Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Vlastníte nemovitost a ani o tom nevíte? Máte pochybnost, že veškerý majetek od předků z pozůstalostí byl beze zbytku rozdělen mezi členy rodiny?

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Počátkem roku 2024 mohou propadnout státu nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně identifikován jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného vlastníka vůbec, anebo je stále zapsaná osoba, která zjevně již žít nemůže. Jedná se prostě o „zapomenuté“ pozemky a stavby, které mohly patřit Vašim prarodičům a dalším předkům. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) naleznete: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků

Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníci, v níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení.

V případě, že budete potřebovat asistenci, neváhejte se obrátit na naše právní zástupce, vybrat si můžete z řady právních kanceláří v našem tržišti firem.

Přeje Vám srovnané účty.

sousedé.cz

Zdroj foto : pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat