Strašák jménem katastr

Všude se stále hovoří o zjednodušování, zatímco život okolo nás je stále složitější. K čemukoliv, co potřebujete udělat, abyste měli nejlépe dva odborné poradce nebo přinejmenším dvousetstránkovou bichli. Už i návod k tyčovému mixéru s jedním tlačítkem má skoro sto stran. Ovšem, když špatně zapneme mixér, zřejmě nedojde k větším škodám. Když špatně napíšeme nebo pošleme návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, hrozí nejen zdlouhavé přerušení řízení, ale v krajním případě i ztráta tisícovky za marně vynaložený správní poplatek.

Strašák jménem katastr

Vklad

Práva k nemovitostem (vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence) podle zákona vznikají dnem zápisu nebo výmazu práva do katastru nemovitostí. Abychom takového stavu docílili a katastr požadovanou změnu práva zapsal, musíme katastrálnímu úřadu doručit návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, rozšířenější je obrat „návrh na vklad“. Tedy nezáleží na tom, kdy jsme podepsali například kupní smlouvu na byt, ale kdy jsme spolu s kupní smlouvou katastrálnímu úřadu doručili tento návrh na vklad. Pokud řízení o povolení vkladu dopadne dobře a úřad zápis provede, zmíněné vlastnické právo vznikne právě ke dni podání návrhu, nikoliv ke dni podpisu kupní smlouvy.

Vkladem se tedy povolují zápisy nejen asi nejznámějšího práva vlastnického nebo zástavního, ale i dalších práv, například věcné břemeno nebo předkupní právo. Nový občanský zákoník do českého právního prostředí navíc přinesl v tomto směru zcela nové pojmy, které nám i po několika letech znějí stále poněkud exoticky. Jde třeba o budoucí výměnek, výhradu práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku nebo pacht. I tato práva se v katastru zapisují vkladem.

Záznam

Na rozdíl od předchozí praxe (před 1. 1. 2014), kdy se například zástavní právo, exekuce nebo věcné břemeno vymazali pomocí bezplatného záznamu (řízení vedená pod písmenem Z), nová právní úprava umožňuje záznam pouze u úzké kategorie práv. Záznam je nově zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Například právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, apod.

Poznámka

Poznámkou se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných. Poznámku katastrální úřad zapíše například na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce nebo k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána. Jak už výše popsaného vyplývá, poznámky se týkají třeba zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, usnesení o nařízení předběžného opatření nebo zákazu nakládat s nemovitostí.


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.