Současná pravidla pro konání shromáždění SVJ

Všeobecné rozvolňování protiepidemiologických opatření, které nastalo s příchodem letního období, pro SVJ znamená, že se za nynější situace opět mohou konat shromáždění SVJ.

Současná pravidla pro konání shromáždění SVJ

Hlasování per rollam do konce června

Dosavadní mimořádná možnost, aby společenství vlastníků přijímalo rozhodnutí alternativními způsoby (ať už za využití technických prostředků nebo tzv. per rollam), která alespoň zčásti řešila případnou nemožnost rozhodnout v situacích, kdy bylo rozhodnutí třeba, je sice nadále v platnosti, ale již jen do 30. 6.

Shormáždění SVJ ve větších místnostech

Co se týče toho klasického, prezenčního způsobu, vztahují se na něj pravidla pro účast na akci, jíž se účastní více než 10 lidí. Proto tedy každá osoba účastnící se shromáždění musí mít po celou dobu konání nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN59 nebo N95. Zároveň mezi sebou účastníci musí mít rozestupy minimálně ob jedno sedadlo, nejsou-li členy společné domácnosti. To tedy reálně znamená, že je nezbytné pro konání zajistit dostatečně velkou místnost. Kromě toho musí vlastník doložit, že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

  • byl testován s negativním výsledkem, a to u PCR testu maximálně v posledních 7 dnech a u antigenního testu v posledních 72 hodin,
  • prodělal nemoc a má o tom k dispozici laboratorní potvrzení, které není starší jak 180 dní,
  • byl v posledních 72 hodinách testován v zaměstnání nebo ve škole a má o tomto potvrzení,
  • je očkován jednodávkovou vakcínou a od očkování uplynulo alespoň 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • je očkován první dávkou vakcíny již alespoň 22 dní a mezi první a druhou dávkou vakcíny je prodleva maximálně 90 dnů,
  • je plně naočkován a od druhé dávky neuplynulo více než 9 měsíců.

O dodržení výše zmíněných pravidel se musí postarat výbor SVJ, resp. předseda SVJ.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Zpřístupnění bytu pro odečet energií

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Může společenství vlastníků investovat?

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Ochrana dat vlastníků jednotek při využívání externích dodavatelů

Ochrana dat vlastníků jednotek při využívání externích dodavatelů

Ochrana osobních údajů je často interpretována jako zbytečná a otravná administrativa, kterou po nás vyžaduje Evropská unie a SVJ zbytečně zatěžuje. To je ale zbytečně negativní pohled. Ochrana soukromí je jednou z hodnot, kterou česká ústava chránila dávno před naším vstupem do Evropské unie. A administrativní zátěž pro SVJ lze chytře minimalizovat.

Hledáte kde ušetřit? Investujte do výměny starých špaletových oken a ušetřete tisíce korun ročně!

Hledáte kde ušetřit? Investujte do výměny starých špaletových oken a ušetřete tisíce korun ročně!

Letošní raketový růst ceny energií jen potvrdil skutečnost, že meškat s úspornými opatřeními se nevyplácí! Pokud uvažujete o výměně oken ve vašem SVJ není již na co čekat, ceny energií pravděpodobně ještě porostou a inflace postupně prostupuje do všech oborů. Našetřené peníze v SVJ tak stále rychleji ztrácí na své reálné hodnotě. Proč investovat zrovna do výměny oken a na co si dát pozor?