Expert na zabezpečení vstupních portálů, sklepů i jiných prostor bytových domů

Představujeme vám nového partnera webu Sousedé.cz, kterým se stala nezisková oborová organizace Cech mechanických zámkových systémů ČR, z. s. (CMZS). Dnes již tradiční a přední tuzemská asociace sdružující skutečné profesionály (klíčové služby, zámečníky, nouzové otvírací služby, výrobce, dovozce a distributory kvalitních certifikovaných produktů) ze všech regionů České republiky spojuje síly s naším webovým portálem pro zajištění toho nejlepšího - plně kvalifikovaného poradenství, odborných konzultací, doporučení skutečně účinných řešení jak zabezpečit váš objekt. Ať se už jedná typicky o bytový dům, jednotlivý byt či chatu nebo kancelářské a jiné komerční prostory.

Expert na zabezpečení vstupních portálů, sklepů i jiných prostor bytových domů

Zejména v obecných otázkách na způsoby a možnosti zabezpečení bytových domů dnes panují různorodé obavy. Všichni známe podomní prodejce „šmejdy“, kteří i přes četná varování v médiích a mnohé městské vyhlášky zakazující tento typ prodejů úspěšně nabízí nekvalitní výrobky a s tím spojené služby bez záruk, náležitostí, certifikací, které musí takové produkty splňovat, až po často neznámou (asijskou) krajinu původu.

Jiným problémem je zase snaha o okamžité řešení dílčího problému díky nastalé situaci – například vykradení sklepů, vloupání do bytové jednotky, vykradená auta v garážích. Předseda či pověřená osoba pak často čelí tlaku vyřešit situaci okamžitě, což nebývá vždy správný způsob jak takovou věc uchopit.

Ruku v ruce s takovými událostmi, a v určitém procentu případů se dá označit i za původce jejich vzniku, jde „věčný problém“ zabezpečení vstupního portálu, tedy vchodu či řady vchodů do bytového domu. Mezi základní otázky patří otevírání klíčem nebo čipem, výhody a nevýhody obou řešení. Kdo bude zodpovědný za správu klíčů nebo čipů? Kdo bude mít oprávnění k jejich kopírování, vydávání? Má se o tyto záležitosti starat externí firma, výbor nebo samotné partaje? V souvislosti s tím se pak dostáváme k řešení přístupu do společných prostor a dál do garáží nebo sklepů. A naopak, možnost vniknutí do objektu garážovými vraty, kdy pachatel využívá netrpělivosti rezidentů, kteří spěchají a nečekají s autem před objektem, až se garážová vrata zavřou.

Takové situace známe všichni a nastávají denně a běžně. A když už se něco stane, je také bohužel běžné, že se hledá záplata konkrétního místa poškození, vniknutí pachatelem, apod. Správný a koncepční přístup však tkví v posouzení daného objektu jako celku. Tedy podle lokality (centrum, okraj města, infrastruktura), velikosti (počtu bytů, podlaží), architektonického řešení (společných a jiných průchozích prostor s přihlédnutím na evakuační cesty). Na základě takového auditu a vysvětlení různých typů možností a kombinací mechanických (vjezdové brány, roletové mříže nebo parkovací sloupky a závory), mechatronických a elektronických zábranných prostředků a systémů lze doporučit skutečně účinné řešení komplexního zabezpečení takového objektu.

Takové řešení pak „myslí“ na všechny aspekty a úskalí dané stavby a hrozeb z jejího bezprostředního okolí a zároveň vyvažuje slabá i problematická místa. Problematických míst se vyskytuje bohužel velmi mnoho a zvlášť u novostaveb, jelikož developeři neberou posouzení bezpečnostních rizik svých architektonických řešení takřka v potaz.

Výsledkem takového auditu, pokud se rozhodnete využít některého ze členů CMZS , jsou doporučená řešení, která se nepohybují v nikterak závratných částkách. Jsou složena z plně certifikovaných produktů s průlomovou odolností a tvoří kaskádu bezpečnostních opatření, která s úspěchem plní již základní funkci – odradit pachatele od svých záměrů.

Cech MZS-ČR je také autorem prevenčního projektu Bezpečná země, který oficiálně zaštiťuje Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a podporují další významné instituce a spolupracující organizace jako Hospodářská komora ČR, Policejní prezidium ČR, Asociace AGA, AZKS a další. Projekt vznikl v reakci na globalizaci a masivní dovoz levných asijských cylindrických vložek a dveří, které se tvářily jako bezpečnostní – v závislosti na rostoucím počtu vloupání a špatných zkušeností občanů. Cílem projektu je – prostřednictvím profesionálů z řad členů CMZS – radit, informovat a doporučovat účinná řešení zabezpečení plně certifikovanými, kvalitními produkty od tradičních tuzemských a evropských výrobců bezpečnostní techniky a systémů.

CMZS jako organizace vnímá problematiku zabezpečení SVJ/BD nejen z řad svých členů. Proto letos, v roce 2018, podepsal Cech MZS-ČR s portálem Sousedé.cz Memorandum o vzájemné spolupráci, kdy mohou všichni návštěvníci a zejména registrovaní uživatelé využívat profesionály z řad členů CMZS k odborným konzultacím, doporučením a také k realizaci řešení komplexního zabezpečení.

Výňatkem z Memoranda o spolupráci:

1.1 Účelem tohoto memoranda je vzájemná součinnost pro cílené zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci kriminality a o účinném zabezpečení majetku.

1.2 CMZS a Sousedé.cz sjednávají, že budou spolupracovat při realizaci projektů prevence kriminality a technické ochrany osob a majetku.

1.3 CMZS bude partnerem pro Sousedé.cz v oblasti technického zabezpečení majetku (resp. komerčních, rezidenčních a rekreačních objektů) a za tímto účelem poskytuje odkaz na veřejně přístupný seznam členů CMZS jako zdroje odborného poradenství, konzultací a doporučení účinných certifikovaných řešení – zejména pro uživatele a návštěvníky portálu www.sousede.cz a souvisejících webových stránkách.

1.4 Sousedé.cz bude partnerem pro CMZS v oblasti on-line a off-line přenosu odborných informací v rámci vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence kriminality a technického zabezpečení majetku, a propagace prevenčních projektů se státní záštitou „Bezpečná země“ a „Zabezpečte se“. Na vybraných a za tímto účelem pořádaných seminářích společností Sousedé.cz budou prezentována doporučení vycházející z těchto preventivních projektů.

1.5 CMZS, jako státem pověřený odborný garant v oblasti mechanických, mechatronických a kombinovaných elektronických zábranných systémů, bude nápomocno v posuzování profesní schopnosti ze strany dodavatelů technologií a služeb.

Ta správná a účinná řešení zabezpečení hledejte na .


Mohlo by vás zajímat

Sousedé nabízí novou klientskou zónu pro správce

Sousedé nabízí novou klientskou zónu pro správce

Portál sousede.cz rozšiřuje své portfolio služeb a vsází na spolupráci se správními firmami. Cílem je vytvořit jedno společné místo pro všechny lidi kolem bytového domu, tak aby správa domu byla co nejpohodlnější.

Hlídání katastru na sousedé.cz

Hlídání katastru na sousedé.cz

Na sousedé.cz pro Vás neustále vylepšujeme a vyvíjíme nové služby. Další v řadě služeb v rámci Vašeho předplatného je hlídání katastru, tak abyste měli přehled a Váš dům u nás vždy pod kontrolou.