Jak na sdílenou elektřinu v bytových domech? ERU vydal návod

Doposud šlo výhradně o rodinné domy. Nyní se změnila vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, což dává i spolumajitelům v bytových domech šanci, aby vyráběli elektřinu a sdíleli ji.

Jak na sdílenou elektřinu v bytových domech? ERU vydal návod

Fotovoltaika u nás zažívá svůj rozkvět. Doposud šlo ale výhradně o rodinné domy. Nyní se změnila vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, což dává i spolumajitelům v bytových domech šanci, aby vyráběli elektřinu a sdíleli ji. Energetický regulační úřad zveřejnil návod jak na to.

Dlouho očekávaná změna

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou vstoupila v platnost k 1. 1. 2023. Novela napravuje neblahý stav, který v České republice trvá několik let, ačkoliv jsme se Evropské komisi již v roce 2016 zavázali, že Český stát bude komunitní energetiku podporovat, hlavně zákonnou normou. Na novele se začalo pracovat již za minulé vlády, bohužel delší dobu se nepohnula z místa. Problematika komunitní energetiky stále čeká na klasický zákon z pera Ministerstva práce a obchodu a legislativní kolečko, nicméně díky novele vyhlášky je sdílení elektřiny v bytových domech umožněno již nyní. „Novelizovaná vyhláška se bude doplňovat také s novelou energetického zákona, tzv. lex OZE I, která již prochází legislativním procesem. Mezi připravovanými změnami je totiž i navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez nutnosti opatřit si licenci do 50 kilowatt. Zvýšený limit nejvíce využijí právě větší plochy střech bytových domů,“ upřesňuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Vůdčí a přidružené odběrné místo

V novele vyhlášky zavádí Energetický regulační úřad několik nových pojmů, kterými řeší dosavadní problém se sdílením vyrobené elektřiny. Doposud totiž bylo nutné v bytovém domě vytvořit jen jedno odběrné místo, takže spolumajitelé si nemohli zvolit každý svého dodavatele elektřiny: „Tyto komplikace byly důvodem, proč decentrální zdroje v podmínkách bytových domů dosud fungovaly jen zřídka – na rozdíl od rodinných domů, kde vidíme rozvoj domácích elektráren nejen v posledním roce. Novelizovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je naším legislativním příspěvkem ke komunitní energetice. Nově otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ. To vyhláška řeší zavedením tzv. vůdčího a přidruženého odběrného místa. Všechna tato odběrná místa musí být připojena do jedné hlavní pojistkové skříně, neboť se jedná o sdílení elektřiny bez využití distribuční soustavy. Účastníci sdílení, tedy v případě bytového domu vlastníci bytových jednotek, se musí shodnout, které odběrné místo bude zvoleno jako vůdčí, to může být například odběrné místo, ze kterého jde spotřeba elektřiny ve společných prostorách a do kterého je připojena výrobna elektřiny, tedy fotovoltaická elektrárna. Elektroměr na tomto místě se musí vyměnit za měřič s průběhovým měřením, stejně jako elektroměry na přidružených místech, u kterých stačí měření spotřeby jednou za 150 minut . Energetický regulační úřad slibuje, že podle dohody s distributory by se měly elektroměry měnit za průběhové zadarmo.

Elektroměry s průběhovým měřením

Průběhové měření je totiž důležité i na jednotlivých přidružených místech, a to kvůli správnému rozúčtování sdílené elektřiny. Každému přidruženému místu se podle velikosti bytové jednotky přidělí určitý podíl elektřiny, který může v okamžiku spotřebovat. Díky průběhovému měření se následně zjistí, zda přidělenou kapacitu přidružené odběrné místo zcela spotřebovalo, nebo zda svou kapacitu nevyužilo, či toto místo spotřebovalo ještě další elektřinu z běžné distribuční sítě, nebo zda naopak domácí elektrárna vyrobila přebytek elektřiny a tu tak dodala do distribuční sítě. S tímto ohledem se upraví účet za elektřinu – za elektřinu z místní solární elektrárny odběrné místo neplatí.

Volba vlastního dodavatele elektřiny

Rozšíření komunitní energetiky v bytových domech bránilo také potřebné schvalování všemi vlastníky jednotek. To naštěstí není nutné. Projektu se totiž může účastnit jen ten, kdo chce, ostatní nemusí být nijak přesvědčování, aby byl projekt průchozí. Těch, kdo se nebudou chtít budování elektrárny a sdílení vyrobené elektřiny účastnit, se změny nikterak nedotknou. O potřebné hlasovací kvótě pro vybudování elektrárny budou rozhodovat pouze stanovy družstva nebo SVJ. Všichni účastníci sdílení elektřiny mají i nadále možnost volby svého dodavatele elektřiny. Není podmínkou, aby byl evidován stejný dodavatel u všech odběrných míst, která se sdílení elektřiny v domě účastní. Využívat mohou jednotarifní i dvoutarifní distribuční sazby.

Jak na připojování elektrárny v bytovém domě

Energetický regulační úřad zmiňuje při budování elektrárny dvě fáze. V první fázi je třeba oslovit kvalifikovanou firmu, která vyhodnotí technickou realizovatelnost projektu, nebo případně rovnou na distributora. V tomto momentu je třeba stanovit počet účastníků sdílení elektřiny a vybrat vhodné vůdčí odběrné místo, zvolit vhodný výkon elektrárny, u distributora je pak důležité ověřit technické možnosti připojení výrobny a připojení elektroměrů s průběhovým měřením. Dále je třeba podat žádost o připojení, uzavřít dohodu účastníků sdílení elektřiny a vyjádřit hodnotu tzv. alokačního klíče, tedy výčet podílů na sdílené elektřině jednotlivých přidružených odběrných míst. V druhé fázi pak může v případě kladného posouzení propojitelnosti dojít k připojení elektrárny, distributor přidělí číslo EAN pro evidenci dat z výroby. Po uzavření smlouvy o připojení, instalaci průběhového měření, může provést distributor registraci u Operátora trhu s elektřinou a od 1. dalšího měsíce je možné sdílenou elektřinu měřit a rozúčtovávat.

Praktické návody

Jednotliví distributoři připravili na svých webových stránkách pro připojování bytových domů praktické návody, které naleznete zde:

Zdroj foto: pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Fotovoltaika pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytové domy

Jak se stávající podpora dalšího rozvoje využívání fotovoltaiky projevila v zájmu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ) o tuto oblast, jsme se zeptali pana ing. Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SVJ z ČSOB.

Větrání bytových domů

Větrání bytových domů

Rekuperace vzduchu je zpětné získávání energie z odpadního (vnitřního) vzduchu a představuje snížení výdajů za další vstupy energií.