Expert na zabezpečení vstupních portálů, sklepů i jiných prostor bytových domů

Představujeme vám nového partnera webu Sousedé.cz, kterým se stala nezisková oborová organizace Cech mechanických zámkových systémů ČR, z. s. (CMZS). Dnes již tradiční a přední tuzemská asociace sdružující skutečné profesionály (klíčové služby, zámečníky, nouzové otvírací služby, výrobce, dovozce a distributory kvalitních certifikovaných produktů) ze všech regionů České republiky spojuje síly s naším webovým portálem pro zajištění toho nejlepšího - plně kvalifikovaného poradenství, odborných konzultací, doporučení skutečně účinných řešení jak zabezpečit váš objekt. Ať se už jedná typicky o bytový dům, jednotlivý byt či chatu nebo kancelářské a jiné komerční prostory.

Expert na zabezpečení vstupních portálů, sklepů i jiných prostor bytových domů

Zejména v obecných otázkách na způsoby a možnosti zabezpečení bytových domů dnes panují různorodé obavy. Všichni známe podomní prodejce „šmejdy“, kteří i přes četná varování v médiích a mnohé městské vyhlášky zakazující tento typ prodejů úspěšně nabízí nekvalitní výrobky a s tím spojené služby bez záruk, náležitostí, certifikací, které musí takové produkty splňovat, až po často neznámou (asijskou) krajinu původu.

Jiným problémem je zase snaha o okamžité řešení dílčího problému díky nastalé situaci – například vykradení sklepů, vloupání do bytové jednotky, vykradená auta v garážích. Předseda či pověřená osoba pak často čelí tlaku vyřešit situaci okamžitě, což nebývá vždy správný způsob jak takovou věc uchopit.

Ruku v ruce s takovými událostmi, a v určitém procentu případů se dá označit i za původce jejich vzniku, jde „věčný problém“ zabezpečení vstupního portálu, tedy vchodu či řady vchodů do bytového domu. Mezi základní otázky patří otevírání klíčem nebo čipem, výhody a nevýhody obou řešení. Kdo bude zodpovědný za správu klíčů nebo čipů? Kdo bude mít oprávnění k jejich kopírování, vydávání? Má se o tyto záležitosti starat externí firma, výbor nebo samotné partaje? V souvislosti s tím se pak dostáváme k řešení přístupu do společných prostor a dál do garáží nebo sklepů. A naopak, možnost vniknutí do objektu garážovými vraty, kdy pachatel využívá netrpělivosti rezidentů, kteří spěchají a nečekají s autem před objektem, až se garážová vrata zavřou.

Takové situace známe všichni a nastávají denně a běžně. A když už se něco stane, je také bohužel běžné, že se hledá záplata konkrétního místa poškození, vniknutí pachatelem, apod. Správný a koncepční přístup však tkví v posouzení daného objektu jako celku. Tedy podle lokality (centrum, okraj města, infrastruktura), velikosti (počtu bytů, podlaží), architektonického řešení (společných a jiných průchozích prostor s přihlédnutím na evakuační cesty). Na základě takového auditu a vysvětlení různých typů možností a kombinací mechanických (vjezdové brány, roletové mříže nebo parkovací sloupky a závory), mechatronických a elektronických zábranných prostředků a systémů lze doporučit skutečně účinné řešení komplexního zabezpečení takového objektu.

Takové řešení pak „myslí“ na všechny aspekty a úskalí dané stavby a hrozeb z jejího bezprostředního okolí a zároveň vyvažuje slabá i problematická místa. Problematických míst se vyskytuje bohužel velmi mnoho a zvlášť u novostaveb, jelikož developeři neberou posouzení bezpečnostních rizik svých architektonických řešení takřka v potaz.

Výsledkem takového auditu, pokud se rozhodnete využít některého ze členů CMZS , jsou doporučená řešení, která se nepohybují v nikterak závratných částkách. Jsou složena z plně certifikovaných produktů s průlomovou odolností a tvoří kaskádu bezpečnostních opatření, která s úspěchem plní již základní funkci – odradit pachatele od svých záměrů.

Cech MZS-ČR je také autorem prevenčního projektu Bezpečná země, který oficiálně zaštiťuje Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a podporují další významné instituce a spolupracující organizace jako Hospodářská komora ČR, Policejní prezidium ČR, Asociace AGA, AZKS a další. Projekt vznikl v reakci na globalizaci a masivní dovoz levných asijských cylindrických vložek a dveří, které se tvářily jako bezpečnostní – v závislosti na rostoucím počtu vloupání a špatných zkušeností občanů. Cílem projektu je – prostřednictvím profesionálů z řad členů CMZS – radit, informovat a doporučovat účinná řešení zabezpečení plně certifikovanými, kvalitními produkty od tradičních tuzemských a evropských výrobců bezpečnostní techniky a systémů.

CMZS jako organizace vnímá problematiku zabezpečení SVJ/BD nejen z řad svých členů. Proto letos, v roce 2018, podepsal Cech MZS-ČR s portálem Sousedé.cz Memorandum o vzájemné spolupráci, kdy mohou všichni návštěvníci a zejména registrovaní uživatelé využívat profesionály z řad členů CMZS k odborným konzultacím, doporučením a také k realizaci řešení komplexního zabezpečení.

Výňatkem z Memoranda o spolupráci:

1.1 Účelem tohoto memoranda je vzájemná součinnost pro cílené zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci kriminality a o účinném zabezpečení majetku.

1.2 CMZS a Sousedé.cz sjednávají, že budou spolupracovat při realizaci projektů prevence kriminality a technické ochrany osob a majetku.

1.3 CMZS bude partnerem pro Sousedé.cz v oblasti technického zabezpečení majetku (resp. komerčních, rezidenčních a rekreačních objektů) a za tímto účelem poskytuje odkaz na veřejně přístupný seznam členů CMZS jako zdroje odborného poradenství, konzultací a doporučení účinných certifikovaných řešení – zejména pro uživatele a návštěvníky portálu www.sousede.cz a souvisejících webových stránkách.

1.4 Sousedé.cz bude partnerem pro CMZS v oblasti on-line a off-line přenosu odborných informací v rámci vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence kriminality a technického zabezpečení majetku, a propagace prevenčních projektů se státní záštitou „Bezpečná země“ a „Zabezpečte se“. Na vybraných a za tímto účelem pořádaných seminářích společností Sousedé.cz budou prezentována doporučení vycházející z těchto preventivních projektů.

1.5 CMZS, jako státem pověřený odborný garant v oblasti mechanických, mechatronických a kombinovaných elektronických zábranných systémů, bude nápomocno v posuzování profesní schopnosti ze strany dodavatelů technologií a služeb.

Ta správná a účinná řešení zabezpečení hledejte na .


Mohlo by vás zajímat

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov. Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze.