Jak se liší odměny členů výborů SVJ a odměna za výkon funkce předsedy SVJ?

Nový občanský zákoník má za sebou už první tři roky svého života a s ním i novinka v životě mnoha SVJ – možnost vybrat si mezi tím, zda statutárním orgánem bude výbor společenství nebo zda si SVJ zvolí cestu mít jako statutární orgán tzv. předsedu společenství.

Jak se liší odměny členů výborů SVJ a odměna za výkon funkce předsedy SVJ?

Jedno malé SVJ na okraji Prahy řešilo v minulých letech velký problém. Zpočátku fungování mělo SVJ tři členy výboru. Vše fungovalo, všichni se starali, jak uměli. A protože si dům stavěli původně jako družstevní svépomocí, brali vše jako dobrovolnou službu pro všechny sousedy a nikdy si nevzali žádné odměny, s výjimkou snad drobných náhrad za telefony, tisky a podobně. V SVJ však byl jeden člen „prudič“, kterému vadilo snad vše. Kritizoval všechny a všechno, což ve finále vedlo k tomu, že výbor jednoduše odstoupil. Funkce tehdy pověřeného vlastníka se ujala jedna členka, která ale svoji roli nezvládala, v SVJ zavládl chaos a zmatek. Po dobu skoro 5 let nebylo svoláno řádné shromáždění, účetnictví mělo podobu excelovských tabulek a dům stále více volal „Pomozte mi, zachraňte mě, padá mi omítka, praskají mi stoupačky…“ V té tobě se členové původního výboru dokázali opět spojit, nikoli však už k tomu, aby znovu vstoupili do výboru. Rozhodli se proto pro profesionála a začali řešit, kde ho najít. Nabídek našli spoustu a nakonec se pro jednu zavedenou společnost s dobrými referencemi rozhodli. Ani ostatní členové SVJ nebyli proti a v SVJ opět zavládl pořádek, jak má být a i dům samotný se v rukou profesionála dočká řádné péče. Nic však není zadarmo, zatímco původní výbor i pověřený vlastník pracovali pro SVJ bez odměn, profesionální předseda společenství s sebou přece jen nese vyšší náklady. V tomto případě pro každého člena více než 300 Kč měsíčně.

Většinou je o práci ve výboru SVJ jen velmi malý zájem. Když už se nějací dobrovolníci najdou, mnohdy ani netuší, co všechno je čeká a jak velkou zodpovědnost za majetek všech vlastně mají. S výkonem funkce člena či předsedy výboru bývá často spojena i odměna, jejíž výši schvaluje obvykle shromáždění SVJ. Z praxe víme, že tyto odměny jsou spíše symbolické, v řádu maximálně pár stovek měsíčně u malých SVJ či pár tisíc u těch opravdu velkých SVJ.

Řadoví členové SVJ bez zájmu o práci pro společenství by si měli uvědomit, že pokud už se najdou ochotní a schopní spoluvlastníci, kteří mají zájem ve výboru SVJ pracovat, měli by mít také odpovídající ohodnocení ve formě přiměřené finanční náhrady za čas, který péči o společný majetek věnují. Pokud se SVJ rozhodne pro profesionálního předsedu společenství, o nutnosti vynaložit přiměřené náklady za tuto službu vlastníci ani na chvíli nezapochybují. Pokud se však jedná o odměny pro členy výboru, mnohdy si myslí, že dostávají peníze jen tak za nic. Je třeba si uvědomit, že správná péče o chod SVJ vyžaduje odborné znalosti, správný úsudek a hlavně spoustu času. Pokud takové členy výbor SVJ má, měli by si jich spoluvlastníci vážit.


Mohlo by vás zajímat

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Mezi zákonem upravené možnosti společenství vlastníků rozhodovat o svých záležitostech náleží rozhodování vlastníků přímo na shromáždění, které vyžaduje jejich přítomnost, ale také rozhodování mimo zasedání shromáždění, a to dle ustanovení § 1210 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a násl. (dále také jako „OZ“).