Práce během mateřské dovolené z právního hlediska

Mateřská dovolená představuje pracovní volno zaměstnankyně, které je jí poskytováno v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nebo při převzetí dítěte.

Práce během mateřské dovolené z právního hlediska

Od mateřské dovolené je však nutné oddělit tzv. peněžitou pomoc v mateřství (PPM), představující dávku z nemocenského pojištění, která je za splnění stanovených podmínek (např. minimální doba předchozí účasti na nemocenském pojištění) pojištěnci vyplácena v souvislosti s porodem dítěte, nebo jeho převzetím do péče.

Aby byl zachován nárok na PPM, platí, že pojištěnec nesmí vykonávat práci, ze které tuto PPM pobírá. V případě, že se jedná o zaměstnankyni, bude touto prací typicky druh práce sjednaný v její pracovní smlouvě. Tuto práci pak zaměstnankyně nemůže po dobu své mateřské dovolené vykonávat. Je však možné, aby vykonávala jiný druh práce, a to na základě DPČ, DPP nebo i pracovní smlouvy, a to dokonce i pro svého zaměstnavatele. Jedinou podmínkou je, aby tato práce byla druhově odlišná od práce, kterou zaměstnankyně původně vykonávala na základě své pracovní smlouvy a ze které čerpá PPM jako dávku nemocenského pojištění.

Příklad: Zaměstnankyně pracuje na základě pracovní smlouvy jako obchodní reprezentantka, během své mateřské dovolené si bude u svého zaměstnavatele na základě DPP přivydělávat jako překladatelka.

I v případě výše uvedeného přivýdělku během mateřské dovolené platí všechny povinnosti zaměstnance z původního pracovního poměru. Pokud se tedy maminka rozhodne, že si v tomto období přivydělá u jiného zaměstnavatele, musí mít na paměti, že i během trvání mateřské dovolené pro ni platí zákaz výkonu konkurenční výdělečné činnosti bez předchozího souhlasu stávajícího zaměstnavatele.

Příklad: Pokud je maminka bankovní úřednicí v jedné bance, nemůže si během mateřské dovolené bez souhlasu svého zaměstnavatele přivydělávat jako bankovní úřednice u jiné banky.

Zaměstnavatelé by rovněž při zaměstnávání matek na mateřské dovolené měli striktně dodržovat BOZP a neumožnit výkon práce zaměstnankyni, které to zdravotní stav nedovoluje.


Mohlo by vás zajímat

Vrácení přeplatku na dani

Vrácení přeplatku na dani

Pokud chcete přiznání k dani z příjmů vyřídit co nejdříve a zároveň žádáte o vrácení přeplatku na dani z příjmů, počkejte s jeho podáním až na únor.

Jak přepsat nemovitost na děti

Jak přepsat nemovitost na děti

V rámci rodiny je běžné, že se rodiče rozhodnou potomkům darovat svou nemovitost. Někdy s tím ovšem nečekají až na stáří, ale přepíšou nemovitost na své ještě nezletilé děti. Na co je v takovém případě třeba pamatovat?

Hotely v době koronavirové

Hotely v době koronavirové

Dva aktuální problémy realitního byznysu v Česku – nedostatek bytů na trhu a hotely na odpis – našly společné řešení. Ubytovací zařízení zející kvůli pandemii prázdnotou totiž nejenom dočasně fungují na pronájem, ale některá se na byty vyloženě mění.