Rekonstrukce bytu má i svá společenská pravidla

Ukážeme vám, která pravidla občanského zákoníku, stanov SVJ a také domovního řádu je dobré neignorovat.

Rekonstrukce bytu má i svá společenská pravidla

Přemýšlíte o rekonstrukci ve vašem bytě? Do plánování rozpočtu, časových termínů a zjišťování nutnosti, zda potřebujete povolení úřadů nebo samotného SVJ, zahrňte i plánování společenské: v domě nežijete sami, vaše rekonstrukce ovlivní život mnoha dalším lidem. Minimálně na dobu několika dní, až týdnů. Ukážeme vám, která pravidla občanského zákoníku, stanov SVJ a také domovního řádu je dobré neignorovat.

Potřebujete povolení úřadů nebo SVJ?

O to, jaká všechna povolení budete či nebudete potřebovat, jsme pro vás napsali v článku: Mám povinnost SVJ oznámit stavební úpravy? Dozvíte se v něm mimo jiné, o co vás správce SVJ může před rekonstrukcí a během ní požádat, nebo jakou dokumentaci mít stále připravenu k případnému předložení. Odpovídáme zde i na otázku, zda může SVJ rekonstrukci zakázat.

Vždy informujte i své sousedy. Na nástěnce všechny, osobně ty nejbližší

Informováním SVJ (resp. správce SV) o plánované rekonstrukci, jejím rozsahu a termínu však vaše informační aktivita nekončí. Informovat je vhodné i ostatní obyvatele domu. K tomu vás sice nenutí žádný právní předpis, ale jde o součást běžných pravidel společenských. Vaše rekonstrukce jistě bude mít dopad minimálně na obyvatele bytů, co s vámi bezprostředně sousedí, včetně pater směrem nahoru i dolů. Rušit je bude nejen hluk z rekonstrukce, ale i prach, případně výpary z používaných materiálů, především penetrací.

Jak o rekonstrukci informovat sousedy? Nejlépe na nástěnce ve společných prostorách domu. A také osobně - alespoň ty, co s vaším bytem přímo sousedí. Na nástěnku vyvěste plánovaný termín rekonstrukce. A dobře vám radíme, když říkáme, že byste dobu, po niž rekonstrukci plánujete, měli protáhnout alespoň o dva týdny. Sousedé totiž přivítají, když rekonstrukce skončí dříve. Ale budou „otráveni“, pokud se proti původnímu plánu naopak protáhne. Proto do sdělení o rekonstrukci vždycky nadhodnoťte její celkovou dobu trvání!

Musí se při rekonstrukcích dodržet noční klid?

Noční klid je pravidlem, jehož dodržení se dá vymáhat i prostřednictvím Policie ČR. Ale ani tak nejde o pravidlo neporušitelné. Kdy je možné ho porušit? Jedině po dohodě se sousedy v domě! V jaké situaci? Sousedé mohou být vstřícní k toleranci porušení nočního klidu, když jim osobně sdělíte, že vás tlačí čas. Když sousedům vysvětlíte, že máte ve smlouvě o úvěru stanoven závazný termín dokončení rekonstrukce, že výsledky použití peněz přijede zkontrolovat odhadce a že když vše nestihnete, čekají vás sankce za porušení termínů. Dohodnout se můžete například na tom, že noční klid posunete na jedenáctou, případně že s pracemi začnete již před šestou. Jestliže se nechcete trápit s termíny prací, které běžně bývají součástí hypotéky či úvěru ze stavebního spoření, pohodlnější bude neúčelová půjčka na bydlení. Poskytuje se nejčastěji ve formě půjčky bez ručení, takže netřeba hledat ručitele, ani zastavovat byt. Dá se využít bez jakýchkoliv omezení. Jedinými závaznými termíny tu budou data splátek. Vše ostatní bude (časově) na vás. Cenou za absenci termínů čerpání a využití půjčených peněz však bude o něco vyšší úrok.

Domovní řád a stanovy: má rekonstrukce výjimku?

Rekonstrukce rozhodně žádnou výjimku nemá. Rekonstrukce není aktivitou, která by mohla narušovat ve SVJ přijatý domovní řád a stanovy. Právě naopak: většina SVJ mívá požadavky na průběh rekonstrukce zaneseny přímo do domovního řádu. Vyžadován může být především úklid společných prostor a včasný odvoz odpadu. To znamená nejen úklid po skončení rekonstrukce, ale jeho zajištění po celou dobu rekonstrukčních prací. Nemusíte se o něj samozřejmě starat sami. Každodenní úklid se dá nasmlouvat jako součást prací na rekonstrukci. Nebo si úklidové služby objednat zvlášť, zejména pokud v bytě po dobu jeho rekonstrukce nebudete bydlet a nebudete mít ani čas jezdit denně kontrolovat, zda řemeslníci opravdu uklidili, než ten den odjeli.

Ne vždy je průběh hladký: co když vytopíte sousedy nebo vyrazíte jističe?

Naprostou samozřejmostí by mělo být pojištění odpovědnosti z občanského života. To je součástí pojištění domácnosti - a rozhodně jej nepodceňujte. Může vám zachránit nejen spoustu peněz, ale i dobré vztahy se sousedy. Nejbližším bytům doporučte, aby se také pojistily (pokud ještě nejsou). Drobná poškození okolních bytů (například porušení omítky vibracemi z vrtání), se dají řešit jejich opravou svépomocí, kdy vy sami porušená místa opravíte. Ale větší události, jako je například vytopení bytu pod vámi, už si mohou vyžádat nejen kompletní opravu stropu, ale třeba podlahy, výměnu koberců, nábytku aj. A to byste ze svého jistě hradit nechtěli… Stejně tomu bude při případném poškození elektrospotřebičů, když se během rekonstrukce „podaří“ zkratovat celou větev. Jističe by sice měly tomuto poškození předejít, ale stát se zkrátka může cokoliv.

Základní lidská slušnost a dobré pojištění. Víc nepotřebujete

Rekonstrukce bytu je většinou hlasitá a generuje spoustu prachu, odpadu a jiného znečištění nejbližšího okolí bytu nebo dalších společných prostor, včetně například výtahu. Právě na tohle je nutné myslet, když plánujete - a snažit se vcítit do pozice vašich sousedů. Pokud ji naplánujete na reálně dodržitelnou dobu, informujete o ní sousedy v dostatečném předstihu a umožníte řemeslníkům, aby brali ohled například na polední spánek v sousedním bytě žijícího batolete, nestane se rekonstrukce roznětkou sousedských potíží. Vyplatí se dodržovat volné neděle (alespoň u hlučných prací). Pro případ jakékoliv nehody se vždycky předem pojistěte. Jestliže jste se doposud pojištění domácnosti vyhýbali, je nejvyšší čas si jej sjednat. Rozhodně ještě před zahájením rekonstrukce! Sjednává se na jeden rok a při potížích s rekonstrukcí vám a vašim sousedům může vytrhnout obrovský trn z paty.

Zdroj foto : Unsplash.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat