Práce během mateřské dovolené z právního hlediska

Mateřská dovolená představuje pracovní volno zaměstnankyně, které je jí poskytováno v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nebo při převzetí dítěte.

Práce během mateřské dovolené z právního hlediska

Od mateřské dovolené je však nutné oddělit tzv. peněžitou pomoc v mateřství (PPM), představující dávku z nemocenského pojištění, která je za splnění stanovených podmínek (např. minimální doba předchozí účasti na nemocenském pojištění) pojištěnci vyplácena v souvislosti s porodem dítěte, nebo jeho převzetím do péče.

Aby byl zachován nárok na PPM, platí, že pojištěnec nesmí vykonávat práci, ze které tuto PPM pobírá. V případě, že se jedná o zaměstnankyni, bude touto prací typicky druh práce sjednaný v její pracovní smlouvě. Tuto práci pak zaměstnankyně nemůže po dobu své mateřské dovolené vykonávat. Je však možné, aby vykonávala jiný druh práce, a to na základě DPČ, DPP nebo i pracovní smlouvy, a to dokonce i pro svého zaměstnavatele. Jedinou podmínkou je, aby tato práce byla druhově odlišná od práce, kterou zaměstnankyně původně vykonávala na základě své pracovní smlouvy a ze které čerpá PPM jako dávku nemocenského pojištění.

Příklad: Zaměstnankyně pracuje na základě pracovní smlouvy jako obchodní reprezentantka, během své mateřské dovolené si bude u svého zaměstnavatele na základě DPP přivydělávat jako překladatelka.

I v případě výše uvedeného přivýdělku během mateřské dovolené platí všechny povinnosti zaměstnance z původního pracovního poměru. Pokud se tedy maminka rozhodne, že si v tomto období přivydělá u jiného zaměstnavatele, musí mít na paměti, že i během trvání mateřské dovolené pro ni platí zákaz výkonu konkurenční výdělečné činnosti bez předchozího souhlasu stávajícího zaměstnavatele.

Příklad: Pokud je maminka bankovní úřednicí v jedné bance, nemůže si během mateřské dovolené bez souhlasu svého zaměstnavatele přivydělávat jako bankovní úřednice u jiné banky.

Zaměstnavatelé by rovněž při zaměstnávání matek na mateřské dovolené měli striktně dodržovat BOZP a neumožnit výkon práce zaměstnankyni, které to zdravotní stav nedovoluje.


Mohlo by vás zajímat

Aukce nemovitostí. Ostražitost je na místě

Aukce nemovitostí. Ostražitost je na místě

Aukce nemovitostí jsou fenoménem této doby. Za zvýšeným zájmem o tuto službu stojí zcela jistě aktuální situace na trhu nemovitostí. Velký přetlak poptávky žene ceny nemovitostí nahoru a pro realitní makléře je někdy obtížné z cenových map určit odpovídající prodejní cenu. Proto ji určí až aktuální zájem ze strany poptávajících.