Obnova vnitrobloku U Smaltovny

V roce 2017 se spolek Bieno zapojil do obnovy vnitrobloku U Smaltovny. Cílem pro první rok bylo zahájit změnu - začít aktivizovat komunitu a připravit návrh pro obnovu v praxi.

Obnova vnitrobloku U Smaltovny

Vnitroblok, lépe řečeno dvůr U Smaltovny, je dlouhodobě zanedbanou lokalitou, která má velký potenciál vytvořit živý a hodnotný vnější obytný prostor sloužící svým obyvatelům. Obdélníkový půdorys s betonovým povrchem přiléhá k bytovému domu s třiceti domácnostmi. Dvůr na kratších stranách od podobných sousedních dvorů oddělují zdi s vrátky, která se dříve využívala k průchodu. Čelní stranu dvora s orientací na východ tvoří vysoká neudržovaná zeď nadzemních garáží, které jsou přístupné z protilehlých domů. Na dvůr není možné vjíždět a v dnešním stavu slouží zejména jako stanoviště popelnic.

![](/upload/_public/magazine/img/clanek smaltovna bieno.jpg)

Na podzim 2017 proběhla série setkání obyvatel. Programem prvního bylo společné zamyšlení k určení současných hodnot a problémů a k predikci vítaných činností a aktivit. Další schůze ověřily nápady, představily inspirace a řešení odjinud a společně se debatovalo o možné podobě a náplni. Vysoký počet hlasů získaly přírodní zelené prvky a vůbec nejvyšší prioritou byl návrh na ozelenění dominantní zdi. Spolek Bieno prozkoumal, jak zelené zdi fungují na obdobných místech. Zkušenosti jsme zapracovali a výsledkem je návrh na ozelenění zdi s osevním plánem. Výběr rostlin se opírá o zpětnou vazbu od obyvatel.

Jako vybavení dvora lidé v první fázi preferovali kompostér a lavičku. V lednu 2018 jsme společnými silami instalovali rotační kompostér. Vybráno bylo dvoukomorové zařízení s nezávislým otáčením komor. Rotační kompostér nabízí oproti klasickému snadnější a rychlejší přeměnu zbytků na živiny. Pro úspěšné kompostování je nezbytné dodržovat pravidla, se kterými jsme obyvatele seznámili.

„Od dalšího pokračování si slibujeme nárůst povědomí rezidentů a chuti do obnovy vnitroareálových prostranství, nejen U Smaltovny. Díky zapojení Biena dokážeme na konkrétních situacích demonstrovat postup obnovy a motivovat zájem o oživení vnitrobloků v širší skupině vlastníků a obyvatel“, říká Michal Křivohlávek, předseda Bieno.


Mohlo by vás zajímat

Právní poradna pro SVJ

Právní poradna pro SVJ

Věděli jste, že statutární orgán společenství vlastníků (výbor/předseda) při výkonu správy domu ručí celým svým majetkem? Za každé rozhodnutí nesete rovněž plnou právní odpovědnost!