Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Vlastníte nemovitost a ani o tom nevíte? Máte pochybnost, že veškerý majetek od předků z pozůstalostí byl beze zbytku rozdělen mezi členy rodiny?

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Počátkem roku 2024 mohou propadnout státu nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně identifikován jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného vlastníka vůbec, anebo je stále zapsaná osoba, která zjevně již žít nemůže. Jedná se prostě o „zapomenuté“ pozemky a stavby, které mohly patřit Vašim prarodičům a dalším předkům. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) naleznete: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků

Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníci, v níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení.

V případě, že budete potřebovat asistenci, neváhejte se obrátit na naše právní zástupce, vybrat si můžete z řady právních kanceláří v našem tržišti firem.

Přeje Vám srovnané účty.

sousedé.cz

Zdroj foto : pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Právní poradna pro SVJ

Právní poradna pro SVJ

Věděli jste, že statutární orgán společenství vlastníků (výbor/předseda) při výkonu správy domu ručí celým svým majetkem? Za každé rozhodnutí nesete rovněž plnou právní odpovědnost!

Sousedé nabízí novou klientskou zónu pro správce

Sousedé nabízí novou klientskou zónu pro správce

Portál sousede.cz rozšiřuje své portfolio služeb a vsází na spolupráci se správními firmami. Cílem je vytvořit jedno společné místo pro všechny lidi kolem bytového domu, tak aby správa domu byla co nejpohodlnější.