Jak správně nastavit výši jistoty při pronájmu bydlení?

Peněžní jistota, dříve vratná kauce, je pro většinu pronajímatelů neodmyslitelnou součástí každého nájemního vztahu. Na co máte jako pronajímatel nárok? Jak správně nastavit její výši?

Jak správně nastavit výši jistoty při pronájmu bydlení?

Jistota je zvláštním druhem zajištění pronajímatele, který z ní může čerpat, pokud například vznikne nedoplatek na energiích, nájemném nebo škodě na majetku ze strany nájemníka. Pokud dojde k řádnému ukončení nájemního vztahu a byt je v pořádku předán, pronajímatel vrátí nájemníkovi jistotu v plné výši.

Jistota z hlediska práva

Nedávná novela nového občanského zákoníku se dotkla mimo jiné i vztahů mezi pronajímateli a nájemci. Úpravy se dočkala také peněžní jistota, která se dříve označovala jako kauce. Konkrétně od 28. 2. 2017 může být maximální výše peněžní jistoty pouhý trojnásobek měsíčního nájmu. Předtím bylo možné požadovat jistotu ve výši až šesti měsíčních nájmů.

Jak stanovit správnou výši jistoty?

Stanovení optimální výše jistoty je poměrně komplikovaná záležitost. Na jednu stranu pronajímatel musí chránit svůj majetek a pojistit se pro případ větších škod. Na stranu druhou je potřeba najít nového nájemníka bez většího prodlení. Pokud by byla jistota vysoká až příliš, mohlo by to některé zájemce odradit. Z tohoto důvodu pronajímatelé většinou požadují jistotu ve výši pouze jednoho nebo dvou měsíčních nájmů. Taková jistota však nemusí případné škody plně pokrýt a odborníci se proto shodují, že nedílnou součástí pronájmu bydlení by mělo být také pojištění nemovitosti.

Představte si následující situaci. Vlastníte byt v hodnotě 2 500 000 Kč. Nájem bez služeb a záloh za energie je stanoven na 10 000 Kč. V případě, že se rozhodnete požadovat jistotu ve výši dvou měsíčních nájmů, budete mít na případné krytí škod pouhých 20 000 Kč, což je opravdu zanedbatelná částka v porovnání s hodnotou bytu.

Jistota má ale pro pronajímatele jednu zásadní nevýhodu. Pronajímatel je totiž povinen po skončení nájemního vztahu vrátit nájemci nejen peněžní jistotu, ale zaplatit také úroky z dané částky. Přičemž úroky garantují nájemci reálné zhodnocení peněz, se kterými nemůže po určitou dobu nakládat. Nicméně, na výši úroků se může pronajímatel s nájemníkem dohodnout předem. Pokud tak neučiní, může být závěrečné stanovení výše úroků poměrně komplikované.

Jak se řeší jistota jinde?

Naše partnerská společnost Flatio, která se zabývá zprostředkováním střednědobých pronájmů, se rozhodla problematiku peněžní jistoty vyřešit po svém. Zkrátka nájemníci žádnou jistotu pronajímateli nehradí, nemovitost je však chráněna tzv. Garanční kaucí, kterou Flatio poskytuje na každý byt až do výše 250 000 Kč. Jednou z podmínek je však pojištění nemovitosti, které většinu rozsáhlejších škod hravě pokryje.

Doporučení pro pronajímatele:

- nepožadovat peněžní jistotu a spoléhat raději na dobré pojištění

- náklady na pojištění nemovitosti zahrnout do nájmu

- stanovit vyšší zálohy na služby a vyhnout se tak nedoplatkům a energiích


Mohlo by vás zajímat