Dodatečné zvýšení zálohy na pojistné

Od začátku letošního roku si mohou osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) zasílat na sociální pojištění vyšší zálohy, než jaké jim vyšly podle Přehledu o příjmech a výdajích.

Dodatečné zvýšení zálohy na pojistné

Až dosud stanovenou zálohu měnit nešlo. Novinku přinesla novela č. 470/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a také některé další zákony a mezi nimi i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zálohy se stejně jako dosud platí zpětně za uplynulý měsíc, nově jsou ale splatné od 1. do 20. dne v měsíci následujícím po tom, ke kterému se záloha vztahuje. Jednoduše řečeno všechny zálohy na důchodové i nemocenské pojištění, které na účet příslušné správy sociálního zabezpečení dorazí do 20. dne v měsíci, budou považovány za zálohy na předchozí měsíc. V případě, že plateb bude více, zálohy se budou sčítat a bude se jednat o jejich navyšování. Jak zálohu na nemocenské tak zálohu na důchodové pojištění bude možné navýšit o jakoukoliv částku.

Poprvé se tímto způsobem postupuje u záloh na pojistné na důchodové i nemocenské pojištění za leden 2012. To znamená, že všechny platby, které správa sociálního zabezpečení obdrží do 20. 2. 2012, budou brány jako záloha pojistného za leden 2012. Platba připsaná 21. 2. a později již bude zálohou na pojistné na únor 2012. Podmínkou pro navýšení dobrovolného pojistného na nemocenské pojištění je, že musí být navýšen vyměřovací základ i pro pojistné na důchodové pojištění.

Novinkou je také to, že informace o zaplaceném pojistném budou správy sociálního zabezpečení zasílat pouze na základě písemné žádosti OSVČ.


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.