Současná pravidla pro konání shromáždění SVJ

Všeobecné rozvolňování protiepidemiologických opatření, které nastalo s příchodem letního období, pro SVJ znamená, že se za nynější situace opět mohou konat shromáždění SVJ.

Současná pravidla pro konání shromáždění SVJ

Hlasování per rollam do konce června

Dosavadní mimořádná možnost, aby společenství vlastníků přijímalo rozhodnutí alternativními způsoby (ať už za využití technických prostředků nebo tzv. per rollam), která alespoň zčásti řešila případnou nemožnost rozhodnout v situacích, kdy bylo rozhodnutí třeba, je sice nadále v platnosti, ale již jen do 30. 6.

Shormáždění SVJ ve větších místnostech

Co se týče toho klasického, prezenčního způsobu, vztahují se na něj pravidla pro účast na akci, jíž se účastní více než 10 lidí. Proto tedy každá osoba účastnící se shromáždění musí mít po celou dobu konání nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN59 nebo N95. Zároveň mezi sebou účastníci musí mít rozestupy minimálně ob jedno sedadlo, nejsou-li členy společné domácnosti. To tedy reálně znamená, že je nezbytné pro konání zajistit dostatečně velkou místnost. Kromě toho musí vlastník doložit, že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

  • byl testován s negativním výsledkem, a to u PCR testu maximálně v posledních 7 dnech a u antigenního testu v posledních 72 hodin,
  • prodělal nemoc a má o tom k dispozici laboratorní potvrzení, které není starší jak 180 dní,
  • byl v posledních 72 hodinách testován v zaměstnání nebo ve škole a má o tomto potvrzení,
  • je očkován jednodávkovou vakcínou a od očkování uplynulo alespoň 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • je očkován první dávkou vakcíny již alespoň 22 dní a mezi první a druhou dávkou vakcíny je prodleva maximálně 90 dnů,
  • je plně naočkován a od druhé dávky neuplynulo více než 9 měsíců.

O dodržení výše zmíněných pravidel se musí postarat výbor SVJ, resp. předseda SVJ.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Zpřístupnění bytu pro odečet energií

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Může společenství vlastníků investovat?

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!