Strašák jménem katastr, podruhé

Strašák jménem katastr, dnes se zaměříme na návrh na vklad.

Strašák jménem katastr, podruhé

Nedávno jsme uveřejnili článek o katastru nemovitostí, který se blíže zabýval vkladem, záznamem a poznámkou. Dnes se zaměříme na návrh na vklad.

Uzavřeli jsme kupní smlouvu na byt nebo chalupu, banka nám půjčila na dům oproti podpisu na zástavní smlouvě k nemovitosti, rodiče nám udělili právo stavby na jejich pozemku. Všechny tyto dokumenty a mnohé jiné, nám jsou k ničemu, dokud s nimi nedojdeme na příslušný katastrální úřad a nenecháme změny zapsat. Aby úřad změnu zapsal, požaduje po nás splnění celé řady formálních náležitostí.

Náležitosti návrhu na vklad

Největším oříškem kupodivu nebude zpravidla tisícikorunový poplatek (úplný sazebník katastrálních poplatků), ale průvodní listina (návrh na vklad), ve které úředníkům sdělujeme, komu adresujeme naši žádost o zapsání změn na nemovitosti (označení katastrálního úřadu), kdo tyto změny požaduje a koho se ještě týkají (označení účastníků řízení), o jaké nemovitosti se vlastně bavíme a hlavně, která nová práva k nemovitosti vznikají nebo zanikají (označení nemovitostí a práv). Na tomto místě dochází k celkem paradoxnímu jevu, že v případě zániku práva, nepodáváme návrh na výmaz, jako tomu bylo dříve, ale návrh na vklad výmazu. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani přesné uvedení listin, na základě kterých ke změnám dochází.

Není formulář jako formulář

Aby toho nebylo málo, návrh na vklad musí být podán na jednotném formuláři, jehož podobu před několika lety stanovil zákon. Katastrální úřad nám nabízí v zásadě dvě možnosti. Můžeme si formulář návrhu na vklad stáhnout ve formátu PDF nebo ZFO (k ZFO potřebujeme navíc program Software602 Form Filler aneb starou dobrou T602). Druhou variantou, kterou doporučujeme jako snazší, je vyplnění formuláře přímo ve webové aplikaci katastrálního úřadu. Z vyplňování není nutné mít předem hrůzu, i když samozřejmě, pokud návrh píšeme jednou za dvacet let, nějakou chvíli nám to prostě zabere. Zdatnější uživatel návrh zvládne za 15 minut.

Výhodou on-line formuláře je, že je interaktivní a přímo pracuje se všemi číselníky a databázemi, takže nám stačí jeden údaj a aplikace si už zbytek dohledá sama. Například podle čísla listu vlastnictví automaticky vyhledá nemovitost a její vlastníky nebo podle obchodního jména korporace (například banky poskytující hypotéku) najde všechny potřebné údaje z obchodního rejstříku. Není tak nutné se se vším vypisovat a riskovat chybu.

Poštou, osobně nebo elektronicky

Rozpracovaný formulář si můžeme uložit a později se k němu vrátit. Hotový návrh na vklad se nám nejdříve předvede v náhledu, pokud jsme se svým dílem spokojeni, lze si kompletní dokument stáhnout v PDF. Vytištěný a podepsaný návrh pak doručíme místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Správní poplatek se hradí přímo na podatelně, nalepením kolku nebo převodem na bankovní účet úřadu do 5 dnů od podání.

Návrh lze také poslat poštou nebo elektronicky, pokud máme digitální certifikát nebo datovou schránku.

Pozor si také musíme dát na přílohy. Kromě vlastní smlouvy bývá zpravidla nutné úřadu doložit celou řadu dalších papírů. Třeba geometrický plán, plné moci, doklady o vypořádání SJM, souhlasy manželů, úřední překlady a další. Vždy ovšem záleží na konkrétních okolnostech toho kterého návrhu.

Jedna plomba stačí, drahoušku

A co bude dál? V momentě, kdy na doručený návrh na vklad dostaneme razítko podatelny, vypíše na něj úřad jednací číslo začínající písmenem V. Od tohoto okamžiku je zahájeno správní řízení a na nemovitosti se do několika hodin objeví upozornění, že jsou dotčeny právní změnou. Na listu vlastnictví se to projeví písmenem P, obecně řečeno plombou. Teď běží 20 denní ochranná lhůta, ve které se všichni účastníci dozvědí o probíhajícím řízení. Během lhůty není možné změnu provést, i kdyby se úředníci na katastru stokrát nudili a celé dny hráli piškvorky.

Jestliže se nám podařilo splnit všechny zákonem požadované náležitosti, máme správně smlouvy, návrh i přílohy, katastr vklad povolí, nejdříve za 20 dnů, nejpozději do 30 dnů. Řízení může být také přerušeno (úřad si zpravidla vyžádá doplnění nebo opravu návrhu) nebo zamítnuto. O stavu řízení je možné se průběžně informovat na webu – v Nahlížení do katastru nemovitostí.


Mohlo by vás zajímat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.

Rekordní rok 2020: Nejvíce prodaných bytů za deset let

Rekordní rok 2020: Nejvíce prodaných bytů za deset let

Na pražském trhu s novými byty zaznamenaly developerské společnosti v posledním loňském čtvrtletí doslova explozi poptávky. Celkem se jim podařilo prodat na 2050 jednotek, což je nejvíc za posledních deset let. Díky tomu dohnaly ztráty v prodejích z druhého kvartálu a celkově rok zakončily na počtu 5800 prodaných nových bytů.