přispěje ke snížení používání plastů. V dalším důsledku se předejde znečišťování plastovými odpady, k redukci skleníkových plynů, k pozitivnímu dopadu na životní prostředí jako celku a ke zmírnění změny klimatu. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a čistota vody.

voda

Jak s tím souvisí domovní rozvodné systémy?

V souvislosti s užíváním kohoutkové vody se nelze vyhnout ani domovním rozvodným systémům. I v tomto případě je potřeba informovat spotřebitele a vlastníky veřejných a soukromých prostor o opatřeních k vyloučení nebo snížení rizika způsobeného stavem domovního potrubí. Zvláště u olověných potrubí, je-li to technicky a ekonomicky možné, provést opatření za účelem nahrazení těchto součástí ve stávajících systémech.

Materiál vodovodního potrubí a uspořádání rozvodů

Voda, kterou doma pijeme, může mít proto rozdílnou kvalitu. Zejména v posledním úseku cesty pitné vody ke spotřebiteli se může její jakost výrazně měnit. Důvodem může být zmíněný nevhodný materiál potrubí a armatur, špatné uspořádání rozvodů nebo způsob provozování vodovodu, v němž dochází na některých úsecích ke stagnaci vody. Právě zde se v případě teplé vody může vytvořit ideální prostředí pro výskyt bakterií legionela, jenž způsobují infekci při vdechování aerosolu vznikajícím při sprchování.

Správné fungování potrubního systému

Základním předpokladem správného provozování potrubního systému je nezbytné zajistit pravidelnou obměnu vody na všech armaturách a zvolení kvalitního materiálu (ideálně síťovaného plastu) pro celý vodovodní systém. Pravidelné vyšetřování mikrobiologické kvality vody pak může být významným preventivním nástrojem, jak výskytu nežádoucích organismů v systému předejít. Skutečností zůstává, že bakterie jsou přirozenou součástí pitné vody a není žádoucí se je pokoušet z ní zcela odstranit. Většina z nich není člověku nebezpečná, ba naopak mají pozitivní vliv, protože zajišťují ve vodě určitou mikrobiologickou stabilitu a svou přítomností zamezují přemnožení patogenních mikroorganismů. Pravidelné manuální odpouštění vody či automatické proplachovací systémy (např. automatické splachování toalet) jsou preventivní opatření, která účinně chrání nejenom potrubní systémy, ale i kvalitu pitné vody.

Více o Techem spol. s r.o.

Přečtěte si také:

Co najdete na vyúčtování služeb?

Zkontrolujte si spotřebu vody v domácnosti

Metrologie u vás doma

Zdroj foto: Techem, spol. s r.o.


Mohlo by vás zajímat

7 tipů, jak zařídit malý byt

7 tipů, jak zařídit malý byt

Vybavit dobře a pohodlně malý byt nebo garsonku je výzva! Ale také skvělá příležitost pro kreativitu a inovace. V tomto článku vám představíme sedm svěžích a originálních tipů, jak proměnit váš malý byt v útulný a stylový domov.

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Před samotným malováním nepodceňte přípravu podkladu. Pokud si chcete usnadnit práci, ušetřit čas a nervy, použijte nejdříve penetrační nátěr, který připraví zeď na poslední vrstvu – výmalbu.