Přímá volba prezidenta

Po dlouhé diskuzi schválil 8.2.2012 Senát novelu Ústavy České republiky, která poprvé v historii země umožní přímou volbu prezidenta.

Přímá volba prezidenta

Při schvalování v Poslanecké sněmovně podpořili vládní návrh poslanci všech parlamentních politických stran s výjimkou komunistů. V Senátu hlasovalo pro přijetí novely 49 senátorů ze 75 přítomných. Pro byli zejména senátoři z ČSSD a ODS. Změna Ústavy týkající se přímé volby prezidenta začne platit 1. října 2012.

Novela zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, není příliš rozsáhlá, její obsah lze shrnout do několika stručných bodů:

 • Volba prezidenta republiky se bude konat tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
 • Právo volit bude mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.
 • Návrh na kandidáta musí podat nejméně 50 tisíc občanů ČR nebo nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.
 • Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu.
 • Volby se konají v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta.
 • V případě, že se úřad prezidenta uvolní před uplynutím jeho volebního období, koná se volba do devadesáti dnů.
 • V prvním kole může být prezidentem zvolen pouze kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů.
 • Pokud v prvním kole žádný z kandidátů neuspěl, postupují do druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti.
 • Ve druhém kole vítězí kandidát, který obdržel nejvyšší počet platných hlasů.
 • Senát bude mít možnost se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy.
 • Ústavní soud pak může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

Při schvalování ústavní novely ve Sněmovně byly přijaty i dva pozměňovací návrhy ČSSD. Přímo volený prezident by podle nich směl přerušit či zastavit trestní stíhání pouze se souhlasem premiéra či pověřeného ministra a imunita prezidenta by měla být omezena pouze na dobu výkonu jeho funkce. Návrh aby byl podpis premiéra nebo případně v druhé navrhované variantě souhlas Senátu nutný i ke jmenování členů bankovní rady ČNB už přijat nebyl.

Současnému prezidentovi Václavu Klausovi vyprší mandát 7. března 2013. Při dodržení všech lhůt by se první přímá volba prezidenta měla konat v termínu od 7. ledna do 5. února roku 2013. Podmínkou je ale přijetí prováděcího předpisu, kterým je zcela nový zákon o volbě prezidenta republiky. Ten je v současné době připraven a předložen k posouzení vládě. Protože se jedná o tzv. volební zákon, musí být přijat jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem, v tomto specifickém případě nemá Sněmovna pravomoc přehlasovat případné senátní veto. V případě nepřijetí prováděcího zákona by po skončení funkčního období Václava Klause nebylo možné zvolit nového prezidenta, jeho pravomoci by si pak dle čl. 66 Ústavy rozdělili předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny.


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.