Představujeme nového partnera - WILKOP

Úvodem mi dovolte představit a přivítat mezi námi sousedy pana Ing. Pavla Kociána, jednatele společnosti WILKOP – trade, spol. s.r.o., která se již přes 20 let specializuje na regulační systémy bytových domů, napojených na centrální zásobování teplem. Pan Kocián je autorem několika patentů z oblasti vytápění, přičemž řídící systémy firmy Wilkop, pod názvem EKOREG-BXC můžou sousedé nalézt v celé řadě bytových domů, ale i veřejných budov, škol a školek, kde šetří jejím vlastníkům desítky milionů korun ročně. Malá perlička, na kterou jsme jako firma hrdí: Jeden náš řídící systém zabezpečuje provoz na České vědecké stanici v Antarktidě, uvedl pan Kocián.

Představujeme nového partnera - WILKOP

S jakými otázkami se na Vás Sousedé.cz mohou obrátit?

Mohou se na nás obrátit v otázkách optimalizace dodávek tepla, regulace vytápění, snížení nákladů za teplo. Umíme poradit s celou řadou věcí týkajících se vytápění, hlučností otopných soustav, rezervovaných výkonů, výkonových smluv, ale také s otázkou, zda se vyplatí odpojit bytový dům od centrálního zásobování teplem, nebo jestli existují i jiná řešení, jak si o množství dodaného tepla z centrálního zdroje rozhodovat sami a nenechat se zbytečně přetápět teplárnou.

To, jestli je systém EKOREG-BXC vhodný i pro jejich dům a kolik by jim případně ušetřil, se dozvědí z jednoduchého dotazníku, který mohou vyplnit na našich stránkách. Většinu potřebných údajů pro dotazník se dozvědí na svém vyúčtování, nebo z faktur od dodavatele.

Jaké sousedské vztahy udržujete ve svém okolí?

Jsme ryze českou firmou rodinného typu, tudíž přátelská atmosféra a vzájemná důvěra je předpokladem úspěchu. Také s našimi zákazníky udržujeme vřelé vztahy, už proto že si uvědomujeme, že dělat předsedu společenství vlastníků, nebo malého družstva je „nevděčná“ funkce a většina lidí tuto funkci vykonává ne pro peníze, ale protože mají vztah k domu, ve kterém bydlí a chtějí pro něj to nejlepší.

Který z firemních sousedů bude v kontaktu s uživateli portálu Sousedé.cz?

Na kontakt s ostatními sousedy a na jejich dotazy je připravena reagovat Pavla Paskovičová, která ve firmě pracuje v obchodním úseku a každodenně je ve styku s našimi zákazníky. Pro případ specifických odborných dotazů má k dispozici tým fundovaných techniků. Přestože je její práce náročná, nikdy neztrácí smysl pro humor a navíc ve vypjatějších situacích dovede podržet ostatní kolegy.

**![](/upload/_public/magazine/img/Pavla - 1.jpg)**Foto: Pavla Paskovičová (zdroj: Wilkop)

Můžete uvést nějakou legrační historku z Vaší firemní praxe?

Po jedné instalaci našeho systému v bytovém domě v Praze byl vyslán náš technik do jednoho z bytů, kde si paní stěžovala, že má v bytě zimu. Po příjezdu technik zjistil, že má paní úplně zastavené termoventily na radiátorech. Na doporučení technika, že je nutné tyto termoventily otevřít, paní reagovala slovy: „To víte, já je otevřu a pak budu platit víc za teplo."


Mohlo by vás zajímat

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov. Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze.