Daňové přiznání a daně z nemovitosti v roce 2021

Zorientovat se v oblasti daní není vůbec jednoduché. V článku jsou formou otázek a odpovědí shrnuty pěkně přehledně daňové povinnosti vyplývající z koupi, prodeje nebo vlastnictví nemovitosti a zdůrazněny změny na letošní rok 2021.

Daňové přiznání a daně z nemovitosti v roce 2021

Daň z nemovitosti

Kdo musí podat daňové přiznání?

Všichni, kteří se stali v roce 2020 majiteli nemovitosti (pozemku, rodinného domu, bytu …) nebo ti, kteří provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Kdo podal daňové přiznání už v předchozích letech a v roce 2020 u něj nedošlo ke změně, přiznání pro rok 2021 podávat nemusí.

V jakém termínu je přiznání nutné podat?

Rozhodnutím Ministerstva financí ČR se termín posouvá z původně 1. února na 1. dubna 2021. Ti, kteří požádali o zápis do katastru nemovitostí v roce 2020, ale dojde k němu až v roce 2021, mají termín podání do tří kalendářních měsíců, které následující po měsíci, v němž k zápisu došlo.

Kam přiznání podat?

Přiznání se podává Finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud máte nemovitosti ve více krajích, musíte podat víc daňových přiznání – vždy jedno za každý kraj.

Jaké jsou povinnosti, pokud jste nemovitost prodali nebo darovali?

V tomto případě je nutné se od daně z nemovitých věcí na příslušném Finančním úřadě odhlásit a to formou oznámení, že jste nemovitost v roce 2020 prodali, případně darovali.

Jaký je termín úhrady daně?

FÚ budou posílat v květnu 2021 složenky (majitelé datových schránek dostanou informace do DS) a zaplaceno musí být do 31. 5. 2021. Ten, kdo platí více jak 5.000 Kč, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu daného roku.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Kdo je plátcem?

Prodávající, pokud není od placení daně osvobozen. Je nutné ovšem rozlišovat fyzickou osobu a právnickou osobu (zde existují různé sazby daně).

Jaké jsou obecné podmínky pro osvobození?

Příjem z prodeje rodinného domu, pozemku nebo bytu, který nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku.

Jaké jsou podmínky pro osvobození u fyzických osob?

Od 1. 1. 2021 se prodlužuje tzv. „časový test“ (doba vlastnictví u nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení) z původních 5 let na 10 let. Navýšení na 10 let se týká pouze nemovitostí, které vlastník nabyl po 1.1.2021.

Osvobozuje se příjem z prodeje nemovitosti, pokud v ní prodávající měl bydliště po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Dále se osvobozuje se příjem z prodeje nemovitosti, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastních bytových potřeb a to ve lhůtě do konce roku následujícího po roce, ve kterém došlo k prodeji nebo rok zpět. V případě úplatného převodu členského podílu v bytovém družstvu se osvobozuje, pokud byl plátce členem bytového družstva minimálně 5 let. Poplatníci musí do konce lhůty pro podání daňového přiznání finančnímu úřadu oznamovat přijetí osvobozeného příjmu, který přesahuje 5 mil. Kč. 

Jak je to s daní z příjmu u fyzických osob?

Pokud není prodávající osvobozen od daně z příjmu dle výše uvedených pravidel, platí daň ve výši 15 %. Základem daně je příjem, snížený o pořizovací cenu nemovitosti a prokazatelné náklady jako například technické zhodnocení, opravy, náklady spojené s prodejem.

Daň z příjmu právnických osob?

Vlastní-li nemovitost právnická osoba, započítává výnosy a náklady z prodeje do svého základu daně a z něho hradí daň ve výši 19 %.

Kdy podat a zaplatit daň z příjmu?

Přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 1. dubna za uplynulý rok a do tohoto termínu je nutné i daň zaplatit. Pokud jej podáte elektronicky, máte čas do 3. května. V případě, že daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce se lhůta posouvá do 1. 7. 2021.

Odpočet úroků z úvěru na bydlení

Poslední změna se týká limitu pro uplatnění odpočtu úroků z úvěru na bydlení. Pro nově obstarané bytové potřeby od 1. 1. 2021 dochází ke snížení limitu odpočtu z původních 300.000 Kč na 150.000 Kč. U bytových potřeb obstaraných před tímto datem se bude nadále uplatňovat limit 300.000 Kč a to včetně refinancování.

Právní poradenství je přirozená součást poskytovaného servisu klientům při prodeji nebo nákupu nemovitosti přes společnost NEXT REALITY

Přečtěte si také:

Jak nejlépe prodat nemovitost za nejvíc peněz?

Hypotéky mají nižší úrokovou sazbu. Češi chtějí investovat do nemovitostí

Jak se od července změnily nájemní vztahy? Smluvní pokuta povolena až do výše trojnásobného nájemného

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Pokud plánujete nákup nemovitosti v zahraničí, čeká vás podobně jako v případě pořízení nemovitosti u nás proces složený z několika kroků. U koupě domu či bytu v zahraničí musíte ale navíc počítat s překladem a ověřením pravosti důležitých listin, přičemž může být potřebný soudní překlad, apostila nebo superlegalizace. Co si pod těmito pojmy představit?

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?