Nabíjecí infrastruktura v bytových domech, kancelářských objektech a obchodních centrech

Výběr a osazení nabíjecích stanic do poloveřejných prostor je díky nárůstu počtu elektromobilů čím dál tím aktuálnějším tématem v procesu výstavby nových objektů.

Nabíjecí infrastruktura v bytových domech, kancelářských objektech a obchodních centrech

Mnoho evropských automobilek již oznámilo, že v rámci své produkce přejdou na čistě elektrický pohon, a to v horizontu příštích deseti let. Zájem o elektrická v posledních době výrazně zrychluje a počet registrovaných osobních elektromobilů se v Česku v průběhu roku zvýšil téměř o 90 procent. Podcenění výstavby kvalitní nabíjecí infrastruktury pro elektromobily může v konečném důsledku snížit cenu nemovitostí na trhu.

Na tento trend zareagovala i Evropská Unie. Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, byla ve sbírce zákonů zveřejněna změnová vyhláška č. 266/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Dle této vyhlášky s účinností od 01.10.2021 budou mít všechny stavby, u kterých bude podáno stavební povolení po 21. 3. 2021, stanoveny minimální povinné požadavky z hlediska elektromobility.

Měkčí požadavky se vztahují na neobytné budovy. Jedná-li se o nové jiné než obytné budovy a jiné než obytné budovy procházející větší renovací, které mají více než deset parkovacích míst, musí být zajištěna instalace nejméně jedné dobíjecí stanice a kabelovodů nejméně pro každé páté parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud je parkoviště umístěno uvnitř budovy nebo parkoviště s budovou fyzicky sousedí.

Tvrdší požadavky se pak týkají obytných budov. Pokud jde o nové obytné budovy a obytné budovy procházející větší renovací, které mají více než deset parkovacích míst, musí být zajištěna instalace kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, pro každé parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud je parkoviště umístěno uvnitř budovy nebo parkoviště s budovou fyzicky sousedí.

Osazení společných garáží bytových domů nabíjecími stanicemi prochází komplikovanějším procesem než v případě jednotlivých rodinných domů. Osazení stanic musí projednat a odsouhlasit společenství vlastníků jednotek (SVJ), je nutné spočítat potřebný dobíjecí výkon a s provozovatelem distribuční soustavy projednat zvýšení rezervovaného příkonu pro dům. Společnost VOLTDRIVE umí ať už v rámci přípravy projektu, tak v rámci úpravy stávajících garážových prostor navrhnout systémové, efektivní a úsporné řešení dobíjení. Jakékoliv dodatečné zásahy do již hotového objektu vedou k vyšším nákladům a kompromisům, které mohou dobíjení uživatelům znepříjemnit. Potřebný jistič nemusí pokrýt nároky všech nabíjecích stanic pracujících na plný výkon současně. Řídící jednotka umístěná v rozvaděči umožní dynamicky upravovat výkony aktivních nabíjecích stanic, a to jak mezi sebou, tak i na základě aktuálního odběru domu. Tím se zamezí riziku současné sepnutí všech zařízení a „blackoutu” celého domu. Snadno tak umožní rozdělit dostupný příkon mezi prakticky neomezený počet nabíjecích bodů. Součástí takovýchto řešení je i způsob autorizace pomocí čipových karet, který umožňuje ověření jednotlivých majitelů vozu, a případně i přesné zaznamenání spotřebované elektřiny. Náklady na spotřebovanou elektřinu lze pak jednoduše rozdělit mezi jednotlivé účastníky.

Zdroj foto: Pixabay

______________________________________________________________________

CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Fotovoltaika pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytové domy

Jak se stávající podpora dalšího rozvoje využívání fotovoltaiky projevila v zájmu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ) o tuto oblast, jsme se zeptali pana ing. Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SVJ z ČSOB.

Větrání bytových domů

Větrání bytových domů

Rekuperace vzduchu je zpětné získávání energie z odpadního (vnitřního) vzduchu a představuje snížení výdajů za další vstupy energií.