OSVČ: Minimální a maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění

V letošním roce se pravidla výpočtu záloh na zdravotní pojištění samostatně výdělečně činných osob nemění. Jako každý rok se mění průměr měsíční mzdy.

OSVČ: Minimální a maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění

Jako každý rok se ale mění výše průměrné mzdy a v souvislosti s tím vzroste minimální a maximální vyměřovací základ, a tedy i výše minimální či maximální zálohy.

Již na konci září loňského roku vyšla ve Sbírce zákonů ČR vyhláška č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012. Tato vyhláška s dlouhým názvem platí od 1. 1. 2012 a stanoví pro rok 2012 všeobecný vyměřovací základ ve výši 24 526 korun a přepočítací koeficient na 1,0249. Násobkem těchto dvou čísel je průměrná mzda pro rok 2012 ve výši 25 137 korun. A právě od této částky se odvíjí výše záloh na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ).

Minimální vyměřovací základ

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ činí podle zákona č. 592/1992 Sb. dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Při výše uvedené částce 25 137 korun činí minimální měsíční vyměřovací základ pro letošní rok 12 568,50 Kč. Z toho pak minimální měsíční záloha činí po zaokrouhlení 1 697 Kč. Tuto minimální zálohu musí již za leden 2012 uhradit OSVČ, které svou činnost zahajují a nemají stanovené zálohy nebo ty OSVČ, které v roce 2011 platily zálohy nižší než 1697 korun. Minimální záloha se oproti roku 2011 zvyšuje o 27 korun.

Maximální vyměřovací základ

Zatímco u sociálního pojištění klesl maximální vyměřovací základ na 48násobek průměrné mzdy, u zdravotního pojištění zůstala hranice na 72násobku průměrné mzdy. S použitím nové výše průměrné mzdy tak v roce 2012 činí maximální roční vyměřovací základ pro zdravotní pojištění 1 809 864 korun. Měsíční maximální vyměřovací základ činí 150 822 korun a maximální záloha na pojistné je nově 20 361 korun. Oproti roku 2011 je maximální měsíční záloha vyšší o 321 korun.


Mohlo by vás zajímat