Solární elektrárna na střeše bytového domu bude od ledna snadnější

Mezi trendy budoucnosti patří jednak sdílení, dále pak úspory. Obojí nabízí komunitní energetika a společná výroba elektřiny. Vyrábět a sdílet elektřinu bude od příštího roku mnohem snadnější díky novelizaci energetické vyhlášky. Co se změní?

Solární elektrárna na střeše bytového domu bude od ledna snadnější

Solární panely pro bytové domy

Solární panely na rodinných domech rostou jako houby po dešti a dodavatelé mají v současné době problém tak velkou poptávku uspokojit. U bytových domů tento rozvoj vázne, ačkoliv má mnoho bytových domů pro umístění solárních panelů výborné podmínky. Jejich střechy jsou často ploché a nevyužité, ideální coby místo pro solární elektrárnu. Bohužel bytových domů, které instalovali solární panely, příliš není. Pokud již solární panely instalovali, vyrobenou elektřinu využívají jen na pohon výtahů, svícení ve společných prostorách, nebo ohřev vody. Jednotlivé domácnosti mají stále elektřinu z distribuční sítě a platí za ni svému dodavateli elektřiny. V současné době připravuje Energetický regulační úřad novelu energetické vyhlášky, která by měla umožnit, aby vyrobenou elektřinu sdílely samotné domácnosti: „Připravována je změna vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, kterou má v gesci ERÚ (a teprve ve druhém pololetí by měla vstoupit do legislativního procesu),“ uvádí Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu. Na změny, které novela přinese, si tedy musíme počkat do začátku nového roku.

Zájem státu, ale i Evropské unie Rozvoj komunitní energetiky za poslední léta bohužel poněkud zaspal, konkrétně na ni nejsou uzpůsobeny zákony. Jde tedy o chybu vlády a zákonodárců, kteří nepřipravili půdu pro iniciativu nejrůznějších komunit, ať už jsou to obce, nebo jednotlivé bytové domy. Energetických komunit vzniklo hne několik, většinou na úrovni obcí, jedná se ale o ojedinělé projekty místních nadšenců, než o systematické řešení: „Česko zaspalo a záměrně si nechalo v rámci rozvoje obnovitelných zdrojů energie ujet vlak. V případě komunitní energetiky však stále můžeme Západ dohnat. Poptávka ze strany obcí je značná a roste. Iniciativy se chápou i jednotlivci, spolky či Místní akční skupiny. Aby bylo možné naplno využít domácí potenciál, je třeba odstranit legislativní překážky,” uvedl Tomáš Jagoš, energetický expert Hnutí DUHA. Nejde jen o iniciativu České republiky. Česká republika coby země Evropské unie přislíbila implementaci dvou směrnic evropské legislativy, konkrétně směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou do 31.12. 2020 a do 30. 6. 2021 u směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Kvůli tomu hrozí České republice dokonce pokuta od Evropské komise.

Odběrné místo zůstane zachováno

Novelizace, kterou Energetický regulační úřad připravuje, je tedy dlouho očekávanou změnou zákona, který doposud nestihl reagovat na prudce se měnící trh s elektřinou, jehož trendem je decentralizace a přechod na obnovitelné zdroje. Pokud by dnes chtěly domácnosti využívat vyrobenou elektřinu, musí buď zdroje z fotovoltaiky rozdělit podle počtu domácností, anebo všechna odběrná místa sloučit do jednoho a provozovat jen jeden elektroměr klasického distributora elektřiny u paty domu. V takovém případě ale domácnosti ztrácí několik práv. V první řadě si nemohou svobodně zvolit svého dodavatele elektřiny, ale musí se dohodnout na jednom pro celý objekt. Přitom bez připojení do rozvodné sítě se doposud žádný dům neobejde. Akumulátory jsou doposud velmi drahé a fotovoltaika vyrábí elektřinu podle slunečního svitu, nikoliv podle potřeb domácností. Připojení do rozvodné sítě tedy slouží jednak k prodeji přebytků ve slunečné dny a zároveň k nákupu elektřiny, když není výkon elektrárny dostatečný. Podle novelizace by si mohli odběratelé svého dodavatele elektřiny ponechat, stejně jako svá odběrná místa. Každý byt se bude považovat za samostatné odběrné místo, pro které si můžete svobodně vybrat svého dodavatele. Vedle toho vzniknou podružná odběrná místa, kde se budou toky elektřiny rozpočítávat na všechny účastníky. Své podružné odběrné místo bude mít za hlavním elektroměrem domu i distribuční společnost.

Nebude třeba jednomyslný souhlas

Každý, kdo navštívil schůzi vlastníků jednotek, ví, jak je těžké se dohodnout na skutečně zásadní investici. Novelizace by dále měla umožnit, aby se pro vybudování fotovoltaiky na střeše nemuselo vyslovovat všech 100 % majitelů bytových jednotek. Ti, kdo se záměrem nebudou souhlasit, nesmí být ale do ničeho nuceni. Pokud si nepřejí se podílet na výstavbě elektrárny, mohou svůj podíl pronajmout někomu jinému. Změna by se měla týkat také toho, kdy je třeba na výrobu elektřiny licence. V současné době je stanovena hranice 10 kW, do budoucna by se tato hranice měla navýšit až na 40 kW. Podmínkou zůstává, že nepůjde o komerční projekt, ale že výrobce je zároveň i spotřebitelem elektřiny. Zvýšit by se měl také výkon fotovoltaické elektrárny, kterou je možné postavit bez stavebního povolení. Nyní je touto hranicí 20 kW.

Chytré měření

Na provozovateli bude, aby získanou elektřinu spravedlivě rozdělili na základě potřeb domácností a zároveň také rozúčtovali. K tomu jim poslouží chytré měřáky, které dokáží měřit elektřinu průběhově a které poskytují neustálou informaci o tom, kolik elektřiny domácnost spotřebovala. Rozúčtovávání nákladů na výrobu elektřiny je možné činit vzdáleně, odkudkoliv kde je připojení k internetu. Není třeba navštěvovat odběrná místa, vše se děje automaticky.

Zdroj obrázku: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Předfinancování dotací z programu Nová zelená úsporám

Předfinancování dotací z programu Nová zelená úsporám

V loňském roce skončil příjem žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Díky prostředkům z tohoto programu bylo v letech 2015 až 2021 zrekonstruováno a opraveno několik set bytových domů napříč celou republikou.

Jak správně zvolit vyhovující přístupový systém?

Jak správně zvolit vyhovující přístupový systém?

I když vyberete ty nejlepší dveře, volba nevhodné kombinace nebo výběr nefunkčního přístupového systému může ohrozit vaše bezpečí. Jak tedy v nepřeberném množství systémů a funkcí vybrat ten správný? Odpověď najdete v tomto článku, který se zaměřuje na instalaci, zprovoznění a provozování či servis čteček a řídících jednotek (čipových, biometrických, Bluetooth nebo NFC zařízení, jejichž obliba stoupá na úkor kódových zámků) i autonomních a síťových domovních systémů.

Jak vybudovat solární elektrárnu ve společenství vlastníků?

Jak vybudovat solární elektrárnu ve společenství vlastníků?

Vlastní zdroj elektřiny dnes není zdaleka tak nedostupný, naopak, díky tomu, že technologie zlevňují a navíc lze využít nejrůznějších dotací, se možnost energetické soběstačnosti nabízí mnohým. Jak lze vybudovat vlastní zdroj elektřiny v podobě solárních panelů v bytovém domě? Je třeba se na něm podílet vlastním úsilím, nebo se lze účastnit na sdíleném projektu?