Konference Voda a cestovní ruch (Labe – Odra – Nisa)

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové bude ve dnech 15. a 16. března 2012 hostit významnou událost nejen pro odbornou veřejnost. Uskuteční se zde mezinárodní konference Voda a cestovní ruch.

Konference Voda a cestovní ruch (Labe – Odra – Nisa)

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové bude ve dnech 15. a 16. března 2012 hostit významnou událost nejen pro odbornou veřejnost. Uskuteční se zde mezinárodní konference Voda a cestovní ruch. Experti ze čtyř zemí během dvou dní představí „vodu“ jako příležitost pro rozvoj cestovního ruchu. Pořádající obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS chce představit vodu jako pojítko mezi provozovateli turistických atraktivit v územích podél řek Labe, Odry a Nisy. Druhý den konference se koná současně s veletrhem cestovního ruchu Infotour a cykloturistika.

Konference Voda a cestovní ruch nabídne dva dny tematických přednášek a ukáže jak praktické příklady využití potenciálu vody pro rozvoj daného místa a regionu, tak také vliv evropských dotací na projekty v cestovním ruchu. Přednášet bude více než dvacet odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Německa (všechny přednášky budou simultánně tlumočeny). Programem provede zkušený moderátor Robert Tamchyna. Záštitu nad konferencí převzal ministr pro místní rozvoj ČR Ing. Kamil Jankovský a hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Konference je součástí projektu Revitalizace KUKS a navazuje na minulé projekty v rámci česko-polské spolupráce, loňské Vojenské památky a cestovní ruch a předloňská Šlechtická sídla a cestovní ruch.

„Letos se jedná již o třetí ročník úspěšného projektu. Těší nás, že se rozsah konference rok od roku daří rozšiřovat a dochází tak k posílení aspektů přeshraniční spolupráce,“ řekl Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS.

Hlavním partnerem celého projektu na polské straně je „vodácké“ město Bardo v Dolním Slezsku. Dalšími partnery jsou Královéhradecký kraj, Opolská regionální turistická organizace a Magistrát Města Hradce Králové. „Konference cestovního ruchu, které pořádá společnost Revitalizace KUKS, již získávají svou tradici. Patří mezi dobré příklady prezentace Královéhradeckého kraje a přispívají k mezinárodnímu předávání zkušeností v oblasti cestovního ruchu,“ uvedl Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje.

Pro účastníky je připravena i exkurze na přehradu Les Království, jedno z nejkrásnějších vodních děl Královéhradeckého kraje. Nebude chybět také večerní setkání se zástupci samospráv v Muzeu východních Čech. Setkání bude probíhat rovněž ve vodáckém stylu.

Výstupy celého projektu není pouze samotná konference, ale též digitální sborník s příspěvky přednášejících, zvukovými záznamy a fotogalerií. Dále vznikne mimo jiné dvoujazyčný průvodce po atraktivitách řek a okolních vodních ploch (Labe, Odra, Nisa), putovní výstava o řekách a společné tiskoviny. V neposlední řadě budou výstupy projektu prezentovány společností Revitalizace KUKS na veletrzích v České republice a v Polsku.

Další informace naleznete na webu www.revitalizacekuks.cz.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.