Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Ceny energií letí vzhůru

V současné době se zdražuje nejvíce za posledních 13 let, nahoru jdou ceny elektřiny a plynu a v brzké době můžete tedy čekat, že se výrazně zdraží i teplo. Konkrétně od ledna by mělo podražit o deset procent pro všechny ty, kdo využívají centrální vytápění: „Ceny elektřiny rostou a budou růst. Ceny emisních povolenek rostou a budou růst. Ceny tepla teď rok nebo dva stagnují, ale věřte, zvednou se a budou růst dál. Jako konečný spotřebitel v bytovém domě to nevidím jinak. Nelíbí se mi to a rozhodně mě to nenechává v klidu,“ upozorňuje Bohumil Matyska. Společnost Energo-Space consult se zabývá budováním decentralizovaných zdrojů vytápění v podobě kotelen na plyn, nebo s tepelným čerpadlem, a hlavně nacházením úspor.

Ekologický a ekonomický zdroj tepla

Jde vždy o komplexní řešení šité na míru konkrétnímu bytovému domu, které je navíc také ekologické. A v tomto případě platí, že co je ekologické, je také ekonomické: „Rozhodně chci komfortní teplo, dost teplé vody a čistý vzduch za okny. V Praze, ale i na Mělníku, v Neratovicích, v Kolíně nebo v Brně. Chci řešení, které zaplatím já a které bude chránit přírodu. A když to řešení zaplatím, tak chci, aby i mně přineslo finanční profit,“ konstatoval Bohumil Matyska. Společnost Energo-Space consult buduje lokální vytápěcí zdroje, které jsou nezávislé na centrálním vytápění. Teplárny dnes jako zdroj tepla využívají většinou uhlí, což znamená, že musí nakupovat tzv. emisní povolenky jako ostatní znečišťovatelé, případně využívají plynu a jsou závislé na dovozu této komoditách a cenách, které diktuje stát, kde se plyn těží. „V ceně tepla nechci platit povolenky, rekonstrukci zastaralých výtopen a rozvodů a ani zaručený zisk vlastníkům tepláren. A upřímně, kdybych nebydlel v bytovém domě centralizovaným zásobováním teplem, tak bych rozhodně nechtěl kompenzovat takovým vlastníkům ze svých daní nárůst ceny povolenek – a to se nyní opravdu děje. Každý revitalizovaný bytový dům spotřebuje nyní nejméně o polovinu méně tepla než dřív. Přesto stále platíme provoz soustavy centralizovaného zásobování teplem, která je vlastně dvakrát předimenzovaná,“ uvádí Bohumil Matyska.

Kotelna vlastní, nebo teplo od dodavatele

Jde to ale i jinak. Zdroje vytápění nemusí být závislé na uhlí a povolenkách, mohou být ekologické a přitom levné. Jak na to? Každý bytový dům se posuzuje individuálně a je navrženo řešení, které může zahrnovat jak výstavbu lokální kotelny s tepelnými čerpadly, nebo s plynovými kotli, případně lze využít jako zdroj tepla například fotovoltaiku, solární termické systémy, nebo kogenerační jednotky. Myslíte, že nemáte na kotelnu dostatečný prostor? I tento problém lze vyřešit. Kotelna by měla být v nejspodnějším patře, pokud ji nelze realizovat takto, lze ji umístit také na střechu. Kotelnu může vlastnit přímo Společenství vlastníků jednotek, ale také společnost Energo-Space consult. Společenství může pronajmout místo v domě, kde se kotelna vybuduje a následně odebírat teplo za výhodné ceny od dodavatele. Výstavbu kotelny celou hradí dodavatel, kotelnu může společenství vlastníků později odkoupit. Pokud společenství volí cestu, že si objedná výstavbu kotelny na klíč, nemusí se obávat, že musí kotelnu neustále obsluhovat, tento úkol lze totiž delegovat na servisní firmu. V takovém případě získá to opravdu nejnižší cenu za teplo.

Návratnost investice? Pět až sedm let

Investice do kotelny se vyplatí velmi rychle, návratnost je v řádu let. Na výstavbu kotelny je navíc možné využít různé dotační programy a cenu pořízení výrazně snížit, stejně jako návratnost: „Umím navrhnout a provozovat takový decentrální zdroj tepla pro bytový dům nebo pro skupinu bytových domů, který bude v porovnání s dnešní průměrnou centrální kotelnou produkovat polovinu emisí. Bez dotací se taková kotelna zaplatí za 5 až 7 let. S dotacemi, které na snížení emisí dostaneme z programů Ministerstva práce a obchodu a Ministerstva životního prostředí, je to ještě méně,“ prohlásil Bohumil Matyska. Pokud je možné financování výstavby kotelny z dotací, pak Energo-Space consult zajistí potřebnou dokumentaci a další administrativu spojenou se získáním a čerpáním dotace.

Stavíme řešení pro budoucnost V každém případě jde o zdroj topení, který je nezávislý na tom, kdy probíhá oficiální topná sezóna, zatopit si lze kdykoliv, kdy je to potřeba. Celý systém zahrnuje pochopitelně také ohřev teplé vody pro celý dům. „Šetříme, vyrábíme vlastní energii, rekuperujeme, regulujeme, ukládáme, spoléháme na sebe, chráníme přírodu, neplýtváme energií ani penězi, neplatíme zisk někomu cizímu,“ vysvětluje Bohumil Matyska. Kotelny od Energo-Space consult se dnes provozují na mnoha místech České republiky, například v Praze, Liberci, Ostašově, Chomutově, Pardubicích, Žandově, Podbořanech, nebo v Novém Sedle. „Stavíme řešení pro budoucnost. To jsou naše „Nadějné vyhlídky“. Zkuste to taky - třeba s námi,“ uzavírá Bohumil Matyska.

Více o ENERGO-SPACE consult s.r.o.

Přečtěte si také:

Možnosti provozu decentrální kotelny pro SVJ

Snižte náklady na teplo a ušetřete

Jiných, než centrálních zdrojů není nutné se bát.

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?