Energeticky šetrné bydlení se stává trendem i v České republice

Česká republika si s sebou v oblasti bydlení stále nese dědictví komunismu v podobě panelových domů. Obrovská výstavba sídlišť z období sedmdesátých a osmdesátých let minulého století má za následek fakt, že v panelových domech v dnešní době bydlí více než třetina obyvatel České republiky. Mladí lidé ale do „paneláků“ nechtějí. Důvodů je celá řada. Vyšší ceny energií, zastaralost, špatná hluková izolace, chybějící místa k parkování nebo také například ekologická stránka věci. Proto se v bydlení čím dál více prosazuje trend, kde především mladé rodiny vyhledávají varianty, které jsou šetrné jak ke svému okolí, tak k jejich peněžence. Nyní bude výstavba takových domů ještě jednodušší, protože Hypoteční banka přichází na trh s nabídkou tzv. Zelené hypotéky, jež finančně podpoří výstavbu a rekonstrukce moderního a nízkoenergetického bydlení.

Energeticky šetrné bydlení se stává trendem i v České republice

Šetrné stavebnictví se v roce 2017 neslo ve znamení růstu. Česká rada pro budovy šetřící energie zaznamenala 10% nárůst v počtu certifikovaných budov. V souvislosti s tím stoupá počet firem věnujících se různým oblastem šetrné výstavby od vývoje stavebních technologií přes hospodaření s vodou až po udržitelné materiály a recyklaci odpadů.

Pasivní domy jsou téměř zcela energeticky soběstačné

Právě způsobů „zelené“ výstavby či rekonstrukce je celá řada. Tradiční surovinou při výstavbě je dřevo, populární začínají být tzv. pasivní domy, ze kterých díky kvalitní tepelné izolaci celého pláště budovy neuniká teplo ven a budova je díky tomu energeticky velmi úsporná. Této úspory se dosahuje architektonickým řešením, konstrukcí budovy a jejím technickým vybavením, a to za použití speciálních energeticky efektivních komponentů, jenž mají zpravidla 2x až 4x větší tepelněizolační schopnosti než obvykle používané produkty. Jde např. o maximálně účinné ventilační jednotky, vysoce izolační okenní rámy, trojité zasklení, komíny, rámové fasádní konstrukce, domovní dveře a podobně.

V oblasti hospodaření s vodou lze efektivně zadržovat a dále využívat dešťovou vodu pomocí zelených střech a fasád. Ty navíc pomáhají obnovit přirozené absorpční plochy potřebné k ochlazení prostředí – teplotu fasády dokáží snížit až o 30 °C. Kromě toho ekodomy mohou používat kompostovací záchody a tzv. „šedou vodu“ využít na splachování a zalévání. Výraznou úsporou jsou také fotovoltaické panely na střechách, které mohou zcela nahradit elektřinu ze sítě. Samozřejmostí se v poslední době stává recyklace odpadu.

Způsoby jak energeticky i ekologicky šetřit

-Pasivní domy (kvalitní tepelná izolace)

-Ekologický materiál (dřevo, nepálená hlína)

-Fotovoltaické panely

-Tepelná čerpadla

-Recyklace odpadu

-Šedá voda

-Velká okna směřovaná na jih

Zelená hypotéka finančně pomáhá při výstavbě energeticky šetrného bydlení

Přestože z dlouhodobého hlediska jsou šetrné domy výhodné pro vaši peněženku, hlavním argumentem odpůrců těchto staveb jsou vysoké počáteční investice. Obecně platí, že mírně vyšší pořizovací cena se vrátí ve výrazně nižších provozních nákladech. Navíc se budova s nízkými provozními náklady v případě změny bydliště lépe pronajímá nebo prodává. S pomocí pro rodiny, které myšlenka úsporných staveb zaujala, přichází Hypoteční banka. Nový produkt Zelená hypotéka pomůže při výstavbě a rekonstrukcích moderního a energeticky šetrného bydlení a odmění každého, kdo má odpovědný přístup k životnímu prostředí řadou benefitů. Zelenou hypotéku bude moci využít každý, jehož stavba splní energetickou náročnost ve třídě A nebo B.

„Jako jednička na trhu máme možnost námi nabízené produkty neustále vyvíjet a podílet se na určování trendů v oblasti poskytování hypoték. Protože v posledních letech vnímáme velmi silný zájem našich klientů o energeticky úsporné domy, má podle nás stále větší význam zabývat se otázkou životního prostředí, šetrnou architekturou a zdroji obnovitelné energie. Sami chceme být institucí, která se chová ekologicky, a proto k tomu motivujeme i naše klienty. Díky tzv. Zelené hypotéce podpoříme všechny se zájmem investovat do ekologicky úsporného bydlení,“ říká mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

Hypoteční banka se inspirovala především ve skandinávských zemích, kde je energeticky šetrné bydlení velmi rozšířené. S konceptem výstavby ekonomicky i ekologicky šetrných domů by ráda spojila své jméno a ukončila tak v budoucnosti nadvládu neestetických panelových sídlišť, které v současnosti v České republice stále dominují.

Zelená hypotéka od Hypoteční banky

- Pro stavby s energetickou náročností ve třídě A nebo B

- Zvýhodnění v celkové hodnotě minimálně sedm tisíc korun

- Rezerva v podobě 20 % finančních prostředků nad rámec rozpočtu


Mohlo by vás zajímat

Vrácení přeplatku na dani

Vrácení přeplatku na dani

Pokud chcete přiznání k dani z příjmů vyřídit co nejdříve a zároveň žádáte o vrácení přeplatku na dani z příjmů, počkejte s jeho podáním až na únor.

Jak přepsat nemovitost na děti

Jak přepsat nemovitost na děti

V rámci rodiny je běžné, že se rodiče rozhodnou potomkům darovat svou nemovitost. Někdy s tím ovšem nečekají až na stáří, ale přepíšou nemovitost na své ještě nezletilé děti. Na co je v takovém případě třeba pamatovat?

Hotely v době koronavirové

Hotely v době koronavirové

Dva aktuální problémy realitního byznysu v Česku – nedostatek bytů na trhu a hotely na odpis – našly společné řešení. Ubytovací zařízení zející kvůli pandemii prázdnotou totiž nejenom dočasně fungují na pronájem, ale některá se na byty vyloženě mění.