Dodatečné zvýšení zálohy na pojistné

Od začátku letošního roku si mohou osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) zasílat na sociální pojištění vyšší zálohy, než jaké jim vyšly podle Přehledu o příjmech a výdajích.

Dodatečné zvýšení zálohy na pojistné

Až dosud stanovenou zálohu měnit nešlo. Novinku přinesla novela č. 470/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a také některé další zákony a mezi nimi i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zálohy se stejně jako dosud platí zpětně za uplynulý měsíc, nově jsou ale splatné od 1. do 20. dne v měsíci následujícím po tom, ke kterému se záloha vztahuje. Jednoduše řečeno všechny zálohy na důchodové i nemocenské pojištění, které na účet příslušné správy sociálního zabezpečení dorazí do 20. dne v měsíci, budou považovány za zálohy na předchozí měsíc. V případě, že plateb bude více, zálohy se budou sčítat a bude se jednat o jejich navyšování. Jak zálohu na nemocenské tak zálohu na důchodové pojištění bude možné navýšit o jakoukoliv částku.

Poprvé se tímto způsobem postupuje u záloh na pojistné na důchodové i nemocenské pojištění za leden 2012. To znamená, že všechny platby, které správa sociálního zabezpečení obdrží do 20. 2. 2012, budou brány jako záloha pojistného za leden 2012. Platba připsaná 21. 2. a později již bude zálohou na pojistné na únor 2012. Podmínkou pro navýšení dobrovolného pojistného na nemocenské pojištění je, že musí být navýšen vyměřovací základ i pro pojistné na důchodové pojištění.

Novinkou je také to, že informace o zaplaceném pojistném budou správy sociálního zabezpečení zasílat pouze na základě písemné žádosti OSVČ.


Mohlo by vás zajímat

Se službou výkup nemovitosti dostane prodávající peníze do 48 hodin

Se službou výkup nemovitosti dostane prodávající peníze do 48 hodin

Zdálo by se, že prodat nemovitost dnes není žádný problém. I přes koronavirovou pandemii je neustále velký zájem o koupi prakticky všech typů rezidenčních nemovitostí (bytů, domů, pozemků i rekreačních objektů). Poptávka vysoce převyšuje nabídku. Prodejci proto mají pocit, že jakmile dají svoji nemovitost na prodej, potenciální zájemci jim utrhají ruce.